Relacja: Polsko-Irańskie Forum Biznesu, 18 stycznia 2016 r.

02.10.2016

18 stycznia br. w Krajowej Izbie Gospodarczej odbyło się Forum Biznesu Polska – Iran z okazji wizyty w Polsce delegacji z Iranu, zrealizowanej przez władze administracyjne i gospodarcze Prowincji Chorasan w wyniku rosnącego zainteresowania rynkiem polskim.

W misji pod przewodnictwem Wicegubernatora Prowincji P. Mohammad Mehdi Moravejosharieh i Prezesa Izby Handlowej Chorasanu, P. Gholamhosein Shafaei wzięłi udział przedstawiciele ok. 30 firm.

Przedsiębiorcy irańscy reprezentowali następujące branże:
Urządzenia elektroniczne (możliwość uruchomienia linii produkcyjnych), produkty petrochemiczne (eksport), turystyka (wyposażenie hoteli, agencja podróży), przemysł spożywczy (urządzenia do produkcji oraz artykuły żywnościowe),  górniczy (przede wszystkim maszyny i urządzenia), transport, budownictwo.

Są to dziedziny, w których prowincja Chorasan posiada zarówno potencjał importowy (niewystarczająca lub niesatysfakcjonująca oferta na lokalnym rynku), jak i możliwości inwestycyjne.

Forum Biznesu było poświęcone działaniom podejmowanym przez oba kraje na rzecz wzmocnienia współpracy gospodarczej. Po inauguracji spotkania przez Prezesa KIG, P. Andrzeja Arendarskiego, głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, P. Radosław Domagalski, omawiając możliwości dwustronnej współpracy handlowo-inwestycyjnej pomiędzy obydwu krajami. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się sesja rozmów bilateralnych pomiędzy potencjalnymi partnerami polskimi i irańskimi.

Wymiana handlowa Polski z Iranem kształtuje się poniżej poziomu odpowiadającego potencjałowi obu państw. W 2014 r. polski eksport do Iranu wyniósł 34,9 mln euro, import 22,4 mln euro, a obroty handlowe przekroczyły wartość 57 mln euro. Rok 2015 pomimo znacznego wzrostu obrotów handlowych nie przyniósł ożywienia w relacjach gospodarczych między państwami. Eksport w okresie od stycznia do września 2015 r. wyniósł prawie 27,6 mln euro, natomiast import przekroczył 19,7 mln euro. Dla porównania, w roku 2011 łączna wartość wzajemnej wymiany handlowej sięgnęła kwoty blisko 167 mln euro.

P. Radosław Domagalski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na możliwości zwiększenia polsko-irańskich obrotów handlowych.  „Polska oferta eksportowa dla Iranu znakomicie wpisuje się w program rozwojowy kraju, ogłoszony przez prezydenta Rouhaniego. Dlatego też planujemy zintensyfikować kontakty handlowe między naszymi państwami w ramach programu Go Iran. Liczymy, że zniesienie sankcji pozwoli ożywić wymianę handlową i współpracę we wszystkich dziedzinach gospodarki”.

Delegacja z irańskiej Prowincji Chorasan przebywała w Polsce na zaproszenie Krajowej Izby Gospodarczej.

W trakcie wizyty miały miejsce spotkania dwustronne Wicegubernatora Chorasanu z Wiceministrem Rozwoju, P. Radosławem Domagalskim, z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, P. Jackiem Boguckim  a także z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, P. Adamem Struzikiem.

W czasie wizyty uzgodniono, że planowana przez KIG na marzec br. polska misja gospodarcza oprócz Teheranu złozy wizytę w Mashad, stolicy Chorasanu. więcej

Wszystkich zainteresowanych udziałem w najbliższej misji KIG do Iranu, uprzejmie prosimy o kontakt z Biurem Współpracy z Zagranicą KIG.

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
Maria Nowakowska
tel: 22 630 97 83
mnowakowska@kig.pl
Agnieszka Salamończyk
tel: 22 630 97 73
asalamonczyk@kig.pl
Elżbieta Wojtas
tel: 22 630 97 52
ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.