Seminarium: Eksportuj do Izraela, 30.03.2023

20.03.2023

Mazowieckie seminarium gospodarcze: Eksportuj do Izraela

Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Misją Handlową Ambasady Izraela w Polsce, we współdziałaniu z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z udziałem Polsko-Izraelskiej Izby Handlowej w Tel Awiwie – pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Celem seminarium jest przedstawienie przedsiębiorcom informacji dotyczących uwarunkowań prawnych, administracyjno-gospodarczych i logistycznych oraz praktycznych rozwiązań związanych z procesem eksportu produktów do Izraela.

Pod tym względem, biorąc pod uwagę krajowe zdolności gospodarcze, w katalogu perspektywicznych sektorów na tym rynku wskazuje się:

produkcję rolno-spożywczą,

– branżę kosmetyczną,

– producentów mebli,

– producentów ubrań dziecięcych i zabawek,

– producentów elektroniki,

– producentów maszyn rolniczych,

– firmy z obszaru technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),

– firmy z branży budowlanej.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy również firmy z innych branż, w tym zajmujące się pośrednictwem w eksporcie oraz obsługą prawną handlu zagranicznego.

W seminarium – realizowanym w formie stacjonarnej – spodziewany jest udział zarówno prelegentów ze wskazanych jednostek krajowych jak i partnerów strony izraelskiej (w formule online).

 

Gdzie i kiedy?
30 marca br., w godz. 10.00–14.30
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie

 


Rejestracji udziału można dokonać pod linkiem:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LDhvXPcNZ02K7KEEMQQclb4kxVx0_fRAjB0ZqkpnF6pUODZLRDZPNjFJMU9aRDgwMjhEMEY3UE41Sy4u

 

Informacja wraz z agendą Seminarium dostępna jest na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego:

https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/mazowieckie-seminarium-gospodarcze-eksportuj-do-izraela.html

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.