EXECUTIVE TRAINING PROGRAMME

Executive Training Programme (ETP) jest kierowany do firm z krajów Unii Europejskiej, nastawionych na działalność eksportową. W ostatnim czasie szczególnie mile widziane były zgłoszenia z małych i średnich przedsiębiorstw.
Wiedza uzyskana w trakcie trwania projektu ma ogromny wpływ na sposób prowadzenia interesów we wschodniej Azji oraz rozumienie tych dwóch bardzo ważnych w świecie gospodarek.

W ramach projektu firmy otrzymują możliwość uczestniczenia w:

4-miesiecznych kursach językowych oraz zajęciach na temat uwarunkowań kulturowych prowadzenia biznesu w Japonii i Korei Południowej, zajęcia te organizowane są w Paryżu, Mediolanie oraz Londynie
6-miesięcznym szkoleniu organizowanym w Japonii lub Korei Południowej
3-miesięcznych stażach w firmach japońskich lub koreańskich.

Executive Training Programme (ETP) został stworzony przez konsorcjum uniwersytetów o międzynarodowej renomie. Liderem projektu jest Science PO z Paryża, a uczestnikami uniwersytety z Londynu, Mediolanu, Tokio i Seulu. Program ETP jest zarządzany przez Komisję Europejską, DG External Relations (RELEX). Eurochambres – Stowarzyszenie Europejskich Izb Przemysłowo – Handlowych jest w pełni zaangażowane w promocje tego programu na terenie krajów Unii Europejskiej, Japonii i Korei. Krajowa Izba Gospodarcza jest jednym z lokalnych przedstawicieli tego Programu, koordynatorem programu w Polsce.

Program szkolenia menedżerów w Japonii i Korei 2009 – 2010

Wiecej informacji na stronie internetowej www.etp.org

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
Marek Żelazko
tel. + 48 22 630 96 06
tel. + 48 22 828 41 99
e-mail: mzelazko@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.