Relacja: Spotkanie na temat możliwości współpracy na rynku kubańskim w branży zielonych technologii

25.11.2021

W dniu 16 listopada odbyło się webinarium –  spotkanie biznesowe nt. możliwości współpracy na rynku kubańskim w branży zielonych technologii

relacja dot. współpracy

Wydarzenie zrealizowane w formule online zorganizowane było we współpracy z Izbą Handlową Kuby oraz przy wsparciu Ambasady RP w Hawanie i Ambasady Kuby w Warszawie.
Zebranych przywitali przedstawiciele Ambasady RP w Hawanie (chargé d’affaires P. Michał Farys), oraz P. Olivia Bosque z Ambasady Republiki Kuby w Warszawie.
Spotkanie  miało charakter informacyjno – networkingowy, z krótkimi prezentacjami i dyskusją, z udziałem partnerów GT ze strony kubańskiej.

Z ramienia Ministerstwa Spraw Zagranicznych wystąpiła P. Agata Czyrsznic Dobrowolska, a ze strony Izby Handlowej Kuby, P. Celia Labora.

Podczas spotkania przedstawiono informację nt. możliwości włączenia się polskich firm z branży zielonych technologii w program GreenEvo, realizowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w ramach którego Krajowa Izba Gospodarcza wspierała Ministerstwo w organizacji działań promocyjnych w 2021 r. dla laureatów programu.

Ze strony Ministerstwa Klimatu laureatów programu GreenEvo zainteresowanych podjęciem działań na Kubie zaprezentowała Pani Iwona Boceńska.
Wśród perspektywicznych dziedzin polskiego eksportu na Kubę ważne miejsce zajmuje sektor energetyczny, w tym odnawialne źródła energii (energia fotowoltaiczna, wiatrowa).

Ważną dziedziną gospodarki kubańskiej jest też branża turystyczna, która stwarza  wiele możliwości  do współpracy dla firm polskich, proponujących nowoczesne rozwiązania przy renowacji
i rekonstrukcji zabytków kultury kubańskiej z zastosowaniem technologii uwzględniających ochronę środowiska Wyspy.

Podczas spotkania przedstawiciele Handlowej Izby Kuby poinformowały zebranych uczestników, że możliwe są już wyjazdy biznesowe na Wyspę, a strona kubańska jest zainteresowana przyjęciem delegacji z Polski oraz zaaranżowaniem rozmów bilateralnych pomiędzy naszymi firmami, wobec czego zaplanowano najbliższą misję handlową polskich przedsiębiorców na Kubę w pierwszym kwartale 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w misji będą przekazywane bezpośrednio zainteresowanym udziałem w wydarzeniu.

Kontakt
Maria Nowakowska
Biuro Współpracy z Zagranicą KIG
tel.: 506 118 375
e-mail: mnowakowska@kig.pl

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.