Wkrótce nabór do projektu - Inwestycje w usługi rozwojowe. Skorzystaj z 80% refundacji

28.02.2024

 

Dołącz do projektu realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą i skorzystaj z możliwości refundacji na usługi rozwojowe

Chciałbyś rozwinąć swój biznes, wykorzystując nowoczesne technologie oraz innowacyjne podejścia? Projekt „Inwestycje w Usługi Rozwojowe” jest dla Ciebie!


Cel projektu

Celem projektu jest objęcie wsparciem 166 podmiotów Dostawców usług w Bazie Usług Rozwojowych (BUR), którzy stworzą/rozwiną/ wprowadzą do swojej oferty nową formę usług rozwojowych lub wykorzystają nowe technologie, w tym w zakresie form zdalnych do końca grudnia 2025 roku.

Odbiorcami wsparcia (OW) w projekcie są podmioty świadczące usługi rozwojowe posiadające wpis do Bazy Usług Rozwojowych uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych.

Przez podmioty posiadające wpis do Bazy Usług Rozwojowych uprawniający do publikowania usług z możliwością ich dofinansowania ze środków publicznych rozumie się podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy o PARP.

 

Dla kogo?

  • Projekt skierowany jest do Podmiotów zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych, które świadczą usługi rozwojowe z dofinansowaniem ze środków publicznych
  • W projekcie można uzyskać wsparcie w postaci refundacji kosztów zakupu licencji i szkoleń/doradztwa dla pracownika/ów, aby przygotować ich do korzystania z licencji
  • Zakup licencji, która pozwoli na stworzenie, rozwój i sprzedaż nowych form usług rozwojowych lub wykorzystanie nowych technologii, w tym w zakresie usług zdalnych. Szkolenie lub doradztwo musi być związane bezpośrednio z użytkowaniem licencji

 

W projekcie podmioty BUR mogą otrzymać wsparcie w postaci refundacji kosztów:

  • zakupu licencji uprawniających do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych oraz
  • zakupu usług szkoleniowych/doradczych, w ramach których zostaną oni przygotowani do użytkowania zakupionej licencji. (Potrzeba zakupu usług szkoleniowych lub doradczych związanych bezpośrednio z wykorzystaniem licencji musi wynikać z rzeczywistych potrzeb podmiotów BUR i ich pracowników, zweryfikowanych przez Beneficjenta/partnera. Odbiorca wsparcia może delegować wyłącznie pracownika w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 462).)

Licencje będące przedmiotem refundacji w ramach projektu INWESTYCJE W USŁUGI ROZWOJOWE muszą uprawniać do stworzenia, rozwoju i sprzedaży nowych form usług rozwojowych lub wykorzystania nowych technologii, w tym w zakresie form zdalnych.

Sprawdź >>> opis rodzaju licencji, które mogą podlegać refundacji

 


Nabór wniosków

Okres realizacji projektu od 01.01.2024 r. do 31.12.2025 r. na obszarze całej Polski. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły od 29 marca 2024 roku do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację projektu.


Projekt „Inwestycje w usługi rozwojowe” nr FERS.01.03-IP.09-0025/23 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027


 

LIDER PROJEKTU

Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4
00-074 Warszawa
tel.: +48 22 630 96 87
email: inwestycje-ur@kig.p

 

PARTNER PROJEKTU

CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o.
ul. Prosta 69 (wejście z lewej strony budynku)
00-838 Warszawa
tel.: 512 249 445
email: projekt@inwestycje-ur.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.