• A A A

Analizy makro

 • Wyniki przemysłu we wrześniu 2021

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu we wrześniu 2021   Wyniki produkcji sprzedanej przemysłu okazały się o 11% wyższe niż w sierpniu i jednocześnie wyższe o 8,8% w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku (wtedy zanotowano wzrost o 5,7% r/r). Dane okazały się... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 Zatrudnienie we wrześniu okazało się o 4,8 tys. osób, tj. o 0,08% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6347,2 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku, zatrudnienie było... Czytaj więcej >
 • Inflacja bazowa we wrześniu 2021

  Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej we wrześniu Inflacja bazowa we wrześniu 2021: specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale również głębiej analizują przyczyny takiego a nie innego jej przebiegu. W owych analizach starają się wyróżnić składniki, na które... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń – sierpień 2021 roku

  Eksport ogółem w okresie I – VIII 2021 wyniósł 182,5 mld EUR a import 180,7 mld EUR Eksport i import w okresie styczeń – sierpień 2021 roku. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń... Czytaj więcej >
 • Inflacja we wrześniu 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 r.   Ceny przeciętnie okazały się o 0,7% wyższe niż w sierpniu  i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 5,9% (w sierpniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 5,5%). Dane te są wyższe od... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w sierpniu 2021

  Bilans obrotów bieżących z deficytem na poziomie -1 686 mln EUR wobec deficytu z lipca sięgającego -1 551 mln EUR Bilans płatniczy w sierpniu – statystyki Narodowego Banku Polskiego. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu września

  Wzrost rezerw we wrześniu prezentuje się dobrze Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu września. Wyniosły one 143 940,3 mln EUR i tym samym okazały się o 585,5 mln EUR tj. 0,4% wyższe niż w końcu sierpnia i jednocześnie o 24 813,3 mln... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji we wrześniu 2021

  Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w sierpniu o 0,6% Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 r. Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w sierpniu o 0,6% i jednocześnie okazały się wyższe niż... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w sierpniu i nowe zamówienia w przemyśle

  Sprzedaż hurtowa okazała się o 22,8% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w sierpniu. Sprzedaż okazała się o 1,2% niższa niż w lipcu i jednocześnie o 22,8% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w sierpniu 2021

  Bezrobocie w sierpniu zgodne z oczekiwaniami rynkowymi Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 960,8 tys. osób i była o 14,1 tys. osób niższa niż w końcu lipca oraz o 67,2 tys. osób niższa... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu sierpnia

  Depozyty ludności i firm rosną Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu sierpnia. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane o zmianach poziomów depozytów i kredytów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i samorządów oraz wielkości gotówki... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2021

  Sprzedaż detaliczna w sierpniu zgodna z oczekiwaniami rynkowymi Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w sierpniu 2021. Sprzedaż detaliczna w ujęciu nominalnym okazała się o 0,9% niższa niż w lipcu i 10,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W lipcu roczna... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w sierpniu 2021

  Wyniki budownictwa w sierpniu wyższe od oczekiwań rynkowych Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,2% wyższa niż w lipcu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 10,2%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w sierpniu 2021

  Wyniki przemysłu z wynikiem nieznacznie niższym od oczekiwań rynkowych Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w sierpniu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,5% niższa niż w lipcu i jednocześnie wyższa o 13,2% w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku (wtedy... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021

  Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 8,12 PLN do 5843,75 PLN tj. o 0,1% Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021. Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 8,12 PLN do 5843,75 PLN tj. o 0,1%. Sierpień zazwyczaj przynosi... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.