SPOTKANIE INFORMACYJNE 07 listopada 2022 r. o godz. 11:00 - Makroregion 4 - dotyczące projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach”

04.11.2022

 

Link do spotkania 07.11.2022 godz. 11.00
Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Od 25 października 2022 r. od godz. 12.00 do 15 listopada 2022 r. do godz. 12.00. rekrutujemy do projektu „System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki edukacji.

Możliwość otrzymania 18 500 zł na usługi rozwojowe dostępne w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ . Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

 

Dane podmiotów rekrutujących:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k.
ul. Grzybowska 56,
00-844 Warszawa
tel. 22 208 28 57, 503 455 332
swo4@akademiamddp.pl
DLA WOJEWÓDZTW ŁÓDZKIEGO I ŚLĄSKIEGO

DARR
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szczawieńska 2,
58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 74 64 80 450
swo@darr.pl
DLA WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO I OPOLSKIEGO

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.