• A A A
 • Wyniki badania CMSG: Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa [maj 2020 r.]

  Polscy przedsiębiorcy wciąż negatywnie oceniają kondycję swoich firm – wynika z kolejnej edycji badania „Sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw w czasach koronawirusa” przeprowadzonej przez Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej. Badanie przeprowadzono od 7 do 19 maja  metodą CAWI. N=305. Kwestionariusz rozesłano do firm członkowskich i współpracujących z organizacjami zrzeszonymi i współpracującymi z Radą Przedsiębiorczości, do której należy KIG. […]

  Czytaj więcej >
 • Wyniki badania CMSG: Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw w czasach koronawirusa [kwiecień 2020 r.]

  3,6 punktu na 10 możliwych – tak polskie firmy oceniają swoją obecną kondycję, jak wynika z badania zrealizowanego przez Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej w pierwszej połowie kwietnia br. na grupie 500 firm. Ponad trzy czwarte ankietowanych przedsiębiorstw ma bufory płynnościowe na co najwyżej trzy miesiące. Prawie 70 proc. badanych firm uważa, że przepisy w zakresie […]

  Czytaj więcej >
 • Ekonomiści CMSG: Pakiet płynnościowy to krok w dobrym kierunku

  Ekonomiści Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej działający przy Radzie Przedsiębiorczości wydali opinię dotyczącą aspektów mikro- i makroekonomicznych tzw. Tarczy Finansowej. Zdaniem ekspertów, gwarantowany przez państwo pakiet płynnościowy, oszacowany przez rząd na 100 mld zł, zakładający możliwość umorzenia w okresie 2-4 lat 60% z udzielonych pożyczek, to duży krok w dobrym kierunku. W opinii CMSG czytamy między […]

  Czytaj więcej >
 • Aktualna sytuacja przedsiębiorstw [ANKIETA CMSG]

  W imieniu Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej – ekonomicznej grupy eksperckiej powołanej przy Radzie Przedsiębiorczości – bardzo prosimy o wypełnienie ankiety, która dostępna jest w poniższym linku, najpóźniej do 14 kwietnia 2020 r. do godziny 13.00. Link do ankiety tutaj. Ankieta dotyczy bieżącej sytuacji biznesu w Polsce i jego nastrojów wobec sytuacji gospodarczej wywołanej przez koronawirusa. […]

  Czytaj więcej >
 • Ekonomiści przy Radzie Przedsiębiorczości monitorują polską gospodarkę

  Przy Radzie Przedsiębiorczości powstało Centrum Monitoringu Sytuacji Gospodarczej (CMSG). To grupa ekonomistów, która będzie wspierać Radę w dialogu ze stroną rządową o naprawie polskiej gospodarki. CMSG będzie regularnie ankietować polskich przedsiębiorców – badając m.in. wykorzystanie instrumentów tzw. tarcz antykryzysowych, oraz zbierać i analizować dla Rady Przedsiębiorczości dane ekonomiczne z kraju i zagranicy. Partnerem naukowym CMSG […]

  Czytaj więcej >