Za nami: Polska – Turcja: Bilateralne Rady Biznesu

02.12.2020

W KIG intensywnie pracujemy nad wsparciem dla polskich firm w ich ekspansji zagranicznej. 25 listopada odbyło się posiedzenie on-line Bilateralnych Rad Biznesu: Polsko-Tureckiej i Turecko-Polskiej. W efekcie w nadchodzącym roku czeka nas wiele wydarzeń dotyczących współpracy z rynkiem tureckim. Szczegóły wkrótce.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz oraz członków obydwu rad oraz polskie i tureckie firmy. Podczas spotkania omówiono aktualne działania tych organizacji, najpilniejsze kwestie w zakresie współpracy oraz nakreślono plany na przyszłość.

Posiedzeniu przewodniczyli: Dariusz Oleszczuk Przewodniczący Polsko-Tureckiej Rady Biznesu oraz Emrah Duman, Przewodniczący Turecko-Polskiej Rady Biznesu.

Za nami: Polska – Turcja: Bilateralne Rady Biznesu

Kontakt
Maria Nowakowska
Sekretarz Polsko-Tureckiej Rady Biznesu
tel. 22 630 97 83
e-mail: mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.