Relacja: Forum Polska-Angola online, 26 listopada 2020

30.11.2020

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Grupo Boavida SA w dniu 26 listopada 2020 r. zorganizowała Forum Polska-Angola online: Angola – Twój partner w Afryce!, poświęcone możliwościom wzajemnej współpracy.

Podczas spotkania zarząd spółki Grupo BOAVIDA, Wiceprezes Dyrektor Generalny Marek Kłoczko oraz zaproszeni goście przedstawili kluczowe zagadnienia i możliwości inwestycji na rynku angolańskim, a w szczególności w sektorach:

 • ochrona zdrowia
 • rolnictwo
 • budownictwo
 • infrastruktura
 • przemysł wydobywczy
 • przetwórstwo rolno- spożywcze

Podczas Forum podkreślano bardzo dobre stosunki historyczne z Angolą, a także gospodarcze i naukowe poprzez polską obecność w Angoli, a także dzięki działalności Grupo Boavida, która jako firma Zarządzana przez Polaków, chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami i służy pomocą firmom z Polski w wejściu na rynek angolański.

Prezentacja Amb. Braitera, Członka Zespołu Doradców Dyplomatycznych Prezesa KIG do ściągnięcia tutaj

Agenda i bio panelistów [PDF]

ANGOLA:

 • Drugi największy wydobywca ropy naftowej na kontynencie Afrykańskim.
 • Angolskie diamenty – jedne z najbardziej cenionych kamieni szlachetnych (Catoca – szósta największa kopalnie diamentów na świecie).
 • Ogromne złoża rudy żelaza, eksplorowane ostatni raz w czasach kolonialnych.
 • Złoża marmurów, granitów oraz złota.
 • Jeden z najwyższych wskaźników przyrostu populacji na świecie (3,5% w skali roku).
 • Bardzo żyzne ziemie uprawne (kultywowane obecnie jedynie w 5%) na obszarze ponad 1,2 mln km².

W 2022 roku planowana jest organizacja misji gospodarczej do Angoli, firmy zainteresowane rozwojem współpracy i udziałem w misji  na tym rynku zapraszamy do kontaktu!

Kontakt:
Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą
Tel. +48 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.