• A A A

Analizy makro

 • Eksport i import w okresie styczeń-luty 2021 roku

  Eksport ogółem w okresie I – II 2021 wyniósł 41,1 mld EUR, a import 39,2 mld EUR. Luty przyniósł początek odrabiania zaległości Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – luty 2021 roku. Po... Czytaj więcej >
 • Inflacja w marcu 2021

  Inflacja w marcu znacznie powyżej oczekiwań rynkowych Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 r. Ceny przeciętnie okazały się o 1,0% wyższe niż w lutym i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,2% (w lutym wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w lutym 2021

  Bilans obrotów bieżących z nadwyżką na poziomie 1 619 mln EUR Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w lutym. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmuje bilans obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 1 619 mln... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu marca

  Rezerwy walutowe z niewielkim wzrostem w stosunku do lutego Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu marca. Wyniosły one 134 814,4 mln EUR i tym samym okazały się o 50,1 mln EUR tj. 0,04% wyższe niż w końcu lutego i jednocześnie o... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w marcu 2021

  Inflacja znacznie wyższa niż oczekiwana przez rynek Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 r. W miesiącu tym ceny wzrosły w stosunku do notowanych w lutym przeciętnie o 1,0% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w lutym 2021

  Bezrobocie rejestrowane w miesiącach wiosennych i letnich powinno systematycznie spadać Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1099,5 tys. osób i była o 9,1 tys. osób wyższa niż w końcu stycznia oraz o 179,6... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w lutym i nowe zamówienia w przemyśle

  Handel hurtowy w lutym z wysoką dynamiką Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w lutym. Sprzedaż okazała się o 7,7 % wyższa niż w styczniu i jednocześnie o 7,6% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przypomnijmy, że w styczniu sprzedaż... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu lutego

  Depozyty z utrzymującą się wysoką roczną dynamiką Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu lutego. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na utrzymującą się wysoką roczną dynamikę depozytów zarówno gospodarstw domowych, jak również przedsiębiorstw niefinansowych i samorządów. Ponadto – podobnie jak w... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w lutym 2021

  Sprzedaż detaliczna w lutym okazała się minimalnie lepsza niż konsensus z oczekiwań rynkowych   Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w lutym 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 4,0% wyższa niż w styczniu i jednocześnie 2,7% niższa niż w analogicznym... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w lutym 2021

  Na słabsze wyniki budownictwa w lutym wpływ miały niekorzystne warunki atmosferyczne Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w lutym 2021. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 5,5% wyższa niż w styczniu i jednocześnie niższa niż przed rokiem o 16,9%. W styczniu roczna dynamika produkcji... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w lutym 2021

  Wyniki przemysłu w lutym poniżej oczekiwań rynkowych Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w lutym 2021. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,3% wyższa niż w  styczniu i jednocześnie o 2,7% wyższa niż przed rokiem. W styczniu roczna dynamika sprzedaży wynosiła 0,9%.... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2021

  Zatrudnienie w lutym ze wzrostem 0,32% w porównaniu do stanu styczniowego Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2021. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 32,02 PLN do 5568,82 PLN tj. o 0,6%. Luty zazwyczaj przynosi niewielkie wzrosty... Czytaj więcej >
 • Inflacja bazowa w lutym 2021

  Ceny administrowane napędzają inflację Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej w lutym. Specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale również głębiej analizują przyczyny takiego a nie innego jej przebiegu. W owych analizach starają się wyróżnić składniki, na które władza... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w styczniu 2021

  Bilans płatniczy z nadwyżką obrotów bieżących na poziomie 3 258 mln EUR Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w styczniu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w styczniu 2021

  Eksport ogółem wyniósł 19,2 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,3% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, natomiast import 18,4 mld EUR – o 7,2% niższą   Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.