• A A A

Analizy makro

 • Inflacja w lipcu 2022 nieznacznie wyższa od mediany oczekiwań rynkowych

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w lipcu 2022 roku Inflacja w lipcu 2022 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 0,5% w stosunku do czerwca i były o 15,6% wyższe niż przed rokiem (w czerwcu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 15,5%). W... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu lipca 2022

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu lipca Rezerwy walutowe w końcu lipca Wyniosły one 154 137,5 mln EUR i tym samym okazały się o 6 425,5 mln EUR tj. 4,4% wyższe niż w końcu czerwca i jednocześnie o 17 210,9 mln EUR... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach?   Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w najbliższych miesiącach w swojej firmie? Ciekawi Cię, w którą stronę podąża gospodarka i... Czytaj więcej >
 • Eksport w czerwcu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w czerwcu 2022 roku wyniósł 27 861 mln EUR Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w maju o 0,9%, w stosunku zaś do wielkości notowanych... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku   Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 13,6%. W samym czerwcu produkcja wzrosła o 10,4% r/r. W budownictwie produkcja... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-VI 2022 roku   Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w województwie wielkopolskim – wynosi ona 2,7%.  Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle otrzymywali pracownicy w województwie dolnośląskim – 7 295 PLN, w budownictwie zaś pracownicy zatrudnieni w... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w lipcu 2022

  Poziom inflacji pokrywa się z prognozami rynkowymi, choć jest niższy od prognozowanego przez KIG Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 r. Ceny wzrosły przeciętnie o 0,4% w stosunku do czerwca i jednocześnie okazały się wyższe... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w czerwcu 2022 ze spadkiem w ujęciu miesięcznym o 3,8%

  Handel hurtowy w czerwcu 2022 i nowe zamówienia w przemyśle Handel hurtowy w czerwcu 2022 i nowe zamówienia w przemyśle Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w czerwcu 2022 roku.  Sprzedaż zmniejszyła się o 3,8% w stosunku do maja br. i... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie w końcu czerwca na poziomie 4,9%

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2022. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 818,0 tys. osób i była o 32,2 tys. osób niższa niż w końcu maja oraz o 175,4 tys. osób niższa niż przed rokiem. Czerwcowe dane okazały się... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu czerwca 2022

  Roczna dynamika depozytów systematycznie spada i od czterech miesięcy pozostaje marginalna Depozyty i kredyty w końcu czerwca Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu czerwca 2022. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej, szczególnie istotne są w nich dane o... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2022 roku

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w czerwcu br. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,3% wyższa niż w maju (wtedy sprzedaż m/m wzrosła o 0,4%) i o 19,9% wyższa niż przed rokiem. Przypomnijmy, że w maju roczna dynamika sprzedaży w... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w czerwcu 2022

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w czerwcu 2022 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 5,3% wyższa niż w maju i jednocześnie wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku o 5,9%. W maju roczna dynamika produkcji wyniosła 13,0%. W okresie styczeń-czerwiec 2022... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w czerwcu 2022

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki przemysłu w czerwcu 2022 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 0,3% niższa niż w maju i jednocześnie wyższa o 10,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.  Sprzedaż w okresie I-VI 2022 roku wzrosła r/r o 13,6%. GUS... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 155,28 PLN do 6554,87 PLN tj. o 2,4%. Czerwiec zazwyczaj przynosi wzrost płac. Pojawiają się bowiem sezonowo w płacach liczne ruchome części wynagrodzeń jak... Czytaj więcej >
 • KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Zobacz najważniejsze dane dotyczące stanu polskiej gospodarki PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE W drugim kwartale roku 2022 wzrost realny PKB prognozowany jest na... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.