Relacja: EU4BCC – Współpraca gospodarcza EU i Partnerstwa Wschodniego

20.12.2022

Relacja: EU4BCC – Współpraca gospodarcza EU i Partnerstwa Wschodniego

16 grudnia 2022 roku odbyła się konferencja online B2BioFood w ramach projektu EU4BCC. Dotyczyła ona perspektyw branży żywności organicznej na rynkach Ukrainy oraz EU. Założeniem projektu jest zacieśnienie współpracy gospodarczej między członkami Unii Europejskiej oraz krajami Partnerstwa Wschodniego. Krajowa Izba Gospodarcza wdraża działania B2B w ramach tej inicjatywy wraz z partnerami konsorcjalnymi z: Modena Chamber of Commerce (Włochy), Kirovgrad Chamber of Commerce and Industry (Ukraina), Sumy Chamber of Commerce and Industry (Ukraina). Projekt współfinansowany jest ze środków Komisji Europejskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą przedsiębiorstw z Ukrainy, które wzięły udział w wydarzeniu:

LINK DO BROSZURY >>> TUTAJ

 


Kontakt

Biuro Współpracy z Zagranicą

Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
+48 22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Piotr Lipiec
Główny Specjalista
+48 22 630 96 06
plipiec@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.