Powołanie Rady Arbitrażowej na kadencję 2023-2026

03.01.2023

Jest nam niezwykle miło przedstawić Państwu skład Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy KIG w kadencji 2023-2026. W skład Rady Arbitrażowej powołani zostali uznawani w środowisku prawniczym najznamienitsi przedstawiciele polskiego arbitrażu:

Jednocześnie serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu – Panu mec. Markowi Furtkowi oraz Członkom Rady Arbitrażowej za dotychczasową współpracę w ramach pełnionych funkcji. Życzymy wielu sukcesów zawodowych i pomyślności, licząc na dalsze zaangażowanie w rozwój polskiego arbitrażu handlowego. 


Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych.

Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. Jest najbardziej uznanym i renomowanym stałym sądem polubownym w Polsce. Rośnie jego popularność w tej części Europy. Prawie 20% spraw ma charakter międzynarodowy. Na liście arbitrów oprócz najlepszych polskich prawników figurują nazwiska zagranicznych specjalistów od arbitrażu. Sąd administruje również postępowania ad hoc stosownie do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL. Sąd prowadzi mediacje. Zajmuje się również promocją idei arbitrażu w środowiskach akademickich i gospodarczych.

Sąd Arbitrażowy zawarł szereg porozumień o współpracy z instytucjami arbitrażowymi znanymi na całym świecie. Jest członkiem  i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.