Zdaniem ekonomistów sankcje nałożone na Rosję są skuteczne ale powinny zostać zwiększone

12.10.2022

W aktualnej publikacji Panelu Ekonomistów oceniona została skuteczność sankcji nałożonych na Rosję. Ponad 70% ekspertów jest tego samego zdania – zwiększyć sankcje.

Panel Ekonomistów

Panel Ekonomistów Polskich to ekspercka ankieta, w której pytania zadają i jednocześnie udzielają odpowiedzi – ekonomiści, zawodowo związani z Polską. Publikacje ukazują się raz w miesiącu, a obszar ich badań obejmuje zawsze aktualne zagadnienia. Teraz Ekonomiści pytają, czy sankcje nałożone na Rosję są skuteczne i czy należy je zintensyfikować?

Ponad 70% odpowiadających uważa, że sankcje nałożone na Rosję są skuteczne

W ocenie Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty KIG, sankcje w obecnym kształcie istotnie komplikują sytuację gospodarczą Rosji i przyczyniają się do wyraźnego pogorszenia sytuacji społeczno–politycznej. Skuteczność sankcji rośnie w miarę wydłużania się okresu ich oddziaływania i jednocześnie w miarę wydłużania się okresu działania sankcji – spadać będzie ich dolegliwość dla strony nakładającej sankcje. Ekonomista podkreśla jednak, że obecna skala sankcji – choć działająca – nie ma jeszcze optymalnych rozmiarów.

 

 

Ponad 70% ankietowanych opowiada się za zwiększeniem sankcji

Przeciwnego zdania był Andrzej Halesiak, Ekonomista, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego, zdaniem którego:

„Krótkoterminowo wydaje się, że są bardziej istotne kwestie: i) pełna i skuteczna implementacja dotychczasowych pakietów sankcji (szczególnie w kontekście ich omijania), ii) analiza efektów (także tych niepożądanych) i skuteczności poszczególnych rozwiązań sankcyjnych, iii) identyfikacja i eliminacja wszelkich form wpływów Rosji w krajach UE, powiązań z partiami politycznymi, mediami, organizacjami pozarządowymi itd., iv) wsparcie materiałowe (w tym uzbrojenie) dla Ukrainy, v) przygotowanie na wszelkie możliwe formy eskalacji konfliktu ze strony Rosji (różne formy wojny hybrydowej: cyberataki, sabotaże infrastruktury przesyłowej, itp.), vi) ofensywa dyplomatyczna w świecie (Afryka, Azja, Ameryka Południowa) w celu przedstawiania zachodnich argumentów i poszukiwania wspólnych rozwiązań problemów wywołanych przez wojnę (dostęp do żywności, źródeł energii, itd.)”.

 

 

Poznajmy także argumenty głównego ekonomisty KIG Piotra Soroczyńskiego – za zwiększeniem sankcji:

Rosja prowadzi politykę niebezpieczną dla szerokiego grona krajów. Ma to wymiar militarny, gospodarczy, ale również społeczny i światopoglądowy. Sankcje powodują zmniejszenie zasobów na prowadzenie owej niebezpiecznej polityki.

  • Rosji ma nie być stać na armię mogącą wykonywać agresywne posunięcia. Udźwigniecie wydatków na arsenał atomowy (służący do nieustannego szantażu politycznego) ma być zbyt wysokie.
  • Rosja ma nie mieć środków na przekupstwa środowisk politycznych kluczowych krajów.
  • Rosja ma nie mieć środków na służby masowo wpływające na opinię publiczną kluczowych państw świata, zwłaszcza wpływ dotyczący promowania destruktywnych idei i postaw, ale również destruktywnych ruchów politycznych.
  • Rosja ma też nie mieć środków na prześladowanie i indoktrynowanie swoich własnych obywateli.

 

Różnorodność odpowiedzi i komentarzy daje do myślenia, zastanawia, czasem zaskakuje. W tym konkretnym badaniu, cieszy jedność – ponad wszelką wątpliwość.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym badaniem >>>  Panel Ekonomistów

 


 

Piotr Soroczyński i jego zespół regularnie przygotowują analizy rynku, analizy wskaźników gospodarczych oraz prognozy gospodarcze, które Krajowa Izba Gospodarcza publikuje na swoich stronach, m.in. comiesięczne przeglądy makroekonomiczne, przeglądy branż, województw, analizę stanu rezerw walutowych, wskaźników inflacji, eksportu etc.
Z analiz dostarczanych przez głównego ekonomistę KIG, korzystają także ośrodki badawcze oraz media w Polsce. Zachęcamy do korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji.

Poznaj eksperckie analizy KIG >>> TUTAJ

Jeśli chcesz być na bieżąco >>> zapisz się na newsletter KIG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.