Szerszy dialog MRiT z przedsiębiorcami. Powołano nowy zespół

27.03.2024

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii powiększa się zespół odpowiedzialny za dialog z przedsiębiorcami. O 7 wzrosła liczba stowarzyszeń przedsiębiorców, które będą wspólnie z MRiT wypracowywać jak najlepsze dla biznesu rozwiązania

 

Miejsce reaktywowanego w połowie lutego br. – przez ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Hetmana – Zespołu ds. Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, zajął Zespół ds. Deregulacji i Dialogu Gospodarczego. Aktualnie w jego skład wchodzi 18 organizacji, co stanowi istotny krok w kierunku lepszego uwzględnienia potrzeb biznesu w procesie tworzenia regulacji gospodarczych. Krajowa Izba Gospodarcza jest jednym z członków Zespołu.

Zadania zespołu

Nowy zespół pomoże w jeszcze szerszym włączeniu przedstawicieli zrzeszeń przedsiębiorców w proces identyfikacji trudności jakie stoją przed polskim biznesem i pomoże w ich rozwiązywaniu – zarówno poprzez działania legislacyjne jak i poza legislacyjne. Pracom Zespołu przewodniczy Pełnomocnik Ministra Rozwoju i Technologii do spraw deregulacji i dialogu gospodarczego, dr Mariusz Filipek.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele 18 organizacji:

 • Business Centre Club,
 • Federacja Przedsiębiorców Polskich,
 • Konfederacja Lewiatan,
 • Krajowa Rada Notarialna,
 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych,
 • Krajowa Izba Gospodarcza,
 • Krajowa Izba Radców Prawnych,
 • Naczelna Organizacja Techniczna,
 • Naczelna Rada Adwokacka,
 • Polska Izba Biegłych Rewidentów,
 • Polska Rada Biznesu,
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne,
 • Polskie Towarzystwo Gospodarcze,
 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
 • Związek Banków Polskich,
 • Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
 • Związek Rzemiosła Polskiego.

Kolejne organizacje i niezależni eksperci, będą mogli włączyć się w pracę w ramach podzespołów tematycznych.

Prace zespołu

Zespól zajmował się będzie m. in. propozycjami zmian prawa, których celem będzie uproszczenie prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z projektów ustaw, nad którymi będzie pracował, jest pakiet deregulacyjny, który ma m. in. uprościć zasady zakładania i prowadzenia firm oraz proponować przyjazne przedsiębiorcom rozwiązania prawne.


Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.