Analizy makro

 • Inflacja bazowa w czerwcu na poziomie 3,6%. Najnowsze dane NBP

  Inflacja bazowa w czerwcu na poziomie 3,6%. Ceny żywności i energii wciąż wpływają na dynamikę cen Ceny żywności i energii obniżyły ogólną inflację w czerwcu Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje czterech mierników inflacji bazowej dla czerwca 2024 roku. Pozwalają one decydentom i analitykom wyrobić... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w maju 2024. Najnowsze dane NBP

  Bilans płatniczy: majowy deficyt nieco mniejszy od oczekiwań ekspertów KIG, ale wciąż w trendzie sezonowym Bilans płatniczy w maju 2024 Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego za maj 2024. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie... Czytaj więcej >
 • Inflacja w czerwcu 2024. Najnowsze dane GUS

  Inflacja w czerwcu. Wzrost o 0,1% w stosunku do maja i 2,6% rok do roku Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w czerwcu 2024 roku Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w stosunku do maja br. o 0,1% i jednocześnie były o 2,6%... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń – maj 2024

  Eksport i import w okresie styczeń – maj 2024 roku: w stosunku do roku ubiegłego spadek o 2,9% Eksport i import w okresie styczeń – maj 2024 roku  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie... Czytaj więcej >
 • KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki PKB za pierwszy kwartał roku 2024. Produkt krajowy brutto zwiększył się o 2,0% r/r, po wzroście o 1,0% r/r... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu czerwca 2024

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu czerwca. Wyniosły one 195 815,1 mln EUR i tym samym okazały się o 4 010,6 mln EUR tj. 2,1% wyższe niż w końcu maja i jednocześnie o 29 012,3 mln EUR tj. 17,4% wyższe... Czytaj więcej >
 • Eksport w maju 2024 – prognoza KIG

  Eksperci KIG szacują, że eksport w roku 2024 może zwiększyć się do 344,0 mld EUR tj. o 3,0%, a w roku 2025 wynosząc 383,4 mld EUR może być wyższy niż rok wcześniej o 11,5% Eksport w maju 2024 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej Dostępne... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku   Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach: styczeń – maj 2024 Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w analizowanym okresie o 0,3% r/r. W budownictwie... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-maj 2024 roku Comiesięczny przegląd gospodarczy w województwach Najwyższy poziom płac, zarówno w przemyśle jak i budownictwie, zanotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 8 800 PLN i 9 582 PLN). W województwie wielkopolskim mamy do czynienia... Czytaj więcej >
 • Inflacja w dół, PKB w górę. Znamy wyniki ankiety makroekonomicznej NBP

  Inflacja, PKB, stopa bezrobocia. Eksperci prognozują W czerwcu 2024 r. odbyła się kolejna edycja Ankiety Makroekonomicznej Narodowego Banku Polskiego (NBP), w której eksperci podzielili się swoimi prognozami dla polskiej gospodarki. Aktualne badanie, trwające od 6 do 19 czerwca 2024 roku, zaangażowało 25 ekspertów reprezentujących... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w czerwcu 2024 r.

  W stosunku do maja br. ceny ogółem wzrosły o 0,1%, a w ujęciu rocznym były wyższe o 2,6% Szybki szacunek inflacji w czerwcu 2024 r. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2024 r. W stosunku do... Czytaj więcej >
 • E-handel w maju: sezonowy spadek, ale wzrost rok do roku

  W maju 2024 roku Polacy kupili w internecie towary o wartości 6,845 mld PLN. Największy udział w sprzedaży miała grupa tekstylia, odzież i obuwie (15,8% – 1,081 mld PLN)     E-handel w maju 2024 Według szacunków Krajowej Izby Gospodarczej opartych o sprawozdawczość Głównego... Czytaj więcej >
 • Spadek bezrobocia w maju – GUS publikuje dane. Stopa na poziomie 5% i niska liczba bezrobotnych

  Bezrobocie w Polsce spada! W czerwcu sytuacja na rynku pracy może być jeszcze lepsza Bezrobocie rejestrowane w maju 2024 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 776,6 tys. osób i była o 20,5 tys. osób niższa niż w końcu kwietnia oraz o 25,7 tys. osób niższa niż... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w maju 2024 i nowe zamówienia w przemyśle – ze spadkiem

  Handel hurtowy w maju ze spadkiem o 5,9% w stosunku do kwietnia Handel hurtowy w maju 2024 i nowe zamówienia w przemyśle. Nowe zamówienia w przemyśle spadły o 9,9% r/r Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w maju br. Sprzedaż okazała... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu maja 2024

  W końcu maja gospodarstwa domowe dysponowały na rachunkach bankowych środkami w wysokości 1 248,96 mld PLN. Były one o 0,38 mld i 0,03% niższe niż miesiąc wcześniej i o 120,09 mld PLN tj. 10,6% większe niż przed rokiem (w kwietniu roczna dynamika tych depozytów... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.