Relacja: Polsko-Łotewskie Forum Biznesu, 9 kwietnia 2014 r.

26.10.2016

W dniu 9 kwietnia 2014 roku, z okazji oficjalnej wizyty w Polsce Premier Łotwy Pani Laimdota Straujuma, w hotelu Sheraton w Warszawie odbyło się Polsko-Łotewskie Forum Biznesu. Organizatorami Forum była Krajowa Izba Gospodarcza, Ambasada Łotwy w Warszawie oraz Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju (LIAA). WIĘCEJ

Relacja: Polsko-Łotewskie Forum Biznesu, 9 kwietnia 2014 r.

26.09.2016

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.