Relacja: Konferencja „Albania – perspektywiczny kierunek dla turystyki, handlu i inwestycji”

27.11.2019

W piątek, 22 listopada 2019 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się konferencja biznesowa „Albania – perspektywiczny kierunek dla turystyki, handlu i inwestycji”. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Ambasadę Republiki Albanii w Polsce we współpracy z Krajową Izbą  Gospodarczą oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi z obu krajów. Konferencji towarzyszyły trzy eksperckie panele dyskusyjne, poświęcone kolejno przewodnim tematom spotkania: turystyce, handlowi i inwestycjom. Całość wydarzenia doskonale wpisywała się w szerszy kontekst trwających w tym czasie targów TT Warsaw.

Głównym celem konferencji była promocja Albanii jako kierunku turystycznego oraz produktów made in Albania, a także promocja kraju o dużym potencjale inwestycyjnym i handlowym w wielu sektorach. Konferencja okazała się doskonałą okazją do pogłębienia wzajemnej współpracy między Polską i Albanią oraz do nawiązania nowych kontaktów i pogłębienia wiedzy na temat roli tego kraju w rozwoju regionu.

Kontakt:

Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
Elżbieta Wojtas
tel: 22 6309752
e-mail: ewojtas@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.