• Z okazji wizyty w Polsce I Sekretarza Stanu Gudżarat, Pani S Aparna, Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Indyjsko – Polską Izbą Gospodarczą zorganizowała Polsko-Indyjskie Seminarium Biznesowe dla polskich firm zainteresowanych współpracą na rynku Indii. Uroczystej inauguracji seminarium, które odbyło się w dniu 8 września 2016 r. dokonali: Wiceminister Rozwoju Pan Radosław Domagalski-Łabędzki oraz Pani Sekretarz stanu Gudżarat, S Aparna. Ze strony KIG spotkaniu przewodniczył Wiceprezes, Pan Andrzej Piłat. Moderatorem spotkania był Pan. J.J. Singh, Prezes Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

  Stan Gudżarat to drugi najbardziej uprzemysłowiony stan Indii, charakteryzujący się zróżnicowaniem przemysłu: wśród najistotniejszych branż znajdują się inżynieria ogólna
  i elektryczna, produkcja wyrobów włókienniczych, olejów roślinnych, substancji chemicznych, sody kalcynowanej oraz cementu. Jest to także jeden z najbogatszych stanów Indii o PKB na mieszkańca znacznie powyżej średniej w Indiach.

  W spotkaniu wzięła udział delegacja ze stanu Gudżarat, składająca się z kilkunastu firm
  z branży energetycznej, spożywczej, edukacyjnej oraz przedstawiciele portów i stoczni. Natomiast ze strony polskiej ponad 80 firm oraz przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego
  i innych resortów. Głównym partnerem wydarzenia była Indyjsko – Polska Izba Gospodarcza.

  W swoim wystąpieniu Pan Prezes Andrzej Piłat nawiązał do długoletniej współpracy Krajowej Izby Gospodarczej z indyjskimi partnerami instytucjonalnymi, dzięki której organizowanych jest wiele przedsięwzięć promocyjnych i gospodarczych zarówno w Indiach, jak i w Polsce.

  Pan Radosław Domagalski-Łabędzki zaznaczył, że wielokrotnie odwiedzał stan Gudżarat i gorąco zachęcał polskich przedsiębiorców do współpracy z tym regionem.

  Podczas spotkania Pani Sekretarz, podkreśliła, że stan Gudżarat jest zainteresowany rozwojem współpracy przede wszystkim w zakresie technologii energii odnawialnych i uzdatniania wody. Podkreślała także dobrą współpracę indyjskich i polskich partnerów w zakresie branży rolno-spożywczej.

  Prezentacja PDF

  W 2015 roku Krajowa Izba Gospodarcza, wspólnie z Indyjsko-Polską Izbą Gospodarczą zorganizowała udział polskiego biznesu w Szczycie Vibrant Gujarat w w Gandhinagarze.
  W ramach programu drugiego dnia Globalnego Szczytu odbyło się Polsko – Indyjskie Forum Biznesu zorganizowane we współpracy z Konfederacją Przemysłowców Indyjskich CII.

  Ze strony indyjskiej w Forum uczestniczyli: Pan Rajani Bhai Patel, Minister Spraw Wewnętrznych Gujaratu oraz Pan Bachubhai Kabad, Minister ds. Rybołówstwa i Ochrony Środowiska. Forum otworzył Pan Rahul Chhabra, Podsekretarz Stanu ds. Europy Centralnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Indii.

  Relacja Vibrant Gujarat 2015:

  http://www.kig.pl/znajd-zagranicznego-partnera/misjewyjazdowe/4160-relacja-polska-delegacja-na-globalnym-szczycie-vibrant-gujarat2015.html

  Obecnie rozpoczynamy przygotowania do udziału polskiego biznesu w VIII edycji Szczytu Vibrant Gujarat, który odbędzie się w dniach 10 – 13 stycznia 2017 r.

  Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem w misji gospodarczej, którą z tej okazji przygotowuje Krajowa izba Gospodarcza i Indyjsko-Polska Izba Gospodarcza, proszone są o dokonanie wstępnej rejestracji pod poniższym linkiem:

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI07_Eb6_RarvU-tAhQi1yEIcIlujEJbJkaEKTulrKDfWeaQ/viewform

  Kontakt:
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  Maria Nowakowska,
  tel. 22 6309783,
  e-mail: mnowakowska@kig.pl, bwzz@kig.pl

 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenia/warsztaty dotyczące eksportu.

  Szkolenia/warsztaty przeznaczone są dla przedsiębiorców MŚP i stanowią kompendium wiedzy o zagadnieniach eksportu począwszy od planowania, budowania strategii, poprzez informacje praktyczne i wykorzystanie środków finansowych.

  Celem szkoleń jest przekazanie przedsiębiorcom (aktualnym i potencjalnym eksporterom) praktycznych informacji związanych z umiędzynarodawianiem działalności, połączonych z możliwością wykorzystania różnych form pomocy publicznej, w tym funduszy unijnych, dostępnych w nowej perspektywie w latach 2014 – 2020.

  Wszystkie spotkania odbędą się w Hotelu Grand w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 72.

  Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeń, podpisanie, zrobienie skanu i przesłanie e-mailem naszkolenia@efszkolenia.pl

  Terminy i tematy szkoleń:

  1. 15-16 września 2016 r. (czwartek, piątek) Skuteczna strategia eksportowa przedsiębiorstwa.
  2. 26-27 września 2016 r. (poniedziałek, wtorek) Warunki wejścia na wybrane rynki zagraniczne oraz prawidłowe zawieranie transakcji handlowych, różnice kulturowe.
  3. 13-14 października 2016 r. (czwartek, piątek) Źródła finansowania działalności eksportowej, z uwzględnieniem funduszy unijnych na lata 2014-2020.
  4. 29-30 listopada 2016 r. (wtorek, środa) Prawidłowa dokumentacja oraz sposoby eliminacji ryzyka w obrocie międzynarodowym.
 • Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami, przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

  Ma ona na celu wskazanie kierunków rozwojowych Polski w perspektywie średniookresowej.

  Z uwagi na znaczenie projektu Krajowa Izba Gospodarcza zbiera uwagi i opinie organizacji członkowskich do dnia 12 września 2016 r. na adres adurlik@kig.pl

  Państwa stanowiska pozwolą nam skonstruować ocenę, uwzględniającą zdanie środowiska przedsiębiorców zrzeszonych w organizacjach członkowskich Krajowej Izby Gospodarczej.

  Link do projektu: http://www.mr.gov.pl/media/24032/ProjektSOR_2016_D.pdf

 • W dniach 25-26 sierpnia 2016 r. z inicjatywy i pod patronatem Prezydent Chorwacji, Kolindy Grabar Kitarović oraz Prezydenta RP Andrzeja Dudy odbyło się w Dubrowniku Forum Gospodarcze krajów regionu Bałtyk-Adriatyk-Morze Czarne. Przedstawiciele krajów Europy Środkowo-Wschodniej przyjęli w Dubrowniku podczas forum państw Trójmorza wspólną deklarację dotyczącą współpracy w obszarach energetyki, transportu, cyfryzacji i gospodarki. Forum otworzył prezydent Andrzej Duda wspólnie z prezydent Chorwacji Kolindą Grabar-Kitarović.

  W dokumencie wyrażono przekonanie, że dzięki poszerzeniu współpracy w dziedzinie energii, transportu, komunikacji cyfrowej oraz gospodarki Europa Środkowa i Wschodnia staną się bardziej bezpieczne i bardziej konkurencyjne oraz przyczynią się tym samym do wzmocnienia Unii Europejskiej jako całości.

  W ramach Forum państw Trójmorza odbywało się również oficjalne spotkanie przedstawicieli izb gospodarczych z regionu ABC (Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne). Karajową Izbę Gospodarczą reprezentował podczas Forum w Dubrowniku Wiceprezes, Dyrektor Generalny Marek Kłoczko.

  Forum w Dubrowniku było okazją do wyznaczenia wspólnych interesów izb w krajach regionu Bałtyk-Adriatyk, Morze Czarne. Przedstawiciele Izb Handlowych uznali za niezbędne zacieśnienie współpracy środowisk biznesowych we wszystkich krajach wspomnianego regionu na rzecz wzmocnienia konkurencyjnosci gospodarek krajów poprzez realizacje wspólnych projktów zgodnie z zasadami i celami Unii Europejskiej i strategii Europa 2020.

  Spotkanie oraz panel w Dubrowniku stanowią pierwszy krok w kierunku rozszerzenia współpracy izb regionu ABC i stworzenia „wspólnej platformy” oraz grup roboczych, które będą koordynować działania w ramach głównych priorytetów Komisji Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem następujących czterech:

  1. Infrasturktura;
  2. Zatrudnienie, wzrost, inwestycje,
  3. Jednolity rynek cyfrowy oraz
  4. Unia energetyczna i sparwy klimatyczne.

  Przedstawiciele izb gospodarczych na zakończenie Forum podpisali wspólne oświadczenie dotyczace promocji współpracy gospodarczej w ramach inicjatywy Bałtyk-Adriatyk-Morze Czarne: JOINT STATEMENT CHAMBERS OF COMMERCE OF THE „INITIATIVE BALTIC- ADRIATIC- BLACK SEA” ON PROMOTION OF BUSINESS COOPERATION

  Izby zadeklarowały podjecie niezbędnych działań w celu koordyncji i reazliazcji programów UE, które są dostępne dla państw członkowskich, jak i programów odnoszących się do konkretnych obszarów w regionie Bałtyk Adriatyk- Morze Czarne.

  Następne Forum Gospodarcze w ramach inicjatywy Adriatyk-Bałtyk-Morze Czarne ma się odbyc w czerwcu 2017 r. we Wrocławiu.

  Kontakt:
  Elżbieta Wojtas
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  tel. 22 630 97 52
  e-mil: ewojtas@kig.pl

 • Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHI) Ambasady RP w Budapeszcie zaprasza polskie firmy z sektora zdrowej żywności do udziału w spotkaniu z partnerami węgierskimi (przedstawiciele sieci handlowych, hurtowni oraz sklepów ze zdrową żywnością), które obędzie się  w dniu 29 września br. w siedzibie WPHI w Budapeszcie ( Városligeti fasor 16, 1068 Budapeszt).

  W programie przewidziano prezentacje polskich firm i ich produktów, a także indywidualne spotkania biznesowe (B2B).
  WPHI zapewnia tłumaczenie podczas spotkania i rozmów B2B.

  W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z WPHI w Budapeszcie budapest@trade.gov.pl lub telefonicznie +361 2514537.

 • Miło nam poinformować, że decyzją Prezydium Krajowej Izby Gospodarczej powołany został nowy zespół ekspertów, który utworzył Komitet Dialogu Społecznego (KDS).

  Przewodniczącym Komitetu został Pan Maciej Witucki.

  Celem Komitetu Dialogu Społecznego jest wzmocnienie pozycji KIG w obszarze problematyki dialogu społecznego. Komitet będzie dążył do stworzenia centrum myśli, które poprzez swoje działania wpłynie na poprawę wzajemnych relacji między pracodawcami, pracownikami oraz administracją rządową i samorządową. Zadania Komitetu będą skupione wokół tworzenia przyjaznego klimatu dla wspólnego poszukiwania rozwiązań obecnych problemów społeczno-ekonomicznych w Polsce. Podejmowane tematy dotyczyć będą istotnych w debacie publicznej kwestii, takich jak: rola związków zawodowych, problemy rynku pracy, sytuacja demograficzna i jej konsekwencje dla rozwoju kraju, sytuacja w szkolnictwie i edukacji na rzecz rozwoju gospodarczego.

  Do zespołu Komitetu należą praktycy życia gospodarczego, naukowcy i eksperci specjalizujący się w obszarach objętych zakresem działania KDS.

  Więcej informacji o członkach zespołu oraz aktywnościach Komitetu można znaleźć na stronie: www.dialogkig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.