Raport Reforma Kulturowa 2020 2030 2040

27.09.2016

Od kilkunastu lat trwają dyskusje na temat dróg prowadzących ku nowoczesnej Polsce, Polsce posiadającej innowacyjną gospodarkę, sprawny system oświaty, nowoczesną, szybko reagującą na potrzeby społeczne administrację. Toczone dotychczas dysputy dotyczyły głównie uwarunkowań technicznych – prawnych, administracyjnych, czy finansowych. Niewiele mówiło się natomiast o niezbędnych zmianach w postawach Polaków i łączących nas relacjach społecznych.

Dzisiaj jest już dla nas jasne, że nie uda nam się dokonać innowacyjnego skoku bez zmian w naszej mentalności i kulturze. Autorzy raportu „Reforma Kulturowa 2020 – 2030 – 2040. Sukces wymaga zmian” przedstawiają interesującą wizję takich zmian.Raport pokazuje, że dotychczasowe, standardowe podejście do problemu innowacyjności,próbujące opisać to zagadnienie z zewnątrz, jest niepełne i nieadekwatne. Innowacyjność ma swoje źródło w nas, w naszym spojrzeniu na świat, naszej edukacji, w sposobie rozumienia naszej roli jako obywateli i umiejętności współpracy z innymi.

Gorąco zachęcam do lektury i wyrażam nadzieję, że Raport stanie się początkiem wielkiej dyskusji na temat przyszłości naszego kraju

Gorąco zachęcam do lektury!
Andrzej Arendarski

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.