06.10.2017

W dniu 4 października rozpoczęła się misja gospodarcza zorganizowana przez KIG do Namibii. Misji przewodniczy Wiceprezes KIG Marek Kłoczko.  5 października odbyło się Forum Biznesu Polska-Namibia w Windhoek z udziałem Ministra Przemysłu i Handlu Namibii Immanuela Nghatjizeko, Ambasadora RP w Pretorii Andrzeja Kanthaka , Szefa WPHI w Jonannesburgu Andrzeja Krężela, przedstawicieli lokalnych organizacji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców namibijskich i polskich. Uczestnicy misji wzięli ponadto udział w spotkaniach instytucjonalnych m.in w Ministerstwie Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwie Zdrowia.

Polska delegacja udaje się w najbliższych dniach do Swakopmund i Walvis Bay gdzie odbędzie sie kolejne forum gospodarcze,  spotkania biznesowe i rozmowy B2B oraz wizyta w największym porcie Namibii Walvis Bay.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.