Relacja: Misja branżowa MEDinISRAEL, 23-27 marca 2015 r.

27.10.2016

W dniach 23-27 marca 2015 r. KIG wraz z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Awiwie, Ambasadą Izraela w Warszawie, PARP oraz Federacją Izraelskich Izb Handlowych zorganizowała misję branżową polskich firm na targi i konferencję MEDinISRAEL w Tel Awiwie. WIĘCEJ

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.