[Relacja] Joint Business Council Meeting Polska – Tajwan

30.06.2023

Pogłębiamy relacje biznesowe z tajwańskimi przedsiębiorstwami

Za nami Joint Business Council Meeting Polska – Tajwan 

20 czerwca 2023 w siedzibie KIG odbyła się 19. edycja Joint Business Council Meeting Polska – Tajwan, współorganizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz CIECA- Chinese International Economic Cooperation Association z udziałem Wiceministra Rozwoju Grzegorza Piechowiaka oraz Wiceministra Gospodarki Tajwanu Chern-Chyi „C.C.” Chen’ a.

Otwierający to spotkanie – Wiceprzewodniczący Rady KIG Andrzej Szumowski – wyraził nadzieję na dalsze pogłębianie relacji biznesowych pomiędzy polskimi i tajwańskimi przedsiębiorstwami w sektorach smart city, e- mobility, wodorowym oraz zielonej energii.

Biorący udział w wydarzeniu – Wiceminister Grzegorz Piechowiak – podkreślił, że w 2022 roku obroty handlowe między Polską a Tajwanem wyniosły ponad 3,1 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 31%. Polski eksport na Tajwan zwiększył się o 43%. Jest to wynik wzajemnych wysiłków obu krajów na rzecz rozwoju współpracy gospodarczej.

Wiceminister Chen, podkreślał kluczową rolę Tajwanu w globalnym łańcuchu dostaw i przewidywał ogromny potencjał silnego partnerstwa gospodarczego między dwoma krajami, opartego na badaniach i rozwoju oraz zasobach talentów. Według niego, Tajwan dąży do umocnienia relacji gospodarczych z Polską, częściowo w celu dywersyfikacji wysiłków w zakresie eksploracji rynków, a także w celu inicjowania dialogu z Unią Europejską dotyczącego handlu i inwestycji.

Podczas Joint Business Council Meeting odbyły się również sesje dotyczące inteligentnych miast, zielonej energii i elektromobilności. Omawiano rozwiązania smart city, wizję Asus na temat inteligentnych miast, inteligentny transport i zarządzanie energią. Ponadto poruszono tematy związane z energetyką wodorową i elektromobilnością, prezentując m.in. technologie związane z wykorzystaniem wodoru oraz perspektywy e-mobilności w Polsce.

Po przerwie odbyły się spotkania indywidualne i prezentacje firm, które miały możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych oraz zaprezentowania swoich produktów i usług.

Joint Business Council Meeting stanowił ważne wydarzenie organizowane od prawie 20 lat, które przyczynia się do pogłębienia współpracy gospodarczej między Polską a Tajwanem.

Po spotkaniu w Krajowej Izbie Gospodarczej, odbyły się międzyrządowe konsultacje gospodarcze Polska – Tajwan w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Podczas spotkania, Tajwan i Polska podpisały dwa protokoły ustaleń dotyczące pojazdów elektrycznych i energii wodorowej. Zgodnie z informacjami z Ministerstwa, protokoły ustaleń umożliwią systematyczne zacieśnianie współpracy między Tajwanem a Polską w dziedzinie pojazdów elektrycznych i energii wodorowej. Podczas wydarzenia Grzegorz Piechowiak wezwał tajwańsko-polski zespół roboczy do dalszej dwustronnej współpracy w zakresie rozwoju energetyki wodorowej. Zauważył, że handel dwustronny wzrósł o 4,2% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając 1,72 miliarda dolarów w 2022 roku.

Obie strony wyraziły gotowość do dalszego rozwoju i zacieśniania relacji biznesowych, co otwiera perspektywy na wzrost wymiany handlowej i inwestycji między tymi dwoma krajami.


Wszystkim gościom i prelegentom dziękujemy za udane dyskusje i zapraszamy do obserwowania kanałów społecznościowych Krajowej Izby Gospodarczej. Już niedługo nowe wydarzenia i projekty!

Kontakt

Monika Sasiak
Zastępca Dyrektora
Biuro Współpracy z Zagranicą
22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.