Tanzania inwestuje w sztuczną inteligencję (AI)

03.02.2022

Tanzania inwestuje w sztuczną inteligencję (AI) i uruchamia specjalne laboratorium badawcze: Multidisciplinary Artificial Intelligence for Development of Africa’s Anglophone Research Lab

Tanzania inwestuje w AI

Współgospodarzami trzyletniego projektu badawczego będą Uniwersytet w Dodomie (Udom) oraz Afrykański Instytut Nauki i Technologii Nelsona Mandeli (Nelson Mandela African Institution of Science and Technology, NM-AIST), a będzie on realizowany za pośrednictwem programu Artificial Intelligence for Development in Africa (Sztuczna Inteligencja na rzecz Rozwoju w Afryce, AI4D Africa – więcej informacji: https://africa.ai4d.ai/about-ai4d/), finansowanego przez Międzynarodowe Centrum Badań nad Rozwojem (IDRC) i Szwedzką Agencję Międzynarodowej Współpracy Rozwojowej (Sida). Akcja ma przynieść Tanzanii korzyści m.in. w zakresie rozwoju infrastruktury sztucznej inteligencji, opieki zdrowotnej, gospodarki cyfrowej oraz ochrony środowiska i rolnictwa. Wśród kluczowych zadań placówki badawczej znajdą się m.in. budowanie potencjału przez ekspertów szkoleniowych i innowacje, które ostatecznie dostarczą rozwiązań dla wyzwań stojących przed różnymi sektorami w kraju.

Rozwój w dziedzinie sztucznej inteligencji ma ułatwić Tanzanii transformację krajowego sektora produkcyjnego oraz budowanie dynamicznej gospodarki cyfrowej i czerpanie z niej korzyści poprzez przekształcanie małych przedsiębiorstw w przedsiębiorstwa średnie i duże. Obecnie niektóre lokalne instytucje wykorzystują sztuczną inteligencję do diagnozowania chorób, monitorowania i zarządzania dziką przyrodą, a np. kopalnie wykorzystujące technologię do identyfikacji zmęczonych kierowców, którzy potrzebują czasu na odpoczynek, aby zapobiegać wypadkom. Spodziewany ze strony władz Tanzanii postęp technologiczny kraju niewątpliwie wymagać będzie ogromnych inwestycji i mobilizacji zasobów – potrzebna będzie m.in. wystarczająca liczba serwerów danych i bardziej niezawodne dostawy energii elektrycznej.

 Dowiedz się więcej o tanzańskim rynku

Kontakt

Anna Derbin
e-mail: aderbin@kig.pl
tel: 22 630 96 43

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.