Głośny i wyraźny przekaz europejskich liderów biznesu na posiedzeniu w Europejskim Parlamencie Przedsiębiorstw w Brukseli

21.11.2023

Rozmowy o biznesie i przedsiębiorczości podczas Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw. Podsumowanie

Po przymusowej pięcioletniej przerwie – z wielkim impetem – do Parlamentu Europejskiego powrócił europejski duch przedsiębiorczości! Przedsiębiorcy „przejęli” salę obrad by podjąć dyskusję nad kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed „biznesem” w Europie.

Blisko 700 przedsiębiorców z 43 krajów europejskich reprezentujących duże i małe przedsiębiorstwa z niemal wszystkich sektorów, spotkało się w Brukseli by wyrazić swoje poglądy i zaprezentować pomysły w oparciu o rzeczywiste doświadczenia.

Wydarzenie otworzyli Dita Charanzová, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego i Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej i europejski komisarz ds. handlu.

„Po trzech lub czterech latach niewiarygodnie trudnych warunków decydenci muszą umożliwić europejskim przedsiębiorcom przejście od przetrwania do sukcesu” – powiedział prezes Eurochambres, Vladimir Dlouhy.

Mimo niesprzyjających warunków geopolitycznych, debata była optymistyczna i pełna pomysłów, co stanowi dowód na to, że przedsiębiorczość w Europie żyje i ma się dobrze, ale zyskałby poprzez większe wsparcie ze strony europejskich decydentów.

30 osobowa delegacja z Polski zaprezentowała swoje interwencje w trzech kluczowych obszarach: umiejętności, energii oraz handlu międzynarodowego.

Zwalczanie chronicznych niedoborów siły roboczej poprzez podnoszenie i przekwalifikowywanie europejskiej siły roboczej, poszukiwanie trwałych rozwiązań kryzysu energetycznego oraz umożliwienie przedsiębiorstwom, w szczególności MŚP, pełnego wykorzystania korzyści wynikających z umów handlowych – to trzytorowy przekaz, głośny i wyraźny ze strony europejskich liderów biznesu na posiedzeniu w Europejskim Parlamencie Przedsiębiorstw w Brukseli.

Wyniki głosowania przedsiębiorców niemal jednogłośnie prezentują skalę i obszar newralgicznych wyzwań:

  • 88% stwierdziło, że trudniej jest pozyskać pracowników o odpowiednich umiejętnościach niż pięć lat temu.
  • 87% uważa, że ambitne cele Europejskiego Zielonego Ładu doprowadzą do zaostrzenia konkurencyjności dla przedsiębiorstw z UE na rynku światowym.
  • 97% uważało, że napięcia geopolityczne negatywnie wpływają na funkcjonowanie ich łańcuchów dostaw.
  • 93% stwierdziło, że jednolity rynek NIE jest wystarczająco zintegrowany, aby ich firma mogła działać i swobodnie konkurować

Podczas pobytu w Parlamencie Europejskim, uczestnicy polskiej delegacji mieli także okazję do spotkania i rozmowy z polskim europosłem Panem Adamem Jarubasem, który przybliżył uczestnikom realia funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, jego mechanizm działania oraz najbliższe plany. Spotkanie było ogromną wartością dodaną do wizyty delegacji w Brukseli i bardzo potrzebne, gdyż wyjaśniło wiele wątpliwości nurtujących polski sektor MŚP.

Przy okazji wizyty polskiej delegacji – na zaproszenie Ambasadora RP w Brukseli – Pana Rafała Siemiankowskiego – odbyło się spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostały przez Pana Wojciecha Łapińskiego z Izby BEPOLUX realia belgijskiego rynku oraz pomocne narzędzia oferowane polskim przedsiębiorcom przedstawione przez Panią Katarzynę Smołę z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

Organizatorem i pomysłodawcą Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw jest EUROCHAMBRES (Europejskie Stowarzyszenie Izb Przemysłowo – Handlowych z siedzibą w Brukseli), a udział polskiej delegacji przedsiębiorców, którą reprezentowało 51 firm (tylu ilu polskich europarlamentarzystów), przygotowała Krajowa Izba Gospodarcza. Niezwykła możliwość wyrażenia swojej opinii w procesie stanowienia unijnego prawa oraz dyskusji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji, a także innymi przedsiębiorcami z krajów UE – spotkały się z dużym entuzjazmem, znajdując swoje odzwierciedlenie w komentarzach naszych Uczestników:

Spotkanie było niezwykłe, dające przedsiębiorcom nadzieję na to, że mogą być wysłuchani na arenie międzynarodowej […] Bardzo sobie cenię możliwość wypowiedzenia się w kwestiach które dotyczą przedsiębiorców. Jest to pokrzepiające, że mogliśmy mówić jednym głosem i usłyszeć co dla firm w innych krajach #UE ma największe znaczenie – mówi Malgorzata Krzyzowska z firmy Aliant®

Dziękuję Krajowej Izbie Gospodarczej za doskonałą organizację oraz niepowtarzalną możliwość uczestniczenia w Europejskim Parlamencie Przedsiębiorstw, okazję spotkania z Ambasadorem RP w Brukseli oraz nawiązania licznych kontaktów i wymiany doświadczeń z innymi przedstawicielami firm z Polski i Unii. Było to bardzo inspirujące doświadczenie. Doceniam Wasze zaangażowanie w rozwijanie społeczności biznesowej – podsumowuje czas spędzony w Brukseli Wioletta Kozyra z RST Roztocze.

Europejski Parlament Przedsiębiorców to doskonała okazja dla przedsiębiorców do wymiany doświadczeń, poznania aktualnych trendów gospodarczych i wyrażenia swojej opinii na temat najistotniejszych problemów, z jakimi borykają się małe i średnie przedsiębiorstwa.
Udział w wydarzeniu daje możliwość dyskusji z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, a także głosowania nad kluczowymi rezolucjami dla biznesu – mówi Maciej Małolepszy, członek zarządu firmy Małolepszy Group.

Zapraszamy także do obejrzenia materiału filmowego, w którym P. Anna Mandes, Manager firmy SKF Polska S.A., przedstawia oczekiwania przedsiębiorców wobec UE. Jako główny priorytet – na wstępie – podkreśliła bezpieczeństwo narodowe i ekonomiczne. Ostatnie lata bowiem, pokazały że wiele zakłóceń spowodowanych było niestabilnością, napięciami politycznymi, pojawiającymi się działaniami wojennymi. Dlatego stabilność, o której wszyscy przedsiębiorcy mówią, jest najważniejszym elementem i punktem wyjścia do dalszych rozmów. Istotnym z punktu widzenia przedsiębiorców tematem są działania związane ze zrównoważonym rozwojem. O tym jak budować lepszą i czystszą przyszłość, jak rozwijać firmę i tworzyć zrównoważone środowisko dla firm – o tym rozmawiali przedsiębiorcy w Parlamencie Europejskim. Wielokrotnie podkreślona została także jedność Europy, współpraca w obszarze negocjacji umów handlowych oraz ograniczenie biurokracji. Jak wskazała rozmówczyni, w czołówce dziesięciu światowych gospodarek świata, znajdują się trzy europejskie kraje, ale patrząc już na TOP 20, są tylko 4.

Więcej informacji na temat projektu EPP  >>> www.parlament-of-przedsiębiorsczowi.eu

 


 

Zapraszamy do udziału w kolejnych przedsięwzięciach organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą

Biuro Współpracy z Zagranicą
e-mail: bwzz@kig.pl
tel: 22 6309613

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.