Oferta współpracy z firmami z Izraela

25.02.2020

Zachęcamy zainteresowane firmy do zapoznania się z ofertą współpracy przesłaną z Federacji Izraelskich Izb Handlowych.

Oferta w języku angielskim dostępna tutaj.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.