• A A A

Analizy makro

 • Grudniowe wyniki eksperckich prognoz makroekonomicznych NBP

  Determinantami inflacji i PKB: dalszy przebieg pandemii, ceny energii, działania fiskalne i administracyjne, kurs walutowy, zjawiska na rynku pracy i ujemne realne stopy procentowe Ankieta Makroekonomiczna NBP, kierowana do różnych grup profesjonalnych prognostów, dotyczy przewidywań kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych w różnych horyzontach czasowych.... Czytaj więcej >
 • Inflacja bazowa w grudniu 2021

  Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje czterech mierników  inflacji bazowej w grudniu Pozwalają one wyrobić sobie zdanie „co by się z inflacją działo gdyby nie wpływ …”. Tu wstawia się zazwyczaj ceny żywności i energii, ceny administrowane, ceny które w ostatnim czasie ulegały skrajnym zmianom.... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń – listopad 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – listopad Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w okresie I – XI 2021 wyniósł 260,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 18,9% wyższą, niż w... Czytaj więcej >
 • Inflacja w grudniu 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 Ceny przeciętnie okazały się o 0,9% wyższe niż w listopadzie  i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 8,6% (w listopadzie wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 7,8%). GUS poinformował również, że średnioroczna inflacja wyniosła... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w listopadzie 2021

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w listopadzie 2021 W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -1 112 mln EUR wobec deficytu z października sięgającego -856 mln... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium – wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź! Comiesięczny... Czytaj więcej >
 • Eksport w listopadzie 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w listopadzie 2021 wyniósł 26 763  mln EUR Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w październiku o 7,1%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach w okresie I-XI 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane szczegółowo opisujące wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń-listopad 2021 roku Produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła wynik o 15,0 % wyższy w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W samym listopadzie produkcja wzrosła o 15,2% r/r. W budownictwie produkcja sprzedana w... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach w okresie I-XI 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-XI 2021 roku Najniższą stopą bezrobocia może pochwalić się województwo wielkopolskie (3,1%). Województwo dolnośląskie jest regionem, w którym pracownicy zatrudnieni w przemyśle otrzymywali najwyższe wynagrodzenie (średnio 6 615 PLN w okresie I-XI 2021 roku).... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w listopadzie i nowe zamówienia w przemyśle

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w listopadzie Sprzedaż okazała się o 2,3% wyższa niż w październiku i jednocześnie o 27,5% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyniki nie są typowe dla tego okresu – zazwyczaj listopad przynosił korektę poziomu... Czytaj więcej >
 • Kwartalny przegląd sytuacji inwestycyjnej w branżach

  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku w firmach zatrudniających powyżej 9 osób nakłady inwestycyjne wyniosły 108 193 mln PLN i okazały się o 8,5% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego Na podstawie tych danych oraz prezentowanych wcześniej, za... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w listopadzie 2021 

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w listopadzie 2021 W okresie I-XI 2021 roku sprzedaż nominalnie była o 12,1% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.  Dane okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych. Warto dodać, że w listopadzie zazwyczaj ma miejsce korekta wyników sprzedaży po dobrym dla... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w listopadzie 2021

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w listopadzie 2021 roku Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 5,3% wyższa niż w październiku i jednocześnie wyższa o 15,2% w porównaniu z listopadem ubiegłego roku (wtedy zanotowano wzrost o 5,4% r/r). Dane okazały się znacząco... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 Przeciętne uposażenie w sektorze przedsiębiorstw uległo zwiększeniu o 105,34 PLN do 6022,49 PLN tj. o 1,8%. Listopad zazwyczaj przynosi wzrost płac. Tegoroczny wzrost był większy od typowego i większy... Czytaj więcej >
 • Inflacja bazowa w listopadzie 2021

  Inflacja bazowa w listopadzie 2021 Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje czterech mierników inflacji bazowej w listopadzie. Pozwalają one wyrobić sobie zdanie „co by się z inflacją działo, gdyby nie wpływ …”. Tu wstawia się zazwyczaj ceny żywności i energii, ceny administrowane, ceny które w... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.