Misja gospodarcza do Japonii, 13-16 października 2020 r.

24.04.2020

Centrum UE-Japonia  oraz Krajowa Izba Gospodarcza  zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej misji gospodarczej klastra biotechnologicznego/MŚP, która odbędzie się w dniach 13–16 października 2020 r., podczas wystawy BioJapan 2020, w Yokohamie (Japonia). To wyjątkowa okazja na spotkania b2b. Na zgłoszenia zainteresowanych firm czekamy do 25 czerwca.

W wielu miejscach  na świecie życie codzienne zostało zawieszone, aby spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19. Część krajów powoli planuje złagodzić ograniczenia dotyczące życia społecznego, transportu i podróży transgranicznych nałożone od połowy marca.

Na obecnym etapie nie wiemy jeszcze, jak długo potrwa ten „proces odblokowania”, ale mamy nadzieję,  że powoli życie gospodarcze będzie powracało do czasów sprzed pandemii , nie wykluczamy jednocześnie możliwości zorganizowania wirtualnej misji w przypadku utrzymania ograniczeń podróży i zamknięcia granic w październiku 2020 r.

Termin składania zgłoszeń dla zainteresowanych firm upływa 25 czerwca 2020 r. 

Wstępny program misji: 

  • 13 października  – udział przedstawicieli firm MŚP i klastrów sektorowych EU w partnerskim spotkaniu tj: Europejskiej Konferencji Partnerów Biotechnologicznych i Farmaceutycznych, które odbędzie się w Osace. Podczas konferencji odbędą się wcześniej ustalone spotkania b2b zorganizowane z firmami z regionów Kansai.
  • 14-16 października  – uczestnicy misji będą mieli okazję zaprezentować się na wystawie BioJapan w Pacifico Yokohama, znaleźć kluczowe kontakty, skorzystać z bezpośrednich kontaktów poprzez spotkania i zdobycie wiedzy rynkowej na temat branży biotechnologicznej w Japonii.

Program jest skierowany do uczestników z małych i średnich przedsiębiorstw (duże firmy mogą wysłać zgłoszenia, ale nie będą traktowane priorytetowo) oraz klastrów z krajów partnerskich z UE lub COSME, działających w sektorach objętych targami. Pełna lista dostępna tutaj.

Specjalne wsparcie dla MŚP i klastrów:

Uczestnicy z MŚP i klastrów mogą ubiegać się o dotację w wysokości 600 EUR na częściowe pokrycie kosztów utrzymania na miejscu.

Rejestracja i szczegółowe informacje na stronie Centrum UE-Japonia.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.