• A A A

Analizy makro

 • Zatrudnienie i płace w lutym 2023. Przeciętne wynagrodzenie na poziomie 7065,56 PLN

  Po bardzo niskim styczniu, luty przynosi powrót do wzrostowego trendu płac. GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 181,60 PLN do 7065,56 PLN tj.... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w lutym 2023

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w lutym 2023 roku Wyniki przemysłu w lutym 2023 roku  Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 0,4% wyższa niż w styczniu br. i jednocześnie spadła o 1,2% w porównaniu z lutym 2022 roku (wtedy zanotowano wzrost... Czytaj więcej >
 • Inflacja bazowa w styczniu i lutym 2023

  Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje czterech mierników inflacji bazowej dla stycznia i lutego 2023 Inflacja bazowa – styczeń i luty 2023 NBP w początku roku robi miesięczną przerwę w publikacji mierników inflacji bazowych – nie pokazuje stycznia – by potem uzupełnić lukę przy prezentacji... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w styczniu 2023. Znamy najnowsze dane NBP

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w styczniu 2023 Bilans płatniczy w styczniu 2023 W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 1 429 mln EUR, wobec deficytu... Czytaj więcej >
 • Kolejny rekord inflacji w Polsce. GUS opublikował wyniki za luty 2023

  Inflacja w styczniu i lutym 2023 Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w lutym 2023 roku Wraz z danymi lutowymi GUS opublikował również zaktualizowany skład koszyka towarów i usług konsumpcyjnych (obowiązujący w roku 2023) oraz pełne i skorygowane zgodnie z nowym koszykiem dane... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu lutego

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu lutego Rezerwy walutowe w końcu lutego Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu lutego. Wyniosły one 158 244,8 mln EUR i tym samym okazały się o 3 839,8 mln EUR tj. 2,5% wyższe... Czytaj więcej >
 • KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W całym roku 2022, PKB wzrósł w ujęciu realnym o 4,9%, a w ujęciu nominalnym wyniósł 3 068 mld PLN (655 mld EUR). Dla roku 2023 dynamika... Czytaj więcej >
 • Eksport w styczniu 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Najprawdopodobniej w 2023 roku nie uda się utrzymać wcześniejszego, rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej Eksport w styczniu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w styczniu 2023... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach – styczeń 2023

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w styczniu 2023 roku Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła (w ujęciu rocznym) o 2,6%. W budownictwie produkcja była wyższa o 2,4% niż przed rokiem. Zatrudnienie i płace W styczniu... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach – styczeń 2023

  GUS zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w styczniu 2023 roku Najniższa stopa bezrobocia występuje w województwie wielkopolskim – 3,1%. Najwyższy poziom płac w przemyśle zanotowano w województwie dolnośląskim (średnio 7 589 PLN). W budownictwie najwyższe płace otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim  (średnio 7 693... Czytaj więcej >
 • Rachunki narodowe w IV kwartale 2022

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za czwarty kwartał 2022 roku   Rachunki narodowe w IV kwartale 2022 Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym o 2,0% wyższy niż w analogicznym okresie roku 2021, podczas gdy w III kw. 2022 notowany... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie w końcu stycznia na poziomie 5,5%

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2023 Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2023 Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2023. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 857,6 tys. osób i była o 45,3 tys. osób... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w styczniu 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w styczniu 2023 roku Handel hurtowy w styczniu 2023 roku Sprzedaż hurtowa spadła o 20,3% w stosunku do grudnia ub.r. i jednocześnie była o 1,7% wyższa niż w analogicznym okresie 2021 roku (w styczniu ub.r.... Czytaj więcej >
 • Koniunktura w przetwórstwie, budownictwie, handlu i usługach – luty 2023

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane na temat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2023 roku Dane zaprezentowano w podziale na 8 obszarów: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny,  transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie i gastronomię, informację i komunikację, finanse... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu stycznia 2023

  Roczna dynamika depozytów w styczniu wzrosła drugi raz z rzędu. Pozostaje mimo to niewielka, zwłaszcza na tle dynamiki płac czy poziomu inflacji.  Depozyty i kredyty w końcu stycznia 2023 Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu stycznia 2023. Z punktu widzenia... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.