TESTUJEMY PLATFORMĘ! – Nieuświadomione uprzedzenia kulturowe w miejscu pracy!

24.08.2022

Jesteś managerem HR? Pracujesz w branży doskonalenia zawodowego? A może rekrutujesz pracowników do swojej firmy? Chcesz pomóc rozwijać ten sektor i zwiększać świadomość społeczną na temat nieuświadomionych uprzedzeń kulturowych w miejscu pracy? Zrób to razem z nami!

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z partnerami z projektu CUB@Work przygotowuje dla Państwa specjalny pakiet edukacyjny w zakresie nieuświadomionych uprzedzeń kulturowych w miejscu pracy. Państwa wsparcie jak specjalistów w tej dziedzinie może wspomóc nasze działania i zaproponować najlepszej jakości pakiet szkoleniowy.

Będziemy wdzięczni za poświęcenie chwili na zapoznanie się z naszą platformą szkoleniową a następnie wypełnienie krótkiego kwestionariusza będącego oceną jego funkcjonalności.

Państwa pomoc będzie nieoceniona dla udoskonalenia proponowanych przez nas narzędzi. Platforma ta zostanie później udostępniona dla Państwa i innych osób zainteresowanych problematyką rekrutacji bezpłatnie.


Zapraszamy do testowania naszego materiału instruktażowego na stronie: https://cubatwork.erasmus.site/platform

Aby się zalogować do konta testowego prosimy o skorzystanie z następujących danych:

Login: demo@demo.demo

hasło: demodemo

Po zalogowaniu się prosimy o wybór jednego ze znajdujących się tam materiałów szkoleniowych:

  • Video case study
  • Unconscious mind quiz
  • Glossary
  • Dos and don’ts
  • Recommendations

A także wybór jednego z modułów:

  • Module 1: Understanding unconscious bias
  • Module 2: Unconscious bias in recruiting
  • Module 3: Unconscious bias in the workplace
  • Module 4: Managing unconscious bias – How to deal with unconscious bias

Następnie zachęcamy do podzielenia się wnioskami ze sprawdzonych przez Państwa materiałów i modułów pod adresem: TESTUJEMY PLATFORMĘ!

Dziękujemy za poświęcony czas i wsparcie projektu poświęconego nieuświadomionym uprzedzeniom kulturowym w miejscu pracy.

Zapraszamy również do śledzenia strony: https://cubatwork.erasmus.site/ w celu uzyskania więcej informacji na temat projektu oraz nieuświadomionych uprzedzeń kulturowych w miejscu pracy.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.