Dołącz do „Akademii HR”. Skorzystaj z dofinansowania nawet do 100%

06.05.2024

Nowy projekt dofinansowań do szkoleń Akademia HR – doskonalenie kompetencji kadry zarządzającej zasobami ludzkimi

Akademia HR umożliwia dofinansowanie wsparcia mikro (bez osób samozatrudnionych), małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w zakresie dostosowania firmy do zmian demograficznych oraz zachodzących na rynku pracy.

W ramach projektu każda firma zatrudniająca pracowników może pozyskać od 80 do 100% dofinansowania na szkolenia z dziedziny HR.

Zobacz ofertę szkoleń przygotowaną przez IAB Polska  https://dimaq.pl/akademia-dimaq/akademia-hr/, skorzystaj z bezpłatnej pomocy w zdobyciu i rozliczeniu dofinansowania i rozwiń kompetencje w zakresie HR!


Dla kogo są te szkolenia?

 • dla właścicieli firm,
 • dla kadry HR,
 • dla osób odpowiedzialnych za politykę personalną firmy,
 • dla kadry menadżerskiej,
 • dla pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze.

Tematyka szkoleń

 • Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy
 • Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy
 • Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową
 • Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji
 • Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności
 • Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową
 • Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy
 • Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi
 • Orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych
 • Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy
 • Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – zgodnie z nowymi wyzwaniami rynku pracy
 • Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy

 

 


Szczegółowe informacje na stronie projektu pod adresem: https: //dimaq.pl/akademia-dimaq/akademia-hr/#terminy

Kontakt

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.