Organizacja Kongresów, Konferencji, Szkoleń

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje kongresy, fora, konferencje prasowe, prowadzi szkolenia i warsztaty, poświęcone aktualnym problemom związanym z bieżącą polityką gospodarczą państwa. Podczas tych wydarzeń poruszane są tematy istotne z perspektywy przedsiębiorców, m.in. zagrożenia i wyzwania jakie stoją przed firmami w zakresie wprowadzania innowacyjnych technologii, czy też otwierania się na współpracę międzynarodową.

Oferujemy pełen zakres realizacji spotkań biznesowych:

  • wsparcie merytoryczne (budowa programu, przygotowywanie zaproszeń, potwierdzanie prelegentów);
  • wsparcie organizacyjne (projektowanie i druk materiałów konferencyjnych, aranżacja sali, współpraca a domami mediowymi, agencjami marketingowymi i kreatywnymi);
  • wsparcie PR (przygotowywanie informacji prasowych, komunikacja z mediami, obsługa fotograficzna).

Współpracujemy z administracją publiczną, instytucjami otoczenia biznesu i największymi firmami. Wspólnie wspieramy przedsiębiorczość, walcząc o jak najlepsze warunki prowadzenia biznesu w Polsce.

 

Współpracowaliśmy m.in. z

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.