Za nami 9. edycja Dyplomatycznego Otwarcia Roku

22.02.2024

15 lutego br. w Centrum Olimpijskim PKOL w Warszawie odbyła się kolejna edycja „Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2024” organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą

Dyplomatyczne Otwarcie Roku to już tradycyjna inicjatywa KIG, która tworzy mniej formalną przestrzeń na spotkania i dialog między władzą, biznesem i dyplomacją.

Jest to inicjatywa o tyle cenna i istotna, że polski eksport niezmiennie należy do głównych motorów naszego życia gospodarczego. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 600 gości, w tym ponad 100 ambasadorów i radców handlowych z placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce z Warszawy, Berlina i Brukseli.

W obecnych czasach, przed polską gospodarka i przed polskimi eksporterami jest niemało wyzwań, a na naszych oczach tworzy się nowy międzynarodowy ład, dlatego tegoroczny DOR został zorganizowany pod hasłem „Nowa wizja – nowe drogi / new vision – new ways”, które ma być zachętą do  zastanowienia się nad tym jaką rzeczywistość chcemy wspólnie kreować, w którym kierunku podążaćmówi dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą, Jerzy Drożdż.

Nowa wizja – nowe drogi

Wydarzenie jest platformą do prezentacji planów dotyczących międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz zaangażowania w nią poszczególnych jednostek administracji centralnej i samorządowej. Poza podsumowaniem minionego roku, przedstawiane są plany nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez poszczególne instytucje, resorty oraz samorządy.

Tegoroczne Dyplomatyczne Otwarcie Roku zostało objęte honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku to również okazja do zaprezentowania walorów turystycznych, kulturowych, a przede wszystkim potencjału inwestycyjnego polskich regionów.  Szczególnie cenna jest w tym zakresie ścisła współpraca z przedstawicielami urzędów marszałkowskich, województw specjalnych stref ekonomicznych oraz miast, która ma na celu rozwój regionalnej przedsiębiorczości oraz zachęcanie lokalnych firm do rozwoju  biznesu na rynkach zagranicznych.

 

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2024 to znakomita coroczna okazja do dyskusji w tak szerokim i znamienitym gronie o międzynarodowej współpracy gospodarczej, realizowanej na wielu poziomach przez wiele różnych podmiotów, w tym jednostki samorządu terytorialnego. W Białymstoku stawiamy na jakość życia, wszechstronny rozwój i współpracę w różnorodnych dziedzinach. Jesteśmy dynamicznym i nowoczesnym miastem, dbającym o zrównoważony rozwój. Nasz potencjał zapewnia bogatą ofertę kulturalną i rekreacyjną. Infrastruktura i kapitał ludzki zachęcają inwestorów do lokowania w Białymstoku swoich projektów biznesowych. „Dyplomatyczne Otwarcie Roku” to spotkanie, które daje możliwość bliższego poznania się, wymiany poglądów i doświadczeń. Warto tu być i wziąć w nim aktywny udziałpotwierdza Prezydent Białegostoku, Tadeusz Truskolaski – Partner Strategiczny DOR.

 

www.bialystok.pl

 

Cieszymy się, że mogliśmy spotkać się po raz kolejny z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym z przedstawicielami województw, miast i urzędów marszałkowskich, jak również przedsiębiorcami oraz reprezentantami samorządu gospodarczego i organizacji otoczenia biznesu. Taki dobór gości DOR, wśród których promujemy polską gospodarkę już od lat, gwarantuje stworzenie wyjątkowej przestrzeni do zawierania wzajemnych relacji i toczenia interesujących debat – mówi Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko.

 

Organizatorzy Dyplomatycznego Otwarcia Roku

Przed rokiem byliśmy nie tylko w innej Polsce, ale również w zupełnie innym świecie, który stawia przed środowiskami gospodarczymi nowe wyzwania – zaznaczył podczas uroczystego otwarcia wydarzenia Andrzej Arendarski, Prezydent Krajowej Izby Gospodarczej. Wojna za wschodnią granicą, niepokoje na Bliskim Wschodzie i w Afryce, konflikty i niekorzystne uwarunkowania geopolityczne, to nowa rzeczywistość, z którą musimy się zmierzyć – powiedział na zakończenie przemówienia,

Potencjał polskiej gospodarki powinien wyrażać się przede wszystkim w zdolności do współpracy, zarówno tej wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Dyplomatyczne Otwarcie Roku to dobra okazja żeby pokazać możliwości naszej gospodarki, zaprezentować ją naszym zagranicznym partnerom – podkreślił Marek Kłoczko, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Wyzwania stojące przed polskimi przedsiębiorcami to także rewolucja technologiczna o takiej skali, że przeradza się w rewolucję kulturową – zwracał uwagę Marek Kłoczko. Trudne czasy kreują nowych zwycięzców, a okrutnie obchodzą się z przegranymi – wskazał, podkreślając, czemu tak ważne w tych okolicznościach jest wspieranie polskiego biznesu na arenie międzynarodowej. Przedsiębiorcy oczekują od polityków większej stabilności w prowadzeniu biznesu i zniesienia barier legislacyjnychzaznaczył  Prezes KIG Marek Kłoczko.

 

Gościliśmy najważniejsze osoby w państwie

Do uczestników spotkania swoje listy zaadresowali Prezydent RP Andrzej Duda oraz Marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Polscy przedsiębiorcy są dziś obecni praktycznie na wszystkich rynkach świata, gdzie coraz skuteczniej konkurują z firmami z państw wysokorozwiniętych – pogratulował uczestnikom spotkania wkładu w misję wzmacniania globalnej obecności gospodarczej Polski, Pan Prezydent. Zaznaczył także, że Krajowa Izba Gospodarcza, jako największa organizacja samorządu gospodarczego w Polsce, stanowi zasadniczy element systemu wsparcia przedsiębiorczości i promocji naszego biznesu za granicą.

Od ponad 30 lat skutecznie pomagacie Państwo w internacjonalizacji polskich firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieracie współpracę gospodarczą z zagranicą – napisał Prezydent Andrzej Duda.

 

Marszałek Szymon Hołownia w swoim liście, skierowanym do uczestników i organizatorów DOR, podkreślił z kolei, że Dyplomatyczne Otwarcie Roku, jako spotkanie świata biznesu i samorządu gospodarczego z członkami korpusu dyplomatycznego, już na stałe wpisało się w kalendarz ważnych i cenionych inicjatyw. Podziękował także KIG za pracę na rzecz przedsiębiorczości i promocji polskich firm.

Rok 2024, według zapowiedzi szefów resortów, ekspertów i ekonomistów, uczestniczących w dorocznym spotkaniu z korpusem dyplomatycznym i środowiskiem biznesowym ma przynieść Polsce ożywienie gospodarcze. Dla Krajowej Izby Gospodarczej to czas na intensyfikację współpracy z dotychczasowymi partnerami, jak również przedstawicielami misji dyplomatycznych w celu promocji polskiej gospodarki i wprowadzania polskich firm na nowe rynki zagraniczne https://liderzyinnowacyjnosci.com

Dyplomatyczne Otwarcie Roku jest wydarzeniem organizowanym przez KIG, która jest sprawdzonym partnerem dla polskich przedsiębiorstw i administracji. Wkład Izby w organizację międzynarodowych forów, wyjazdów, promocji branż priorytetowych dla polskiego eksportu jest naprawdę nieoceniony – mówił podczas wydarzenia Minister Rozwoju i Technologii, Krzysztof Hetman.

Jako rząd kładziemy nacisk na wzmocnienie konkurencyjności  naszej gospodarki oraz budowanie jej pozytywnego wizerunku na arenie międzynarodowej. To dla nas kluczowe, by wspierać przedsiębiorców w przełamywaniu barier, dając im stabilność i bezpieczeństwo. Razem pracujemy na rzecz silnej, konkurencyjnej gospodarki na światowych rynkachpodkreślił w swoim wystąpieniu Minister Krzysztof Hetman, podczas inauguracji Dyplomatycznego Otwarcia Roku.

Jesteśmy jednocześnie w gronie 12 państw Unii Europejskiej, które w 2023 roku zanotowały znaczący wzrost eksportu m.in. do Stanów Zjednoczonych, Turcji, Meksyku, Indii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czy też Singapuru. Polska stała się poważnym partnerem handlowym w skali globalnej. To pokazuje jak dobrze polski biznes odnajduje się w trudnych warunkach, aczkolwiek rzeczywiście potrzebuje wsparcia ze strony polskiego rządu – podkreślił Krzysztof Hetman.

Musimy dostosować nasze regulacje do zmian i nowych trendów w obszarze współpracy gospodarczej oraz przywrócić łańcuchy dostaw przerwane z wyniku pandemii. Wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki na rynkach światowych i budowa pozytywnego wizerunku jest priorytetem rządu premiera Donalda Tuska – zapewnił Minister Rozwoju i Technologii.

Na naszych oczach tworzy się nowy ład międzynarodowy, w którym dyplomacja ekonomiczna realizowana wspólnie z rządem i korpusem dyplomatycznym, będzie aktywnie uczestniczyć w tej współpracy – zaznaczył w swoim wystąpieniu Andrzej Szejna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

 

Wiceminister Aktywów Państwowych Jacek Bartmiński w swoim wystąpieniu zwrócił z kolei uwagę, że podejmując nowe wyzwania, nie możemy zapominać, że potencjał i możliwości każdego kraju Unii Europejskiej nie są takie same.

Polska opowiada się za aktywną i zintegrowaną polityką przemysłową w UE przy uwzględnieniu różnorodności i specyfiki poszczególnych sektorów, regionów i państw członkowskich – podkreślił Wiceminister Jacek Bartmiński.

 

O wsparciu dla polskiej gospodarki oraz sektora przedsiębiorstw mówił podczas otwarcia DOR Konrad Wojnarowski, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Kluczem do sukcesu jest przezwyciężenie luki innowacyjnej, transformacja energetyczna i cyfrowa oraz zapewnienie lepszego udziału polskich firm w globalnych łańcuchach dostaw. Polityka Spójności UE 2021-2027 to 76 mld euro oraz blisko 60mld euro z KPO, które mogą być dobrze zainwestowane także na wsparcie konkurencyjności oraz internacjonalizacji polskich przedsiębiorców i eksporterów – podkreślił Wiceminister Konrad Wojnarowski.

 

Część oficjalną wydarzenia zwieńczyły wystąpienia partnerów DOR prezentujących potencjał gospodarczy swoich miast, regionów, instytucji oraz firm. Miasto BIAŁYSTOK – Partnera Strategicznego DOR, zaprezentował Prezydent Tadeusz Truskolaski, a następnie w imieniu Partnerów Głównych Plus wystąpili:

  • Piotr Wojtyczka, Prezes, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Invest – Park
  • Rafał Wojtowicz, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  • Szymon Płoński, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A
  • Milena Urbankowska i Szymon Tokarzewski, AIR POL
  • Maciej Zalewski, Partner White & Case

Oficjalną część Dyplomatycznego Otwarcia Roku zakończyła prezentacja aktualnej strategii i nowych kierunków PLL LOT, przedstawiona przez Prezesa Michała Fijoła oraz loteria biletów lotniczych wśród gości. Z kolei Polski Holding Hotelowy zaoferował uczestnikom DOR vouchery pobytowe w hotelach sieci HALO, które zostały wręczone zwycięzcom w imieniu Dyrektor PHH Renaty Pawłowskiej – Maciak.

Dzięki zaprezentowaniu poszczególnych sektorów gospodarki oraz potencjału polskich miast i regionów, zagraniczni dyplomaci mieli okazję zapoznać się z możliwościami współpracy oferowanymi przez partnerów naszego wydarzenia. DOR to nie tylko spotkanie o charakterze dyplomatycznym, ale przede wszystkim doskonała okazja do promowania potencjału Polski na arenie międzynarodowej.

Podczas wydarzenia na indywidualnych stoiskach promocyjnych zaprezentowały się naszym gościom: Miasto Białystok – Partner Strategiczny DOR oraz Partnerzy Głowni Plus i Partnerzy Główni Dyplomatycznego otwarcia Roku, w tym: WSSE Invest Park,  UM Woj. Dolnośląskiego, Miasto Katowice, ARP SA wraz ze spółkami ARP E- Vehicles (PILEA – autobusy zeroemisyjne) i  POLANEX z marką własną koszul Adalbertus, firma AIR POL oraz firmy sektora kosmicznego Creotech i Thorium.

 

Podczas części networkingowej wszyscy partnerzy oraz goście Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2024 mieli okazję do rozmów, wymiany informacji i nawiązywania kontaktów biznesowych.

 

 

Dziękujemy wszystkim partnerom Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2024 i zapraszamy do współpracy w kolejnej  jubileuszowej edycji DOR 2025

 


 

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą

Agnieszka Salamończyk
Zastępca Dyrektora
e-mail: asalamonczyk@kig.pl

Marzena Kuczyńska-Pyczot
Zastępca Dyrektora
e-mail: mkuczynska@kig.pl

 


 

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2024 w mediach

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-przed-polskim-eksportem-stoja-zupelnie-nowe-wyzwania-ale-tru,nId,7335765

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dyplomatyczne-otwarcie-roku-2024–poswiecone-nowym-wyzwaniom-gospodarczym

https://www.facebook.com/MinisterstwoFunduszyiPolitykiRegionalnej

https://www.linkedin.com/company/krajowaizbagospodarcza/posts/?feedView=all

https://kig.pl/dyplomatyczne-otwarcie-roku-2024-nowa-wizja/

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-w-czwartek-kolejna-edycja-dyplomatycznego-otwarcia-roku-dial,nId,7331305

https://www.facebook.com/profile.php?id=100093250142958&locale=pl_PL

https://biznesalert.pl/dyplomatyczne-otwarcie-roku-map-debata-gospodarka

https://arpev.pl/599/dyplomatyczne-otwarcie-roku-2024

http://enebaszkolenia.pl/dyplomatyczne-otwarcie-roku-2024/

https://www.facebook.com/p/Air-Pol-sp-z-oo-100028102586971/

https://warszawa.tvp.pl/75949536/15022024  (9:10 – DOR)

https://terazpolska.pl/pl/a/Krzysztof-Przybyl-Udane-dyplomatyczne-otwarcie-roku

https://lsse.eu/lsse-na-dyplomatycznym-otwarciu-roku-2024/

https://liderzyinnowacyjnosci.com/15-lutego-9-edycja-dyplomatycznego-otwarcia-roku/

https://liderzyinnowacyjnosci.com/nowe-wyzwania-gospodarcze/

http://zzdz.pl/zzdz/dyplomatyczne-otwarcie-roku-2024/

https://polonia.tvp.pl/75804087/nowa-wizja-nowe-drogi-przed-nami-9-edycja-dyplomatycznego-otwarcia-roku

https://hej.rzeszow.pl/pl/11_wiadomosci/16025_9-edycja-dyplomatycznego-otwarcia-roku.html

https://www.polskieradio.pl/395/7991/Artykul/3336316,diplomats-executives-network-at-warsaw-event

https://www.polskieradio.pl/397/8144/Artykul/3337390

 

Wideorelacja

tutaj >>> https://youtu.be/pRzlR61Fp9k

tutaj >>> https://youtu.be/b754tpsMDHA

Fotorelacja

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.