< Powrót

 

Kontakt

 

Marzena Kuczyńska-Pyczot
Koordynatorka Programu AWE
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą
e: mkuczynska@kig.pl
t: 22 630 97 23
k: 506 355 407

 

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.