Relacja: Konferencja GO IRAN z udziałem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego, 31 VIII 2015 r.

21.02.2015

W dniu 31 sierpnia 2015 r. odbyła się Konferencja poświęcona możliwościom polsko-irańskiej współpracy gospodarczej, inaugurująca wdrażany obecnie program GO IRAN, to nowy program promocji współpracy gospodarczej skierowany na Iran, w którego realizacji partnerem Ministerstwa Gospodarki jest Krajowa Izba Gospodarcza.

Konferencję otworzył Wicepremier, Minister Gospodarki, Pan Janusz Piechociński, który zachęcił polskie firmy do współpracy przemysłowej, inwestycyjnej i handlowej z Iranem, krajem o jednym z największych potencjałów rozwojowych na Bliskim Wschodzie.

W konferencji wzięło udział ok.180 przedstawicieli polskiego biznesu zainteresowanych nawiązaniem lub kontynuacją już istniejących relacji gospodarczych z Iranem; taką możliwość stanowi misja gospodarcza towarzysząca wizycie oficjalnej Wicepremiera, Ministra Gospodarki w Teheranie, która odbędzie się w dniach 25 – 27 września br.

Misja ta będzie kolejnym przedsięwzięciem promocyjnym realizowanym w ramach programu Go Iran.

Informacje gospodarcze – perspektywy-wspolpracy-polska-iran

Podczas Forum Biznesu w Teheranie przewidywane jest podpisanie umowy o współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Iranem, co przyczyni się do dalszego zacieśnienia współpracy we wszystkich sektorach gospodarki.

Jako przykład perspektywicznych obszarów współpracy Wicepremier podał m.in. sektory wydobywczy i rolno spożywczy. – Możemy realizować wspólne projekty m.in. z zakresu infrastruktury gazociągowej oraz ropociągowej, jak również w sektorze wydobywczym, w tym paliwowym. Istnieje też duży potencjał do wzrostu wymiany handlowej w sektorze rolno-spożywczym.

Informacje na temat międzynarodowego kontekstu współpracy z Iranem, priorytetowych branż, ograniczeń oraz zabezpieczeń finansowych przekazali uczestnikom konferencji przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ambasady Iranu w Warszawie, Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Związku Banków Polskich.

Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej, Pan Marek Kłoczko zapewnił przedsiębiorców o gotowości wszelkiego wsparcia ich działań na rzecz rozwoju współpracy handlowej z irańskimi partnerami, na jaką mogą liczyć ze strony samorządu gospodarczego.

Iran to kraj o ogromnym potencjale rozwojowym w regionie Bliskiego Wschodu (PKB w 2014 r. – 402,8 mld USD, drugie – po Egipcie – najbardziej zaludnione państwo regionu bliskowschodniego, zamieszkiwane przez ponad 80 mln osób). W 2014 polski eksport do Iranu wyniósł 34,9 mln EUR, a import 22,4 mln EUR. W okresie styczeń czerwiec 2015 r. eksport wyniósł 18,5 mln EUR, natomiast import nieznacznie przekroczył 14 mln EUR.

Galeria zdjęć

Pliki do pobrania:

prezentacja-1

prezentacja-2

prezentacja-3

Kontakt
Maria Nowakowska
Tel. 22 63 09 783
mnowakowska@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
Tel: 22 63 09 773
asalamonczyk@kig.pl

Elżbieta Wojtas
Tel. 22 63 09 752
ewojtas@kig.pl

Galeria zdjęć:

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.