Relacja: Spotkanie Polska-Azerbejdżan z okazji Międzyrządowej Komisji ds. Gospodarczych 20.12.2016 r.

22.12.2016

Ministerstwo Rozwoju oraz Krajowa Izba Gospodarcza w dniu 20 grudnia 2016 w Sali Kinowej Ministerstwa Rozwoju zorganizowały Polsko-Azerbejdżańskie Spotkanie  Biznesowe  przy okazji VII posiedzenia Polsko-Azerbejdżańskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej oraz wizyty Natiga Alijewa, ministra energetyki Republiki Azerbejdżanu.

Polskiej stronie Komisji oraz spotkaniu biznesowemu  przewodniczył Wiceminister Tadeusz Kościński.

„Azerbejdżan jest dla naszego kraju atrakcyjnym partnerem biznesowym. Niestety, dotychczasowe wyniki handlowe nie odzwierciedlają potencjału drzemiącego w naszych gospodarkach. Najbardziej perspektywicznymi sektorami tego kraju są energetyka, budownictwo, infrastruktura, branża wydobywcza, obronnościowa, transportowa oraz stoczniowa, farmaceutyczna i rolno-spożywcza” — podkreślał podczas Marek Kłoczko Wiceprezes Dyrektor generalny  Krajowej Izby Gospodarczej. Prezes Kłoczko zauważył również, ze Azerbejdżan sukcesywnie pnie się do góry w rankingach dotyczących łatwości prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej Doing Business, wspomniał też o intensywnej współpracy bilateralnej  izb gospodarczych.

Minister Alijew natomiast zwrócił szczególną uwagę na przyjaźń polsko- azerbejdżańską która trwa już od stuleci i powinna przekładać się także na intensywną współpracę gospodarczą. Zaznaczył także, że Azerbejdżan jest obecnie eksporterem wszystkich surowców energetycznych, a następnie planuje rozwijać przetwórstwo tychże surowców , jak i również  innych (chemicznych, nawozów, polimerów itd.)

Prezentacja AZPROMO: Pobierz

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
Monika Sasiak

Główny Specjalista
Tel. +48 22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Baku
Azerbejdżan, AZ-1000, Baku
ul. Kiczik Gala 2, Iczeri Szeher (Stare Miasto)
Tel. +994 (12) 492 01 14
Faks +994 (12) 492 02 14

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.