XI Europejski Meeting Gospodarczy, 7 listopada

02.11.2022

Tegoroczna edycja Meetingu odbędzie się pod hasłem „Z węglem – bezpiecznie, w zieloną transformację”

Krajowa Izba Gospodarcza organizuje XI Europejski Meeting Gospodarczy, który odbędzie się 7 listopada 2022 r., w godz. 11.00-14.45 w Radisson Collection Hotel, przy ul. Grzybowskiej 24, w Warszawie

Jest to wydarzenie cykliczne, podczas którego podejmujemy ważne kwestie dotyczące wpływu polityki klimatyczno-energetycznej UE na polską gospodarkę i społeczeństwo.

Obszar merytoryczny konferencji przygotowany został na podstawie otwartych debat publicznych, wystąpień przedstawicieli rządu, ludzi nauki i środowisk ochrony środowiska naturalnego oraz klimatu. A także z sygnalizowanych wynikach gospodarczych górnictwa i energetyki minionych miesięcy oraz sesji Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG. Organizowane jak dotąd mitingi są formą oceny i wskazywania rzeczywistych kosztów gospodarczych i społecznych polityki klimatyczno-energetycznej UE. To wyraz troski o zachowanie konkurencyjności gospodarki europejskiej i transparentności rynku energii, wolnego od protekcjonizmu i ukrytego subwencjonowania cen energii.

Założeniem Meetingu będzie opracowanie VIII Apelu Warszawskiego Krajowej Izby Gospodarczej w sprawie koniecznych działań dla zabezpieczenia interesów gospodarki w Polsce wobec wyzwań jak wyżej. Mamy bowiem prawo i powinność chronić interesy gospodarki i swoich obywateli. Apel tradycyjnie kierujemy do środowisk politycznych w kraju i Wspólnoty, ludzi nauki, i od kilku lat uczestniczących w naszych spotkaniach kilkunastu przedstawicieli ambasad i środowisk dyplomatycznych. Apel trafia także do europejskich organizacji gospodarczych.

W konferencji uczestniczą corocznie eksperci reprezentujący gospodarkę polską i europejską, naukę, energetykę, ochronę środowiska, partnerów społecznych oraz przedstawiciele rządu, administracji publicznej, parlamentarzystów, partii politycznych, ambasad i kręgów dyplomatycznych w Polsce oraz  mediów.

Transmisja dostępna online – poniżej

 

 

 

 

Agenda spotkania >>> TUTAJ

 


Informacje:
Grzegorz Stańczak
Tel. 22 630 96 12, 501 728 586
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.