Relacja: Misja Gospodarcza do Egiptu, 30.06–2.07.2018

05.07.2018

Zakończyła się wizyta oficjalna w Egipcie Pana Jerzego Kwiecińskiego, Ministra Inwestycji i Rozwoju, zrealizowana w związku z polsko-egipskimi konsultacjami gospodarczymi. Wizycie oficjalnej towarzyszyła misja gospodarcza przedstawicieli polskiego biznesu, zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą; misji przewodniczył Pan Janusz Wiśniewski, Wiceprezes KIG. Polscy delegaci w dniu 1 lipca br. złożyli wizytę w Strefie Ekonomicznej Kanału Sueskiego, gdzie naszym przedsiębiorcom przedstawiono ciekawą ofertę dotyczącą zakładania w strefie swoich przedstawicielstw, na bazie dogodnych warunków finansowych i ułatwień formalnych. Delegatów przywitał Admirał Mohad Mamesh Prezes  Strefy; delegaci zwiedzili Chiński Park Przemysłowy TEDA oraz Port Ain El Sokhna.

Egipt postrzegamy nie tylko jako wrota do Afryki, ale i całego basenu Morza Śródziemnego – powiedział w Sueskiej Strefie Ekonomicznej Minister Jerzy Kwieciński.

Podczas Forum Gospodarczego Prezes Janusz Wiśniewski oraz Prezes Federacji Egipskich Izb Gospodarczych Pan Ahmed Al Wakil, podpisali Porozumienie o utworzeniu Polsko-Egipskiej Rady Biznesu, bilateralnej organizacji wspierającej m.in. działania biznesowe przedsiębiorstw polskich na rynku egipskim oraz firm egipskich na naszym. Podpisane zostało również porozumienie pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a głównymi egipskimi instytucjami finansowymi, Bank Misr and Export Development Bank of Egypt.


Obroty handlowe pomiędzy Polską a Egiptem w 2017 r. przekroczyły wartość 422 mln USD
, podkreślił podczas Forum w Kairze Minister Jerzy Kwieciński. W roku bieżącym obserwujemy tendencję wzrostową w naszych relacjach gospodarczych. Egipt jest dla polskich firm jednym z głównych kierunków rozwoju gospodarczego na rynkach pozaeuropejskich.

Po zakończeniu polsko-egipskich konsultacji gospodarczych Minister Inwestycji i Rozwoju, Pan Janusz Kwieciński oraz Minister Handlu i Przemysłu, Pan Amr Nasssar, podpisali finalną konkluzję, zawierającą ustalenia podjęte podczas obrad polsko-egipskiego Okrągłego Stołu w dniu 2 lipca br.

W drugiej połowie roku planowana jest rewizyta ze strony egipskiej, będziemy informować o przedsięwzięciach promocyjnych organizowanych z okazji pobytu delegacji z Egiptu w Polsce.

Krajowa Izba Gospodarcza
Biuro Współpracy z Zagranicą
Maria Nowakowska
tel. 22 630 97 83
mnowakowska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.