Relacja: Misja gospodarcza do Iranu, 5-9 marca 2016 r.

27.10.2016

Zakończyła się organizowana w dniach 5 – 9 marca 2016 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Ambasada RP w Teheranie, Ministerstwem Rozwoju oraz Polsko-Irańską Izba Gospodarczą, misja gospodarcza do Iranu, z udziałem ponad 70 polskich przedsiębiorców pod przewodnictwem Wiceministra Rozwoju Radosława Domagalskiego. WIĘCEJ

Relacja: Misja gospodarcza do Iranu, 5-9 marca 2016 r.

25.09.2016

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.