KIG i PAIH zacieśniają współpracę na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce

26.02.2024

22 lutego w siedzibie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu odbyło się spotkanie prezesa zarządu PAIH Andrzeja Dychy oraz wiceprezes zarządu PAIH Magdaleny Skarżyńskiej z prezesem Krajowej Izby Gospodarczej Markiem Kłoczko oraz Jerzym Drożdżem, Dyrektorem Biura Współpracy z Zagranicą

Rozmowa dotyczyła perspektyw rozwoju instrumentów wsparcia polskich firm, planów na kolejne miesiące i możliwości dalszego zacieśniania współpracy pomiędzy obiema instytucjami.

Prezes KIG był pierwszym gościem, z którym nowy Prezes PAIH spotkał się w siedzibie po objęciu funkcji, co świadczy o znaczeniu relacji między obiema instytucjami oraz o chęci efektywnej współpracy. Wartym podkreślenia jest fakt, że Prezes PAIH do grudnia 2023 roku pełnił funkcję członka Zespołu Doradców Dyplomatycznych przy Prezesie KIG. Ta wcześniejsza współpraca dodaje głębi i kontekstu obecnym dyskusjom, umożliwiając lepsze zrozumienie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców.

W efekcie spotkania można spodziewać się zacieśnienia współpracy między PAIH a KIG oraz podjęcia konkretnych działań mających na celu wspieranie polskich przedsiębiorstw. Ta inicjatywa może przynieść korzyści zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla polskiej gospodarki jako całości.

Spotkanie w PAIH stanowi istotny krok w kierunku dalszego wzmacniania relacji między PAIH a KIG oraz wzmocnienia współpracy na rzecz promocji polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.