One Stop Shop 2.0 wzmocni jednolity rynek UE i usunie blokady w handlu transgranicznym - zwłaszcza dla MŚP

13.07.2023

One Stop Shop 2.0 wielkim krokiem w kierunku rozwoju wewnątrzunijnego handlu dla MŚP

Komisja Europejska zaproponowała nowe przepisy dotyczące jednolitej rejestracji VAT w ramach wniosku dotyczącego podatku VAT. Nowe przepisy zniosą wymóg rejestrowania się przedsiębiorstw w każdym kraju UE, w którym przedsiębiorcy przechowują zapasy i z którego sprzedają lokalnym klientom. To znacznie uprości przedsiębiorcom obowiązki związane z VAT – zwłaszcza MŚP, ponieważ zmniejszy potrzebę kosztownej i czasochłonnej rejestracji VAT w całej UE, wzmacniając tym samym jednolity unijny filar identyfikacji podatkowej VAT i usuwając bariery w handlu transgranicznym – co dla MŚP ma zasadnicze znaczenie.

Chociaż poczyniono ogromne postępy dzięki VAT ONE STOP SHOP 1.0, obecny unijny system VAT nadal działa na niekorzyść milionów małych i średnich przedsiębiorstw, pomijając ważny aspekt handlu UE. Wniosek Komisji UE rozwiązuje ten problem za pomocą punktu kompleksowej obsługi VAT 2.0 w tym:

  • moduł transferu do transgranicznego przemieszczania zapasów własnych na terenie UE
  • rozszerzenia istniejącego punktu kompleksowej obsługi VAT na sprzedaż krajową B2C z hubów dystrybucyjnych
  • wprowadzenie zharmonizowanego unijnego mechanizmu odwrotnego obciążenia dla sprzedaży B2B

Punkt kompleksowej obsługi 2.0

  • umożliwiłby przedsiębiorstwom prowadzącym sprzedaż zdalną posiadanie jednej rejestracji VAT UE i zgłaszanie całego podatku VAT za pośrednictwem jednego cyfrowego portalu VAT w całym unijnym łańcuchu logistycznym – od zamówień i lokowania zapasów po sprzedaż konsumentom
  • przyczyni się do przestrzegania przepisów dotyczących podatku VAT i oferować będzie proste rozwiązanie zapewniające łatwe zgłaszanie i kontrolowanie wszystkich transgranicznych przepływów towarów w ramach jednego punktu kompleksowej obsługi
  • pomoże przedsiębiorstwom – w szczególności małym przedsiębiorstwom, które są podstawą gospodarki UE – w uzyskaniu lepszego dostępu do handlu wewnątrzunijnego i zwiększeniu konkurencyjności w coraz bardziej zglobalizowanym i wielokanałowym środowisku detalicznym

Rozszerzenie unijnego systemu punktów kompleksowej obsługi VAT na wszystkie transakcje przyniesie korzyści wszystkim: rządom, przedsiębiorstwom i konsumentom. One Stop Shop 2.0 oznacza, że ​​klienci skorzystają z większego wyboru przy zakupach, bardziej konkurencyjnych cenach i lepszych doświadczeń zakupowych podczas zakupów online.


Krajowa Izba Gospodarcza podejmuje szereg inicjatyw mających na celu wzmocnienie pozycji eksportowej polskich przedsiębiorców, jak choćby uruchomiany niedawno projekt cross-border.pl promujący e-commerce w handlu zagranicznym. Jednocześnie dostrzegamy jednak potrzebę poprawy otoczenia prawnego, również na poziomie UE. Z perspektywy znacznej części reprezentowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą przedsiębiorców (należących do sektora MŚP), na szczególną uwagę zasługuje propozycja wprowadzenia jednolitego systemu rejestracji na potrzeby VAT (Single VAT ID). W związku z tym, mając na uwadze interesy sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, apelujemy o intensywne poparcie rozwiązań wspierających polskich przedsiębiorców – w szczególności w zakresie tzw. jednolitej rejestracji na VAT. Takie oddziaływanie będzie w ocenie KIG istotnym narzędziem wpływu przez planowanym na październik 2023 r. posiedzeniem ECOFIN, na którym ma być zatwierdzony ostateczny projekt.

KIG wspiera One Stop Shop 2.0 – pismo do Minister Finansów Magdaleny Rzeczkowskiej

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.