Mission Économique Polonaise en ALGÉRIE et en TUNISIE, 18–24 mai 2024

Alger, Tunis, Sousse

 

 

Le catalogue des offres des entreprises polonaises (PDF)

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.