• A A A

Patronaty

 • Latający robot odporny na kolizje, technologia przetwarzania CO2 w materiał konstrukcyjny, terapia fibroblastami, głębokie uczenie (deep learning) w cyberbezpieczeństwie to tylko niektóre z innowacji popularyzowanych w ramach kampanii. Każdy z projektów prezentowany jest w popularnonaukowy, atrakcyjny wizualnie sposób przedstawiający problem i proponowane rozwiązanie, jego przewagi konkurencyjne, sposób działania i inne informacje.

  Kampania Bringing tech&science closer to people ma na celu ponadnarodową budowę świadomości i uznania dla najnowszych osiągnięć nauki i technologii. Pozwoli zaprezentować innowacje naukowo-technologiczne jako dźwignię dla postępu i zrównoważonego rozwoju, stanie się platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk naukowych – mówi Irina Bokova, Dyrektor Generalny UNESCO.

  W ciągu najbliższych trzech miesięcy, projekty będą prezentowane w środowisku osób zainteresowanych innowacjami, wśród przedstawicieli biznesu i gospodarki. Katarzyna Janocha z Internest – partnera technologicznego platformy – podkreśla, że celem inicjatywy jest nie tylko edukacja, ale również stworzenie możliwości rozwoju dla projektów. Każdy może wejść w bezpośredni kontakt z właścicielami prezentowanych technologii, przedyskutować z nimi swoje pomysły czy możliwości współpracy.

  Zainteresowanie kampanią jest większe niż zakładano. Przyciąga ona nie tylko startupy i właścicieli technologii, ale też liderów rynku zainteresowanych dotarciem do innowatorów. W Polsce, Honorowym Patronatem objęło ją m.in. Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza.

  Jesteśmy otwarci na wszystkich zainteresowanych innowacją – na dobre zmieniamy podejście do wprowadzania innowacji na rynek – zaznacza Marek Kotelnicki, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Innowacji i Komercjalizacji Technologii (CIKT), która współorganizuje kampanię.

  Więcej szczegółów znajduje się na www.closertopeople.com.

  Kontakt

  Katarzyna Janocha
  k.janocha@closertopeople.com


 • To również doskonała okazja, by spotkać się z najlepszymi menadżerami biznesu reprezentującymi najwyższe standardy zarządzania i nawiązać nowe kontakty.

  Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Qualitas, która od 12 lat zajmuje się wspieraniem idei jakości oraz dobrych praktyk biznesowych. Wydarzenie jest ukoronowaniem realizowanego przez Fundację największego w Polsce projektu promującego jakość – Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU®. Przyznawany jest on firmom, organizacjom, instytucjom naukowo-badawczym, których produkty, usługi czy rozwiązania charakteryzuje wysoka jakość.

  Europejski Kongres Jakości po raz kolejny zintegruje przedstawicieli środowiska biznesowego i naukowego z całej Polski. Nie zabraknie również zagranicznych gości. Wystąpienie inauguracyjne wygłosi Kamil Durczok. Główną część wydarzenia stanowić będą panele tematyczne, dyskusje oraz ciekawe case study. Wystąpią przedstawiciele m.in. Grupy Atlas, ZIPP, Rekopolu, Sądeckich Wodociągów oraz organizacji DEKRA, KAIZEN Institute, Quality Austria-Polska i European Organization for Quality . Swój panel poprowadzą także znakomici trenerzy biznesu Magdalena Robak i Jacek Masłowski.

  Wydarzenie będzie okazją do poruszenia tematów związanych z kreowaniem kultury jakości w organizacji, dbaniem o jakość życiowego kapitału oraz nowościami i trendami w tym obszarze. Po części merytorycznej Laureaci Certyfikatu JAKOŚĆ ROKU® otrzymają statuetki oraz certyfikaty.

  Po raz pierwszy Kongres odbędzie się w Katowicach – mieście, które doskonale wpisuje się w ideę nowej jakości, doskonalenia i rozwoju.

  Partnerami Kongresu są Agencja Kreatywna Public PR, Quendi, John Lemon i Hotel Monopol. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli European Organization for Quality, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Patronami merytorycznymi są DEKRA, KAIZEN Institute, Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Quality Austria-Polska. Wśród patronów medialnych wydarzenia znaleźli się Dziennik Gazeta Prawna, Quality Today, Lean Center, Problemy Jakości, Law Business Quality, ceo.com.pl, radio eM, Silesion, Europerspektywy, Katowice.24.info, radio Silesia, TVS, e-biurowce.pl, hrpolska.pl, biuro-kreacja.info oraz Polskie Radio Katowice.

  III Europejski Kongres Jakości pod hasłem „Jakość w praktyce” odbędzie się 28 marca br. w Hotelu Monopol w Katowicach.

  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

  Szczegóły oraz zapisy: www.kongres.jakoscroku.pl.

  Kontakt

  Ewelina Jasińska
  Specjalista ds. PR
  tel.: 32 784 74 04
  ewelina.jasinska@publicpr.pl


 • W roku 2017 mija czwarty rok funkcjonowania Rozporządzenia Kosmetycznego, a także 25 lat od powstania Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Z tej okazji Stowarzyszenie zaprasza Państwa do udziału w szczególnej konferencji, podczas której prelegenci – aktywni uczestnicy europejskiego rynku kosmetycznego – dokonają podsumowania obowiązywania rozporządzenia oraz przedstawią nadchodzące dla branży wyzwania w czwartym roku jego obowiązywania.

  11 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych. Ten akt jest podstawową regulacją w zakresie obrotu kosmetykami, obowiązującą we wszystkich państwach członkowskich. Nałożył on na producentów i dystrybutorów kosmetyków szereg nowych obowiązków.

  Gośćmi specjalnymi konferencji jubileuszowej są Elżbieta Bieńkowska – Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska oraz John Chave – Dyrektor Generalny Cosmetics Europe.

  – Przedsięwzięcie kierowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych w firmach za zgodność produktów kosmetycznych z obowiązującym prawem – mówi dr Anna Oborska – Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego – Zapraszamy właścicieli firm, przedstawicieli kadry menedżerskiej, technologów, kierowników i pracowników działów kontroli jakości, działów badań i rozwoju oraz działów wdrożeń.

  Uczestnicy konferencji dowiedzą się m. in. o:
  • Narzędziach, które Komisja Europejska wykorzystuje działając na rzecz stanowienia przyjaznego otoczenia prawnego dla przedsiębiorców w Europie
  • Sytuacji branży kosmetycznej 4 lata po wejściu w życie rozporządzenia kosmetycznego
  • Wyzwaniach, które dla przemysłu i firm kosmetycznych niesie legislacja europejska oraz polska
  • Substancjach wpływających na gospodarkę hormonalną – stanie wiedzy i możliwych rozwiązaniach prawnych
  • Kurczącym się portfolio konserwantów
  • Przyszłości nanomateriałów w kosmetykach
  • Wybranych zagadnieniach oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
  • Deklaracjach marketingowych w świetle raportu Komisji Europejskiej 2016
  • Warunkach wprowadzenia do obrotu produktów kosmetycznych na rynku chińskim

  Konferencja odbędzie się 21 marca 2017, w Hotelu Intercontinental, w Warszawie, przy ulicy Emilii Plater 49.

  Konferencję patronatem objęły: europejskie stowarzyszenie branży kosmetycznej Cosmetics Europe, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Ochrony Zdrowia. Do udziału w konferencji Organizator – Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego – zaprosił wybitnych prelegentów – czołowych ekspertów Cosmetics Europe, przedstawicieli europejskiego środowiska akademickiego oraz polskich władz – Biura ds. Substancji Chemicznych a także Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.
  Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy zawierający warunki uczestnictwa znajdą Państwo na stronie www.kosmetyki-detergenty.pl.

  Obecność można zgłaszać u Agnieszki Sobkowiak, tel. (22) 625 57 82, agnieszka.sobkowiak@kosmetyki-detergenty.pl.

  Uwaga! Dla Członków Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego – atrakcyjne rabaty. Specjalne warunki Organizator proponuje także osobom, które dokonają wczesnych zgłoszeń.

  Podczas konferencji Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne.

  Formularz zgłoszeniowy Pobierz

  Program Konferencji Pobierz

  Kontakt
  Agnieszka Sobkowiak
  Koordynator komunikacji i PR
  Tel. 881 361 611
  agnieszka.sobkowiak@kosmetyki-detergenty.pl

  O Stowarzyszeniu
  Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego działa od roku 1992. W roku 2017 Stowarzyszenie świętuje jubileusz 25-lecia. Członkowie Stowarzyszenia to uznani producenci i dystrybutorzy, a także sieci handlowe, dostawcy surowców oraz inne firmy współpracujące z branżami kosmetyczną i detergentową. Dzięki przynależności do Stowarzyszenia zyskali realny wpływ na funkcjonowanie branży kosmetycznej i środków czystości – w Polsce i Unii Europejskiej.

  Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest członkiem międzynarodowych organizacji branżowych: Cosmetics Europe, Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (the International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products) A.I.S.E. oraz Europejskiej Federacji Aerozolowej (European Aerosol Federation) FEA.

  Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest jedyną organizacją w Polsce działającą w oparciu o synergię przemysłu kosmetycznego i środków czystości.
  Reprezentuje ponad 300 marek kosmetycznych i detergentowych. W firmach członków Stowarzyszenia pracuje około 100 tys. pracowników. Jego głos dociera tam, gdzie zapadają najważniejsze decyzje legislacyjne i gospodarcze dla przemysłu kosmetycznego oraz detergentowego.

  Członkostwo w Stowarzyszeniu gwarantuje dostęp do aktualnej wiedzy eksperckiej, pomoc w sytuacjach kryzysowych, wsparcie w obliczu nieuzasadnionych ograniczeń, a także atrakcyjne warunki udziału w branżowych konferencjach i szkoleniach.

  Dyrektorem Generalnym Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest dr Anna Oborska.

 • Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane to cykliczna, ogólnopolska konferencja, która umożliwia wymianę wiedzy i doświadczeń osób zaangażowanych w realizację procesu budowlanego – zarówno ze strony zamawiającego, jak i wykonawcy. Forum z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością – zeszłoroczna, trzecia edycja zgromadziła około 150 uczestników, wśród których znaleźli się m.in.: kierownicy działów zamówień i specjaliści ds. zamówień publicznych w administracji rządowej oraz samorządowej, kierownicy wydziałów inwestycji czy przedstawiciele firm startujących w przetargach.

  W trakcie tegorocznej konferencji omówione zostaną takie zagadnienia, jak m.in.: szacowanie wartości zamówienia na roboty budowlane po nowelizacji, podwykonawstwo i podmioty udostępniające zasoby w zamówieniach publicznych na roboty budowlane po nowelizacji, rodzaje wad dokumentacji projektowej i ich wpływ na przedmiot zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy, pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych na roboty budowlane, warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane i sposoby potwierdzania ich spełnienia. Wykłady i warsztaty prowadzone będą przez wybitnych ekspertów i praktyków posiadających wiedzę z zakresu procesów inwestycyjnych i zamówień publicznych.

  Więcej informacji na temat forum, w tym formularz zgłoszenia na konferencję, znajduje się na stronie: www.torun.przetargipubliczne.pl.

  Kontakt dla mediów
  Justyna Lembryk
  Specjalista ds. Public Relations
  tel. 71 797 48 16
  e-mail: justyna.lembryk@presscom.pl

 • banerek_6

  INTARG 2017 zorganizowany zostanie w nowoczesnym centrum kongresowym, którego dodatkową zaletą jest atrakcyjna lokalizacja w samym sercu najbardziej uprzemysłowionego regionu Polski.

  – Ponad 2000 m² powierzchni wystawienniczo-konferencyjnej

  – Wystawcy z  zagranicy, w tym:

  – jednostki sfery nauki, przedsiębiorstwa innowacyjne sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa
  – producenci i oferenci innowacyjnych produktów, technologii i usług rynkowych
  – instytucje otoczenia biznesu, podmioty wspierające lub współpracujące z nauką, itp.

  Sposób wystawiania się na Targach:

  – ze zgłoszeniem wynalazku do konkursu INTARG, na stoiskach indywidualnych lub wspólnych (narodowych,    instytucjonalnych itp.)

  – na stoiskach indywidualnych – promocyjnych (bez udziału w konkursie INTARG)

  Konkurs INTARG:

  Wystawcy mają możliwość zgłoszenia prezentowanych wynalazków i innowacji do konkursu INTARG, w ramach którego zostaną one poddane ocenie jury. Jury przyznaje następujące nagrody:

  – Medale złote, srebrne i brązowe
  – 9 Nagród platynowych (za najlepszy wynalazek w branży)
  – Puchar przewodniczącego jury, Nagroda za najlepszy wynalazek zagraniczny, Grand Prix INTARG 2017

  Program Targów:

  – Otwarcie Targów
  – Konkurs INTARG
  – Spotkania biznesowe B2B
  – Konferencje
  – Gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród
  – Networking cocktail party
  – Koncert

  Konferencje, panele dyskusyjne, spotkania biznesowe:

  Podczas Targów INTARG zorganizowane zostaną konferencje, prezentacje, spotkania biznesowe. Rejestracja udziału będzie odbywała się online.

  ZGŁOSZENIA do udziału w Targach przyjmujemy do maja 2017

  Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: http://www.intarg.haller.pl/index.php

  Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Anetą Manista:
  e-mail: a.manista@haller.pltel. +48 32 355 38 00

 • Drukowanie

  Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

  Kampania „Polska Chemia” realizowana jest pod hasłem: POLSKA CHEMIA – nasza gospodarka, nasze życie, nasza przyszłość

  Cele Kampanii „Polska Chemia”:

  1. Promocja i umacnianie wizerunku polskiego przemysłu chemicznego;
  2. Promocja Godła „POLSKA CHEMIA”;
  3. Stworzenie narzędzia promującego technologie i produkty Podmiotów Członkowskich PIPC m.in. na rynkach eksportowych;
  4. Realizacja celów statutowych PIPC;
  5. Stworzenie spójnego przekazu wizerunkowego dla Członków Izby i sektora.
  6. Chcemy zwrócić uwagę na to, jak istotnym elementem polskiej gospodarki jest przemysł chemiczny.

  Dzisiaj Polska Chemia to:

  1. najwyższa jakość produktów;
  2. dbałość o środowisko naturalne;
  3. wysoko wykwalifikowane kadry;
  4. jedne z najwyższych nakładów na krajowe inwestycje majątkowe i kapitałowe;
  5. najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowego.

  Polska Chemia to siła napędowa w innowacyjności, badaniach podstawowych i nauce.

 • Jedną z nich jest ogólnopolska akcja pn. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WE KRWI, której główne cele określono następująco:

  1. propagowanie idei krwiodawstwa;
  2. zmiana wizerunku biznesu, pokazanie w sposób bezpośredni, że przedsiębiorcy zapewniający miejsca pracy, płacący podatki to nie „krwiopijcy” a osoby, które, również w sposób bezpośredni potrafią przekazać, to co jest najważniejsze dla życia – krew.

  Akcja PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WE KRWI rozpoczęła się 1 kwietnia 2016 roku i potrwa sześć miesięcy tj. do 30 września 2016 roku.

  Odbywa się ona pod patronatem Prezydenta Miasta Leszna oraz Krajowej izby Gospodarczej.

  W wydarzeniu tym wezmą czynny udział izby gospodarcze z całego kraju oraz firmy niezrzeszone poprzez zorganizowanie akcji poboru krwi w danym mieście.

  Do akcji włączyli się:

  1. Miasto Leszno;
  2. Krajowa Izba Gospodarcza;
  3. Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa.

  Chcesz zorganizować akcję poboru krwi pod hasłem PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WE KRWI ?
  Prosimy, skontaktuj się z RIPH w Lesznie www.riph.pl

  Zwieńczeniem wydarzenia PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WE KRWI w naszym regionie będzie przeprowadzenie zbiórki krwi na leszczyńskim rynku 19 września 2016 roku podczas imprezy miejskiej pn. Aktywne Obywatelskie Leszno.

  Broszura POBIERZ

 • Choć polska kardiologia plasuje się w czołówce najlepszych w Europie, śmierć z powodu chorób układu sercowo naczyniowego dotyka prawie połowę naszego społeczeństwa. Posiadamy obecnie jeden z najwyższych w Europie i na świecie odsetek leczenia ostrych zespołów wieńcowych przy pomocy zabiegów przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PCI) na milion mieszkańców. W ciągu kilku lat wzbogaciliśmy się o kolejne kardiologiczne placówki ( 160 ośrodków, w tym 148 dyżurujących w systemie 24/7) oraz nowych specjalistów. Nadal jednak pojawiają się obszary, które, choć dają duże możliwości w leczeniu, nie są powszechnie stosowane w naszym kraju. Mowa tu m.in. o metodach leczenia osób cierpiących na ciężkie zwężenia zastawki aortalnej lub jej niedomykalność, niekwalifikujących się do zabiegu chirurgicznego. Rozwiązaniem dla chorych o zbyt wysokim ryzyku zgonu podczas konwencjonalnego zabiegu jest TAVI, czyli przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej.

  Niestety, ta metoda leczenia nie należy do powszechnych w Polsce. W roku 2013 wykonano 381 zabiegów TAVI, w 2014 już 453, co stanowi ok. 12 zabiegów na milion osób. Średnia w krajach “starej Unii” to 5060 na milion osób, w Niemczech ponad 100! Aby osiągnąć średnią unijną, w naszym kraju powinno się wykonywać 2 000 zabiegów TAVI rocznie. Choć dochód narodowy na mieszkańca w Niemczech jest wyższy tylko 3,6 razy w porównaniu do Polski, ilość zabiegów przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej jest tam aż 22 razy większa! Tak słabe wyniki w naszym kraju potwierdzają fakt, że możliwości jakie posiadamy nie są adekwatne do znanych nam realiów życia. Bez odpowiednich środków wsparcia niektórych metod leczenia, a także profilaktyki i poszerzania świadomości społecznej wśród osób chorych oraz ich bliskich polska medycyna nie może liczyć na większe zmiany w obszarze zwalczania chorób układu krwionośnego.

  W odpowiedzi na tę sytuację powstała kampania społeczna “Stawka to życie. Zastawka to życie.”, która ruszyła wraz z początkiem sierpnia i potrwa do końca września. J e j or ganizatorami są: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przy współpracy z Europejską Asocjacją Przezskórnych Interwencji SercowoNaczyniowych (EAPCI), Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym (ESC) i Asocjacją Interwencji SercowoNaczyniowych (AISN PTK). Organizowana akcja ma na celu zapoznanie osób w wieku 70+ a także ich dzieci z zaletami i możliwościami, jakie daje zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej wśród osób niekwalifikujących się do leczenia chirurgicznego. Kampania ma również uświadomić, że zabiegi TAVI mogą nie tylko umożliwić chorym sprawne funkcjonowanie, ale także przedłużyć ich życie. Akcja docierając do jak największej liczby osób może przyczynić się do zwiększenia świadomości na temat sytuacji kardiologicznej i jej potencjału w Polsce. komentuje koordynator kampanii prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski.

  Twarzą dwumiesięcznej kampanii został znany polski aktor Emil Karewicz doskonale kojarzony z takich kultowych dzieł filmowych jak “Stawka większa niż życie” czy “Jak rozpętałem drugą wojnę światową”. W sieci dostępne są już spoty z jego udziałem, które emitują także ogólnopolskie kanały telewizyjne. W ramach promocji akcji mieszkańcy największych miast w Polsce o kampanii mogą dowiedzieć się z citylightów umieszczonych na przystankach oraz z plakatów i spotów w środkach komunikacji miejskiej.

  Kampanię “Stawka to życie. Zastawka to życie” wspierają również sieci aptek, placówki medyczne oraz sanatoryjne, dbając o kolportaż ulotek i ekspozycję plakatów. Powstała także strona internetowa, na której znajdują się szczegółowe informacje na temat kampanii: http://stawkatozycie.pl

  W mediach społecznościowych na oficjalnych profilach kampanii już prezentowane są różne materiały dotyczące kampanii i jej przebiegu. Dodatkowe informacje i zdjęcia dostępne na F aceboku i Instagramie. Spoty promujące akcje można obejrzeć na specjalnym kanale na YouTube .

  Spot Wnuczek: https://www.youtube.com/watch?v=wrK0be20BdI

  Spot Klinika: https://www.youtube.com/watch?v=d3RmIbn3QzQ

  Organizatorzy:

  Polskie Towarzystwo Kardiologiczne polskie towarzystwo naukowe założone w 1954 roku, którego celem jest inicjowanie badań naukowych w dziedzinie kardiologii, profilaktyka i zwalczanie chorób serca i naczyń, propagowanie postępów kardiologii i kardiochirurgii w społeczeństwie oraz współudział w kształceniu lekarzy i innych pracowników systemu opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii.

  Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions, EAPCI (Europejskie Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji SercowoNaczyniowych), Europejskie Stowarzyszenie Kardiologów Inwazyjnych powstałe w 2006 roku w wyniku połączenia Grupy Roboczej Kardiologii Inwazyjnej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz zarządu EuroPCR (Europejskiego Kursu Kardiologii Inwazyjnej w Paryżu).

  Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (European Society of Cardiology ESC) istniejące od 1950 r. europejskie towarzystwo naukowe zrzeszające ponad 53 000 osób zajmujących się problemami chorób serca i naczyń, głównie kardiologów. W jego skład wchodzi m.in. 50 Towarzystw Kardiologicznych z poszczególnych europejskich państw (w tym Polskie Towarzystwo Kardiologiczne), 5 stowarzyszeń, 19 grup roboczych.

  Asocjacja Interwencji SercowoNaczyniowych (wcześniej Sekcja Kardiologii Inwazyjnej), czyli jedna z osiemnastu sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która rozpoczęła działalność w 2006 roku.