Skorzystaj z Early Birds na GREENPACT European ESG Summit [29-30.10.2024]

29.03.2024

Dołącz do najważniejszej dyskusji o zrównoważonym rozwoju w Europie Centralnej! Skorzystaj z oferty Early Bird i kup bilet za 2090 złotych!

 

GREENPACT European ESG Summit to wyjątkowe wydarzenie, które skupia przedstawicieli biznesu, inwestorów, aktywistów, naukowców, intelektualistów i administracji państwowej. Celem dwudniowego kongresu jest wspólna dyskusja nad przyszłością zrównoważonego rozwoju.

 

 • W dniach 29-30 października w Poznaniu odbędzie GREENPACT. European ESG Summit – pierwsze wydarzenie na taką skalę w Europie Środkowej
 • Organizatorami kongresu są Krajowa Izba Gospodarcza i Grupa MTP, którzy postanowili połączyć swoje doświadczenia merytoryczne i organizacyjne w celu stworzenia nowej przestrzeni do jakościowej dyskusji o przyszłości świata
 • Wydarzenie adresowane jest do świata biznesu, nauki, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych kwestiami zrównoważonego rozwoju

 

Chcemy podejmować ambitne i trudne tematy. Będą z nami czołowe postacie życia politycznego, społecznego i biznesu. W agendzie Greenpact – European ESG Summit znajdują się tematy pokazujące sytuację polskich przedsiębiorstw wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju, jak i kwestie zawierające w sobie szerszą perspektywę: europejską i światową. Stąd część paneli poświęcona jest nowym technologiom i innowacjom, rozwojowi zrównoważonych miast, czy nawet eksploracji kosmosu. Szerokie spektrum tematów oraz dobór panelistów reprezentujących różne grupy społeczne gwarantuje wysoką jakość debaty, która ma za zadanie odpowiedzieć na jedno fundamentalne pytanie: czy mamy szansę na lepszą przyszłość?

 

Dlaczego warto wziąć udział?

 • Szeroki zakres tematyczny: Od zielonej transformacji i wyzwań Zielonego Ładu po współpracę biznesu i NGO, technologie dla zrównoważonego rozwoju, wyzwania migracyjne.
 • Różnorodność głosów: Prelegenci i paneliści z różnych środowisk i dziedzin zapewniają wieloaspektową analizę kluczowych problemów.
 • Możliwość networkingu: Nawiąż kontakty z kluczowymi graczami w dziedzinie ESG z całej Europy.
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń: Zdobądź cenne informacje i praktyczne rozwiązania dla swojego biznesu lub działalności.

 

Kup bilet już teraz i zarezerwuj swoje miejsce

na GREENPACT European ESG Summit

 

 


Kongres GREENPACT European ESG Summit to synergia szerokiego spojrzenia na problemy globalne i implementacji rozwiązań na skalę lokalną. Jak to może wyglądać w praktyce?

Czy mały zakład pracy może mieć wpływ na zmiany klimatyczne albo na problemy migracyjne? Nie tylko może, ale już go ma. Dlatego czeka nas zielona transformacja, która zbyt często przedstawiana jest jako koszt i wyzwanie. A co jeśli powiemy Ci, że:

 • realizując założenia zrównoważonego rozwoju i ESG możesz dokonać poważnych oszczędności, chociażby w gospodarce surowcami czy zużyciu energii
 • możesz stworzyć przyjazne dla wszystkich miejsce pracy, oparte nie tylko na kompetencjach, ale również na wzajemnym szacunku i zrozumieniu
 • twoje działania biznesowe mogą przynieść zysk nie tylko Tobie, ale lokalnej społeczności
 • możesz angażować się w sprawy społeczne i zachęcać do tego swoich pracowników

Sprawdź program >>> tutajUwzględnianie polityki ESG w strategii biznesowej
to nie tylko nowa norma, ale kluczowy element oceny przedsiębiorstw, odpowiadający wchodzącym w życie regulacjom prawnym i rzeczywistym oczekiwaniom społecznym. W ciągu najbliższych kilku lat raportowanie niefinansowe stanie się jednym z najbardziej istotnych czynników wyboru kontrahentów, narzucając firmom konieczność transparentnego dzielenia się informacjami na temat realizacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
mówi Tomasz Kobierski

Prezes Zarządu Grupy MTP.

Uczestnikami Kongresu GREENPACT European ESG Summit będą przedstawiciele biznesu, inwestorzy, aktywiści społeczni, naukowcy oraz przedstawiciele administracji publicznej. Uczestnikami GREENPACT będą ludzie, którym zależy i którym nie brakuje wizji przyszłości. Kongres ESG będzie podzielony na strefę debat, paneli dyskusyjnych oraz przestrzeń ekspozycyjną. 

W agendzie GREENPACT. European ESG Summit znajdują się tematy pokazujące sytuację polskich przedsiębiorstw wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju jak i kwestie zawierające w sobie szerszą perspektywę: europejską i światową. Stąd część paneli poświęcona jest nowym technologiom i innowacjom, rozwojowi zrównoważonych miast, czy nawet eksploracji kosmosu. Jak zapewniają organizatorzy, w dyskusjach tych nie zabraknie głosu czołowych naukowców uzupełnionych o perspektywę biznesu, trzeciego sektora, czy administracji rządowej.

 

Więcej o projekcie >>> www.greenpact.pl

Informacje organizacyjne

Partnerstwo w projekcie

Akredytacje

Oferta stoisk

 


Krajowa Izba Gospodarcza to lider działań w zakresie zrównoważonego rozwoju wśród organizacji wsparcia biznesu w Polsce. KIG, jako reprezentant polskich przedsiębiorców oraz jedna z nielicznych instytucji w Polsce posiadająca merytoryczne zasoby w tematyce ESG, monitoruje, opiniuje, rekomenduje oraz bierze aktywny udział w pracach nad wskaźnikami raportowania, dyrektywami oraz innymi istotnymi dokumentami powstającymi na poziomie unijnym i krajowym. Wraz z ADN Akademia prowadzi Szkołę ESG – szkolenia zwiększają wiedzę przedsiębiorców natemat transformacji klimatycznej, awszczególności wyzwań iwymagań związanych znowymi regulacjami napoziomie Unii Europejskiej |www.szkolaesg.pl 

KIG jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Od 1990 roku aktywnie dba o polskich przedsiębiorców, reprezentując ich interesy w dialogu z administracją krajową i europejską. Zrzesza 160 izb i stowarzyszeń pracodawców, funkcjonuje w ramach europejskiej sieci izb handlowo-przemysłowych Eurochambres, jest członkiem Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, współpracuje z izbami gospodarczymi na całym świecie |www.kig.pl

 

Prawdziwie udane wydarzenia to kombinacja kilku elementów: ciekawych treści, atrakcyjnych lokalizacji, profesjonalnych usług dodatkowych oraz planowania opartego na dostępie do danych. Wierzymy w potęgę spotkań, dlatego organizujemy je nieprzerwanie od ponad 100 lat łącząc ze sobą ludzi z całego świata. Cenimy kompetencje, stąd w naszym portfolio są imprezy targowe, kongresy, konferencje, wydarzenia kulturalne, sportowe, w tym megaeventy, które rocznie przyciągają ponad 1 mln gości z całego świata |www.mtp.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.