Uwagi Krajowej Izby Gospodarczej do Strategii Produktywności 2030

13.11.2020

Krajowa Izba Gospodarcza przygotowała uwagi do Strategii Produktywności 2030. Dokument został przekazany do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

W opinii KIG przedstawiony do dyskusji dokument, jak i diagnoza gospodarki uległy w dużym stopniu dezaktualizacji ze względu na bardzo szybkie zmiany w sferze funkcjonowania przedsiębiorstw, zachowań konsumenckich i obywatelskich. W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej diagnozę należy pilnie uzupełnić o analizy w związku z pandemią COVID-19. Zmiany zachowań społecznych, częściowo bezpośrednio wymuszone izolacją, a częściowo pośrednio przez przyspieszony rozwój narzędzi służących do komunikacji zdalnej, znacząco wpłynęły na większość gałęzi gospodarki. Dotyczy to zarówno sfery usług, obsługi klienta jak i produkcji. Bez uwzględnia tych rewolucyjnych zmian nie można rzeczowo dyskutować o wzroście produktywności polskiej gospodarki.

Zmiana zachowań dotyczy m.in. interakcji konsument – sprzedawca. W wielu obszarach handlu tam, gdzie do tej pory nie istniał kontakt inny niż bezpośredni, nastąpił rozwój elektronicznych kanałów sprzedaży (chociażby wirtualne zakupy samochodów i nieruchomości). W tym celu przedsiębiorcy wykorzystują nowoczesne narzędzia IT, jak rozszerzona rzeczywistość, wirtualne spacery 3D (te ostatni zyskują na popularności również w turystyce). W najbliższej przyszłości część handlu odzieżą i obuwiem również w o wiele większym stopniu będzie korzystała z narzędzi cyfrowych, jak przykładowo wirtualne lustro (np. polskie Abys Glass), czy skanowanie stóp na potrzeby doboru rozmiaru obuwia (np. esize.me). To co jeszcze pół roku temu było niszową ciekawostką rynkową obecnie staje się niezbędnym elementem w działalności przedsiębiorstw. Tych kluczowych zmian zachowań w żaden sposób nie uwzględniono w Strategii W ocenie KIG będą one miały kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego, a w przypadku niektórych branż utrzymania się na rynku.

Powyżej wskazano najbardziej widoczne i oczywiste przykłady. Jednocześnie zmiany operacyjne zachodzą w każdym przedsiębiorstwie. Osoby odpowiedzialne za zakup surowców oraz sprzedaż hurtową musiały zacząć korzystać ze środków komunikacji elektronicznej. To, co do tej pory było domeną działów zakupowych dużych przedsiębiorstw, musiało być bardzo szybko wdrożone w MSP. Nawet małe zakłady produkcyjne, gdzie fizyczna obecność pracownika jest niezbędna, musiały przestawić się na sprzedaż i zakupy w świecie wirtualnym.

Przeczytaj Uwagi [PDF]

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.