• A A A

Szkolenie online INCOTERMS® 2020 - jak rozumieć i stosować międzynarodowe reguły handlu

11.05.2020

Zapraszamy na szkolenie online pn. INCOTERMS® 2020 – najnowsza wersja. Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów.

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, specjalistów, handlowców oraz wszystkich zainteresowanych tematyką handlu zagranicznego.

Po szkoleniu jego uczestnik będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Zasadnicze cele szkolenia:

 • Przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms® 2020, ich nowej strukturze wewnętrznej, zmianie kolejności i nazwy reguł, różnicach w stosunku do Incoterms® 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego ich stosowania.
 • Analiza poszczególnych reguł Incoterms® 2020, w kontekście podziału obowiązków, kosztów i ryzyka związanego z dostawą towaru pomiędzy sprzedającym i kupującym.

Metodologia: Wykład online „na żywo”, wzbogacony animowaną prezentacją Incoterms. W trakcie szkolenia, sumarycznie, około jedna godzina zostanie poświęcona na wymianę poglądów w formie dyskusji, ewentualne formułowanie problemów, pytania i odpowiedzi – wszystko na platformie Zoom.

Trener: Pan Jarosław Hermanowski – ekspert w zakresie INCOTERMS i kontraktacji eksportowej. Jedyny w Polsce trener akredytowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Niezależny konsultant, trener i wykładowca, specjalizujący się w zagadnieniach kontraktów w handlu zagranicznym. Członek Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej. Autor licznych publikacji z zakresu handlu zagranicznego m.in. oficjalnego tłumaczenia publikacji Incoterms® 2010 oraz Incoterms® 2020.

 Materiały szkoleniowe: autorskie materiały szkoleniowe, w tym prezentacja.

Program szkolenia:

Program:

 • Wprowadzenie:
 • Jak powstają reguły Incoterms?;
 • Incoterms® 2020 a umowa sprzedaży (pojęcia dostawa, własność, ryzyko);
 • NOWOŚCI i RÓŻNICE w Incoterms® 2020:
 • Nowy obszerny Wstęp, który kładzie większy nacisk na dokonanie właściwego wyboru;
 • Uaktualnione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą;
 • Dodany nowy „horyzontalny” układ artykułów;
 • Zmiana kolejności artykułów nadająca dostawie i ryzyku wyższą rangę (odpowiednio: A2/B2 zamiast A4/B4 i A3/B3 zamiast A5/B5);
 • Konosamenty z adnotacją „on board” w FCA;
 • Różne poziomy ochrony ubezpieczeniowej w CIP (ICC A) i CIF (ICC C);
 • Zmiana inicjałów DAT na DPU i zmiana kolejności DAP i DPU;
 • Przewóz własnymi środkami transportu w FCA, DAP, DPU i DDP;
 • Koszty i ich usytuowanie (A9/B9 zamiast A6/B6);
 • Włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).
 • Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms® 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między sprzedającym i kupującym;
 • Analiza błędów, które mogą być popełnione przy stosowaniu reguł Incoterms® 2020:
 • brak informacji o wersji Incoterms;
 • negatywne konsekwencje związane z brakiem określenia punktu dostawy;
 • błędne stosowanie reguł FOB, CFR i CIF w transporcie kontenerowym;
 • możliwe konsekwencje finansowe wskutek błędnej interpretacji reguł C.
 • Dokumenty i informacje wymagane od stron kontraktu w Incoterms®
 • Incoterms® 2020 a umowa spedycji i umowa przewozu.
 • Ubezpieczenie towaru w drodze w Incoterms®
 • Podsumowanie (dyskusja podsumowująca, pytania, odpowiedzi).

Informacje organizacyjne:

Termin szkolenia: 28 maja 2020 r. (czwartek)

Czas trwania: 4,5 – 5 godzin zegarowych (zależy od ilości pytań).

3 bloki tematyczne x 75 minut oraz 1 godzina sesji pytań i odpowiedzi.

W programie przewidziano 3 przerwy po 15 minut każda.

 •  8:45 –  9:00 – logowanie, sprawdzanie ustawień na platformie
 •  9:00 – 10:15  – szkolenie blok I
 • 10:15 – 10:30 – przerwa
 • 10:30 – 11:45 – szkolenie blok II
 • 11:45 – 12:00 – przerwa
 • 12:00 – 13:15 – szkolenie blok III
 • 13:15 – 13:30 – przerwa
 • 13:30 – 14:30 – sesja pytań i odpowiedzi

Szkolenie realizowane będzie na platformie Zoom.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza online lub przesłanie zgłoszenia na e-mail aderbin@kig.pl oraz dokonanie wpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.

Pakiet I:

Koszt udziału w szkoleniu online wynosi 480 zł + 23%VAT.

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat w wersji pdf.

Pakiet II:

Koszt udziału w szkoleniu online + publikacja Incoterms® 2020 w wersji książkowej wraz z kosztami wysyłki wynosi 600 zł + 23%VAT.

Cena dotyczy udziału 1 osoby i obejmuje: udział w szkoleniu prowadzonym „na żywo” z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf oraz certyfikat w wersji pdf, a także publikacja Incoterms® 2020 w wersji książkowej wraz z kosztami wysyłki

Z uwagi na sesję pytań i odpowiedzi Ilość osób biorących udział w szkoleniu ograniczona. Zgłoszenia należy nadsyłać do 22.05.2020. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zamierzamy kontynuować szkolenia co miesiąc. Kolejne już w I połowie czerwca!

Szczegółowe informacje:

Anna Derbin
Biuro Współpracy z Zagranicą
Krajowa Izba Gospodarcza
tel.: 226309646; 506241636
e-mail: aderbin@kig.pl