Analizy makro

 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 210,64 PLN do 7978,99 PLN tj. o 2,7%. Luty zazwyczaj przynosi umiarkowany wzrost płac (zazwyczaj w przedziale 1,5 – 2,5%), po głębokiej korekcie płac ze stycznia. W... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w marcu 2024 znacznie gorsze od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w marcu 2024 roku Wyniki budownictwa w marcu 2024 Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 19,1% wyższa niż miesiąc wcześniej i jednocześnie niższa o 13,3% niż w marcu ub.r. (wtedy produkcja notowała spadek r/r o 1,6%). Przypomnijmy,... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w marcu 2024

  Wyniki przemysłu w marcu 2024 – gorsze od oczekiwań rynkowych oraz prognoz KIG.   Wyniki przemysłu w marcu 2024 roku Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w marcu 2024 roku: Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 3,6% wyższa niż w lutym br.... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w styczniu i lutym 2024. Głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy

  Eksport i import w okresie styczeń – luty 2024 roku. Najnowsze dane GUS Eksport i import w okresie styczeń – luty 2024 roku Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – luty 2024 roku.... Czytaj więcej >
 • Inflacja w marcu 2024. Najnowsze dane GUS

  Inflacja w marcu 2024. Ceny towarów wzrosły o 0,1% w stosunku do poprzedniego miesiąca Inflacja w marcu: wynik nieco niższy od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w marcu 2024 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w lutym 2024. Najnowsze dane NBP

  Bilans płatniczy lutego 2024 z nadwyżką w wysokości 465 mln EUR   Bilans płatniczy w lutym 2024 Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego za luty 2024. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki   Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG Jak wynika z danych opublikowanych w eksperckim przeglądzie makroekonomicznym, perspektywy na kolejne kwartały wskazują na utrzymanie się wzrostu gospodarczego, przy jednoczesnym umacnianiu się konsumpcji i odbudowywaniu zapasów.   PRODUKT... Czytaj więcej >
 • Eksport w lutym 2024 – prognoza KIG

  Eksperci KIG szacują, że eksport w roku 2024 może zwiększyć się do 347,0 mld EUR tj. o 3,9%, a w roku 2025 wynosząc 378,9 mld EUR może być wyższy niż rok wcześniej o 9,2% Eksport w lutym 2024 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej Dostępne... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w styczniu i lutym 2024 roku   Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach: styczeń – luty 2024 Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w opisywanym okresie o 2,8% r/r. , a... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-luty 2024 roku Comiesięczny przegląd gospodarczy w województwach Najniższą stopę bezrobocia (na koniec lutego) zanotowano w województwie – wielkopolskim 3,3%. Najwyższy poziom płac w przemyśle (średnio 8 671  PLN) zanotowano w analizowanym okresie w... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w marcu 2024

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w październiku 2023 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w stosunku do września br. o 0,3% i jednocześnie były o 6,6% wyższe niż przed rokiem. Czytaj więcej >
 • Inflacja w 2025 w granicach między 3,0% a 5,4%. Znamy wyniki ankiety makroekonomicznej NBP

  Inflacja, PKB, stopa bezrobocia. Eksperci prognozują Inflacja w 2025 roku w granicach między 3,0% a 5,4% Opublikowane zostały najnowsze wyniki badania Ankiety Makroekonomicznej NBP, dostarczające prognoz kluczowych wskaźników gospodarczych. Eksperci przedstawili prognozy inflacji, PKB, bezrobocia oraz innych istotnych danych ekonomicznych. Badanie to, skierowane do... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w lutym 2024 i nowe zamówienia w przemyśle

  W ujęciu miesięcznym – notowany wzrost sprzedaży hurtowej Handel hurtowy w lutym 2024 i nowe zamówienia w przemyśle Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w lutym br. Sprzedaż okazała się o 0,8% wyższa niż w styczniu br. i o 2,5% niższa... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu lutego 2024

  Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu lutego 2024. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane o zmianach poziomów depozytów i kredytów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i samorządów oraz wielkości gotówki w obiegu. Wyniki lutego... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w lutym 2024 – pomimo spadku wciąż zachowuje roczny wzrost

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w styczniu br. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 19,7% niższa niż w grudniu ub.r. (wtedy dane m/m pokazywały wzrost o 10,6%) i o 4,6% wyższa w ujęciu rocznym. Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.