• A A A

Analizy makro

 • Eksport i import w okresie I-XI 2020 roku

  W okresie I-XI 2020 eksport ogółem wyniósł 217,1 mld EUR, a import 205,8 mld EUR   Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2020 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 217,1... Czytaj więcej >
 • Inflacja w grudniu 2020 r.

  Przeciętny poziom cen w grudniu okazał się być niższy niż prognozowany     Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w grudniu 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,1% wyższe niż w listopadzie i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,4%... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w listopadzie 2020

  Bilans obrotów bieżących: nadwyżka na poziomie 1 725 mln EUR wobec nadwyżki z października sięgającej 2 356 mln EUR   Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w listopadzie. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w grudniu 2020

  W stosunku do notowanych w listopadzie, w grudniu ceny wzrosły o 0,1%   Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2020 r. W miesiącu tym ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w listopadzie o 0,1% i... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu grudnia

  Rezerwy walutowe wyniosły 125 621,6 mln EUR i tym samym okazały się o 5 122,5 mln EUR tj. 4,3% wyższe niż w końcu listopada   Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu grudnia. Wyniosły one 125 621,6 mln EUR i tym samym... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w listopadzie i nowe zamówienia w przemyśle

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w listopadzie. Sprzedaż w miesiącu tym okazała się o 3,2% niższa niż w październiku i jednocześnie o 3,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W październiku sprzedaż hurtowa wzrosła o 0,2% i okazała się... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w listopadzie 2020

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2020. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1025,7 tys. osób i była o 7,3 tys. osób wyższa niż w końcu października oraz o 176,1 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Dane te były lepsze... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu listopada 2020

  Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu listopada. W powodzi zaprezentowanych informacji, a patrząc głównie na ich powiązanie z tzw. gospodarką realną, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na zmiany depozytów i kredytów: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych i samorządów ale również na... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w listopadzie 2020

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w listopadzie 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 0,6% wyższa niż w październiku i jednocześnie o 4,9% niższa niż przed rokiem. W październiku produkcja była niższa niż przed rokiem o 5,9%. Wyniki listopada okazały się nieco... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w listopadzie 2020

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w listopadzie. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 5,4% niższa niż w październiku i jednocześnie 5,3% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zazwyczaj listopad przynosi spadki sprzedaży będące korektą po dobrym dla handlu październiku.... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w listopadzie 2020 r.

  Wyniki przemysłu w listopadzie wyższe od oczekiwanych przez rynek   Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w listopadzie 2020 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 1,6% niższa niż w październiku lecz jednocześnie o 5,4% wyższa niż przed rokiem. W październiku roczna... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2020

  W listopadzie płace uległy zwiększeniu o 25,19 PLN do 5484,07 PLN tj. o 0,5%, a zatrudnienie okazało się o 0,6 tys. osób, tj. o 0,01% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6318,9 tys. osób.   Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-X 2020 roku

  W okresie I-X 2020 r. eksport ogółem wyniósł 193,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 2,6% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a import wyniósł 184,4 mld EUR, co stanowiło wartość o 7,0% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.   Główny Urząd... Czytaj więcej >
 • Inflacja w listopadzie 2020

  W listopadzie ceny okazały się przeciętnie o 0,1% wyższe niż w październiku i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,0%.   Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w listopadzie 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,1% wyższe niż w październiku... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w październiku 2020

  Bilans obrotów bieżących z bardzo wysoką nadwyżką na poziomie 2 241 mln EUR   Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w październiku. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano bardzo... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu listopada

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu listopada. Wyniosły one 120 499,1 mln EUR i tym samym okazały się o 2 089,5 mln EUR tj. 1,7% niższe niż w końcu października i jednocześnie o 11 611,6 mln EUR tj. 10,7% wyższe niż przed rokiem.... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2020

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2020 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie nie uległy zmianie w stosunku do notowanych w październiku i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 3,0% (w październiku wskaźnik dwunastomiesięczny... Czytaj więcej >
 • Rachunki narodowe w III kw. 2020

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za trzeci kwartał 2020 roku. Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym o 1,5% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, podczas gdy w II kw. 2020 notowany był spadek na poziomie aż 8,4%. Zaprezentowana... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu października

  Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu października. W powodzi zaprezentowanych informacji, a patrząc głównie na ich powiązanie z tzw. gospodarką realną, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na zmiany depozytów i kredytów: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw niefinansowych i samorządów, ale również na... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w październiku i nowe zamówienia w przemyśle

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w październiku. Sprzedaż w miesiącu tym okazała się o 0,2% wyższa niż we wrześniu i jednocześnie o 0,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. We wrześniu sprzedaż hurtowa wzrosła o 13,5% i okazała się... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w październiku 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu października 2020. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1018,4 tys. osób i była o 5,3 tys. osób niższa niż w końcu września oraz o 177,9 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Dane te były lepsze... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w październiku 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o sprzedaży detalicznej w październiku. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 2,3% wyższa niż we wrześniu lecz jednocześnie 2,1% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zazwyczaj październik przynosi wzrosty sprzedaży większych niż tym razem rozmiarów. Wyniki października... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w październiku 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w październiku 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 0,4% wyższa niż we wrześniu i jednocześnie o 5,9% niższa niż przed rokiem. We wrześniu produkcja była niższa niż przed rokiem o 9,8%. Wyniki października okazały się zgodne... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w październiku 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w październiku 2020 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 3,2% wyższa niż we wrześniu i jednocześnie o 1,0% wyższa niż przed rokiem. We wrześniu roczna dynamika sprzedaży wynosiła 5,9%. Dane były nieco niższe od oczekiwanych... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2020. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 87,32 PLN do 5458,88 PLN tj. o 1,6%. Październik przyniósł sezonowe wzrosty płac będące efektem liczniejszego pojawienia się w płacach ruchomych części wynagrodzeń (głównie... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-IX 2020 roku

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2020 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 169,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,0% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy we wrześniu 2020

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego we wrześniu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano wysoką nadwyżkę na poziomie 1 072 mln EUR wobec pokaźnej i równocześnie nietypowej nadwyżki z sierpnia... Czytaj więcej >
 • Inflacja w październiku 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w październiku 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,1% wyższe niż we wrześniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,1% (we wrześniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,2%). Ceny towarów okazały się o 0,2% wyższe... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2020

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2020. Produkt krajowy okazał się w ujęciu realnym (według danych niewyrównanych sezonowo) niższy niż przed rokiem o 1,6%. W drugim kwartale dynamika również była ujemna i wyniosła -8,4%, natomiast w pierwszym kwartale... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu października

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu października. Wyniosły one 122 588,6 mln EUR i tym samym okazały się o 3 461,6 mln EUR tj. 2,9% wyższe niż w końcu września i jednocześnie o 13 396,7 mln EUR tj. 12,3% wyższe niż przed rokiem.... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Z ostatnich zestawień GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-IX wyniosło 6327 tys. osób i tym samym okazało się o 1,0% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Jednak, jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w sektorze... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy we wrześniu i nowe zamówienia w przemyśle

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego we wrześniu. Sprzedaż w miesiącu tym okazała się o 13,5% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 7,5% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W sierpniu sprzedaż hurtowa spadła o 6,9% i okazała się... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2020. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1023,7 tys. osób i była o 4,3 tys. osób niższa niż w końcu sierpnia oraz o 172,5 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Dane te były lepsze... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa we wrześniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa we wrześniu 2020 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 15,5% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 9,8% niższa niż przed rokiem. W sierpniu produkcja była niższa niż przed rokiem o 12,1%. W okresie I –... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu we wrześniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu we wrześniu 2020 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 15,5% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 5,9% wyższa niż przed rokiem. W sierpniu roczna dynamika sprzedaży wynosiła 1,5%. Dane te były wyraźnie wyższe od... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2020. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 33,91 PLN do 5371,56 PLN tj. o 0,6%. Wrzesień przyniósł sezonowe wzrosty płac będące efektem liczniejszego pojawienia się w płacach ruchomych części wynagrodzeń (głównie... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-VIII 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2020 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 147,7 mld EUR, co stanowiło wartość o 5,6% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć że... Czytaj więcej >
 • Inflacja we wrześniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji we wrześniu 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,2% wyższe niż w sierpniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,2% (w lipcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,9%). Ceny towarów okazały się o 0,2% wyższe... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w sierpniu 2020 r.

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w sierpniu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano sporą i bardzo nietypową dla tego okresu nadwyżkę na poziomie 947 mln EUR wobec również... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd makroekonomiczny

  Jak w sierpniu prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium. Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji we wrześniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2020 r. W miesiącu tym ceny wzrosły przeciętnie o 0,2% w stosunku do notowanych w sierpniu i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 3,2% (w sierpniu wskaźnik dwunastomiesięczny... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach – 28.09.2020 r.

  Poznaj aktualny stan i bieżące zmiany gospodarki w poszczególnych regionach kraju. POBIERZ   Piotr Soroczyński Główny ekonomista KIG tel. 502 503 272 e-mail: psoroczynski@kig.pl   Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach – 28.09.2020 r.

  Zobacz, jak prezentują się aktualny stan i bieżące zmiany gospodarki w poszczególnych branżach. Pobierz Piotr Soroczyński Główny ekonomista KIG tel. 502 503 272 e-mail: psoroczynski@kig.pl Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w sierpniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2020. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1028,0 tys. osób i była o 1,5 tys. osób niższa niż w końcu lipca oraz o 162,5 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Dane te były lepsze... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w sierpniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,5% niższa niż w lipcu i jednocześnie o 12,1% niższa niż przed rokiem. W lipcu produkcja była niższa niż przed rokiem o 10,9%. W okresie I – VIII... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w sierpniu. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 2,6% niższa niż w lipcu i jednocześnie 0,4% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyniki sierpnia okazały się słabsze niż konsensus z oczekiwań rynkowych. Po części... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w sierpniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w sierpniu 2020 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 5,8% niższa niż w lipcu lecz jednocześnie o 1,5% wyższa niż przed rokiem. Dane te były zbliżone do oczekiwanych przez rynek. Sierpień z reguły przynosi wzrost... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020. Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 44,00 PLN do 5337,65 PLN tj. o 0,8%. Sierpień przyniósł sezonowe odreagowanie wzrostów płac z czerwca i lipca będących efektem liczniejszego pojawienia się w... Czytaj więcej >
 • Inflacja w sierpniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w sierpniu 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,1% niższe w lipcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,9% (w lipcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,0%). Ceny towarów okazały się o 0,3% niższe niż... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-VII 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2020 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 129,6 mld EUR, co stanowiło wartość o 6,0% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć,... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w lipcu 2020 r.

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w lipcu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano bardzo wysoką i nietypową dla tego okresu nadwyżkę na poziomie 1 620 mln EUR wobec... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu sierpnia

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu sierpnia. Wyniosły one 116 822,1 mln EUR i tym samym okazały się o 721,3 mln EUR tj. 0,6% wyższe niż w końcu lipca i jednocześnie o 11 189,1 mln EUR tj. 10,6% wyższe niż przed rokiem.... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w sierpniu 2020

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 r. W miesiącu tym ceny obniżyły się przeciętnie o 0,1% w stosunku do notowanych w lipcu i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 2,9% (w lipcu wskaźnik... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach – 31.08.2020

  Dane lipcowe opisujące stan naszej gospodarki dość powszechnie przyjmowane są jako dobre – świadczące o stopniowym wychodzeniu z kryzysu. Jednak postęp jest bardzo nierównomierny. W przypadku części województw, mimo kryzysu, dane nie odbiegają już specjalnie od typowych. Jednak w przypadku części regionów zapaść w... Czytaj więcej >
 • Rachunki narodowe w II kw. 2020

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za drugi kwartał 2020 roku. Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym o 8,2% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, podczas gdy w I kw. 2020 notowany był wzrost 2,0%. Dynamika ta okazała się... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-VI 2020 roku

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2020 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 109,7 mld EUR, co stanowiło wartość o 7,0% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć,... Czytaj więcej >
 • Inflacja w lipcu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w lipcu 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,2% niższe w czerwcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,0% (w czerwcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,3%). Ceny towarów okazały się o 0,5% niższe niż... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2020. Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym (według danych niewyrównanych sezonowo) niższy niż przed rokiem o 8,2%. W pierwszym kwartale dynamika była dodatnia i wyniosła 2,0%, natomiast w czwartym kwartale... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w czerwcu 2020 r.

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w czerwcu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano bardzo wysoką i nietypową dla tego okresu nadwyżkę na poziomie 2 842 mln EUR wobec... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu lipca 2020 r.

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu lipca. Wyniosły one 116 101 mln EUR i tym samym okazały się o 1 043,3 mln EUR tj. 0,9% wyższe niż w końcu czerwca i jednocześnie o 11 539,5 mln EUR tj. 11,0% wyższe niż przed... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w lipcu 2020

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2020 r. W miesiącu tym ceny obniżyły się przeciętnie o 0,1% w stosunku do notowanych w czerwcu i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 3,1% (w czerwcu wskaźnik... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2020. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 166,06 PLN do 5286 PLN tj. o 3,2%. Czerwiec przyniósł dokładne odreagowanie spadków płac z maja i po nim przeciętne uposażenie było niemal takie... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-V 2020

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2020 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 90,6 mld EUR, co stanowiło wartość o 8,4% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć... Czytaj więcej >
 • Inflacja w czerwcu 2020

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w czerwcu 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,6% wyższe w maju i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,3% (w maju wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,9%). Ceny towarów okazały się o 0,3% wyższe niż... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w maju 2020

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w maju. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano bardzo wysoką i nietypową dla tego okresu nadwyżkę na poziomie 2 455 mln EUR wobec... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w czerwcu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2020 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie wzrosły o 0,7% w stosunku do notowanych w maju i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 3,3% (w maju wskaźnik dwunastomiesięczny... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w maju 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2020. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1011,7 tys. osób i była o 45,9 tys. osób wyższa niż w końcu kwietnia oraz o 105,7 tys. osób wyższa niż przed rokiem. W maju liczba nowo... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w maju 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w maju 2020 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 0,8% wyższa niż w kwietniu i jednocześnie o 5,1% niższa niż przed rokiem. W kwietniu produkcja była niższa niż przed rokiem o 0,9%. W okresie I –... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w maju 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w maju. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 14,5% wyższa niż w kwietniu i jednocześnie 8,6% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wyniki maja okazały się zgodne z najbardziej optymistycznymi prognozami na rynku. Na... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w maju 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w maju 2020 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 10,1% wyższa niż w kwietniu lecz jednocześnie o 17,0% niższa niż przed rokiem. Dane te były zbliżone do oczekiwanych przez rynek, a nawet nieco lepsze od... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w maju 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w maju 2020. Przeciętne uposażenie uległo obniżeniu o 165,07 PLN do 5119,94 PLN tj. o 3,1%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 62,12 PLN tj. o 1,2%. Spadek płac... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-IV 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 74,6 mld EUR, co stanowiło wartość o 5,3% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć... Czytaj więcej >
 • Inflacja w maju 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w maju 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,2% niższe w kwietniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,9% (w kwietniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,4%). Ceny towarów okazały się o 0,2% niższe niż... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w kwietniu 2020 r.

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w kwietniu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano wysoką i dość nietypową dla tego okresu nadwyżkę na poziomie 1 163 mln EUR wobec... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu maja 2020 r.

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu maja. Wyniosły one 119 444 mln EUR i tym samym okazały się o 10 800 mln EUR tj. 9,9% wyższe niż w końcu kwietnia i jednocześnie o 13 036 mln EUR tj. 12,3% wyższe... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w maju 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2020 r. W miesiącu tym ceny obniżyły się przeciętnie o 0,2% w stosunku do notowanych w kwietniu i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 2,9% (w kwietniu wskaźnik... Czytaj więcej >
 • Rachunki narodowe w I kw. 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za pierwszy kwartał 2020 roku. Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym o 2,0% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, podczas gdy w IV kw. 2019 wzrost wyniósł 3,2%. Dynamika ta okazała się minimalnie... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w kwietniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2020 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 965,8 tys. osób i była o 56,4 tys. osób wyższa niż w końcu marca oraz o 27,5 tys. osób wyższa niż przed rokiem. W kwietniu liczba... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w kwietniu. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 13,1% niższa niż w marcu i jednocześnie 22,6% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zanotowane spadki okazały się głębsze od oczekiwanych. W czterech pierwszych miesiącach roku... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w kwietniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w kwietniu 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 2,3% wyższa niż w marcu i jednocześnie o 0,9% niższa niż przed rokiem. W marcu produkcja była wyższa niż przed rokiem o 3,7%. W okresie I – IV... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w kwietniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w kwietniu 2020 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 25,5% niższa niż w marcu i jednocześnie o 24,6% niższa niż przed rokiem. Dane te były słabsze od oczekiwanych. Konsensus rynkowy zakładał, iż produkcja będzie o... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2020 roku. Przeciętne uposażenie uległo obniżeniu o 204,05 PLN do 5285,01 PLN tj. o 3,7%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 98,89 PLN tj. o 1,9%. Spadek... Czytaj więcej >
 • Inflacja w kwietniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w kwietniu 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,1% niższe niż w marcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,4% (w marcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 4,6%). Ceny towarów okazały się o 0,6% niższe... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za I kwartał 2020. Produkt krajowy okazał się w ujęciu realnym (według danych niewyrównanych sezonowo) wyższy niż przed rokiem o 1,9%. W czwartym kwartale ubiegłego roku dynamika wyniosła 3,2%, natomiast w trzecim kwartale sięgnęła 4,0%.... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-III 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2020 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 59,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 1,7% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Marzec przyniósł... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w marcu 2020 r.

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w marcu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano bardzo wysoką i nietypową dla tego okresu nadwyżkę na poziomie 2 438 mln EUR wobec... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu kwietnia 2020 r.

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu kwietnia. Wyniosły one 108 644 mln EUR i tym samym okazały się o 1 476 mln EUR tj. 1,3% niższe niż w końcu marca i jednocześnie o 4 226 mln EUR tj. 4,0% wyższe... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w kwietniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie nie zmieniły się w stosunku do notowanych w marcu i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 3,4% (w marcu wskaźnik dwunastomiesięczny... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w kwietniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie nie zmieniły się w stosunku do notowanych w marcu i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 3,4% (w marcu wskaźnik dwunastomiesięczny... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w marcu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2020. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 909,4 tys. osób i była o 10,5 tys. osób niższa niż w końcu lutego oraz o 75,3 tys. osób niższa niż przed rokiem. W marcu liczba nowo... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w marcu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w marcu 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 25,0% wyższa niż w lutym i jednocześnie o 3,7% wyższa niż przed rokiem. W lutym produkcja była wyższa niż przed rokiem o 5,5%. W całym zaś pierwszym kwartale... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w marcu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w marcu. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 3,3% niższa niż w lutym i jednocześnie 7,1% niższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zanotowane spadki okazały się głębsze od oczekiwanych. W trzech pierwszych miesiącach roku... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w marcu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w marcu 2020 r. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,4% wyższa niż w lutym i jednocześnie o 2,3% niższa niż przed rokiem. Dane te były wyraźnie lepsze od oczekiwanych (spodziewano się zdecydowanie głębszych spadków produkcji... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2020 r. Przeciętne uposażenie wzrosło o 158,58 PLN do 5489,06 PLN tj. o 3,0%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 324,53 PLN tj. o 6,3%. Wzrost płac w... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-II 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2020 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 39,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,1% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Luty przyniósł bardzo... Czytaj więcej >
 • Inflacja w marcu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w marcu 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,2% wyższe niż w lutym i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 4,6% (w lutym wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 4,7%). Ceny towarów okazały się o 0,2% wyższe... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w lutym 2020 r.

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w lutym. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 659 mln EUR wobec nadwyżki ze stycznia sięgającej 2 348 mln EUR... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu marca 2020 r.

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu marca. Wyniosły one 110 120 mln EUR i tym samym okazały się o 5 941 mln EUR tj. 5,1% niższe niż w końcu lutego i jednocześnie o 9 381 mln EUR tj. 9,3% wyższe... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w lutym 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2020 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 919,9 tys. osób i była o 2,3 tys. osób niższa niż w końcu stycznia oraz o 96,8 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w lutym 2020 r. 

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w lutym 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 14,1% wyższa niż w styczniu i jednocześnie o 5,5% wyższa niż przed rokiem. W lutym produkcja budowlano montażowa zazwyczaj jest nieco lepsza od notowanej w styczniu (w którym... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w lutym 2020 r. 

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w lutym. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,5% wyższa niż w styczniu i jednocześnie 9,6% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Okazała się tym samym wyraźnie wyższa od oczekiwanej. W dwóch pierwszych miesiącach... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w lutym 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w lutym 2020. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,2% wyższa niż w styczniu i jednocześnie o 4,9% wyższa niż przed rokiem. Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały wzrost sprzedaży... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2020 r. Przeciętne uposażenie wzrosło o 47,68 PLN do 5330,48 PLN tj. o 0,9%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 381,06 PLN tj. o 7,7%. Wzrost płac w... Czytaj więcej >
 • Inflacja w styczniu i lutym 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował uzupełnione dane o inflacji w styczniu oraz dane o inflacji w lutym 2020. Po zaktualizowaniu struktury wydatków gospodarstw domowych na 2020 rok, w styczniu ceny okazały się przeciętnie o 0,9% wyższe niż w grudniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w styczniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2020 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 19,3 mld EUR, co stanowiło wartość o 0,4% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Styczeń przyniósł wyniki zbliżone... Czytaj więcej >
 • Rachunki narodowe w IV kw. 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za czwarty kwartał 2019 roku. Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym o 3,2% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, podczas gdy w III kw. 2019 wzrost wyniósł 3,9%. Dynamika ta okazała się minimalnie... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w styczniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu stycznia 2020 r. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 922,2 tys. osób i była o 55,8 tys. osób wyższa niż w końcu grudnia oraz o 100,9 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w styczniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w styczniu. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 20,6% niższa niż w grudniu i jednocześnie 5,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Okazała się tym samym zbliżona do prognozowanej przez rynek. W styczniu w... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w styczniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w styczniu 2020. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 57,3% niższa niż w grudniu i jednocześnie o 6,5% wyższa niż przed rokiem. W grudniu i listopadzie roczna dynamika była  ujemna i wyniosła odpowiednio -3,3% oraz -4,7%. Wyniki... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w styczniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w styczniu 2020 r. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,5% wyższa niż w grudniu i jednocześnie o 1,1% wyższa niż przed rokiem. Dane te były nieco lepsze od oczekiwanych. Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej... Czytaj więcej >
 • Wstępne dane o inflacji w styczniu 2020 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2020 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie okazały się o 0,9% wyższe niż w grudniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 4,4% (w grudniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,4%). Ceny żywności... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w grudniu 2019 r.

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w grudniu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 990 mln EUR wobec nadwyżki z listopada sięgającej 1 564 mln EUR... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-XII 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-grudzień 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 235,8 mld EUR, co stanowiło wartość o 5,5% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grudzień przyniósł... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu stycznia

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu stycznia. Wyniosły one 113 757 mln EUR i tym samym okazały się o 753 mln EUR tj. 0,7% niższe niż w końcu grudnia i jednocześnie o 14 771 mln EUR tj. 14,9% wyższe niż... Czytaj więcej >
 • Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w roku 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2019 roku. Produkt krajowy brutto w ujęciu realnym zwiększył się o 4,0% (w roku 2018 o 5,1%). Spożycie ogółem zwiększyło się o 4,0% (w roku 2018 o 4,1%), w tym spożycie w sektorze gospodarstw... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w grudniu 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 866,4 tys. osób i była o 16,8 tys. osób wyższa niż w końcu listopada oraz o 102,5 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,2%... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w grudniu 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w grudniu. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 14,6% wyższa niż w listopadzie i jednocześnie 7,5% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Okazała się tym samym zbliżona do prognozowanej przez rynek. W grudniu w... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w grudniu 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w grudniu 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 9,4% niższa niż w listopadzie i jednocześnie o 3,8% wyższa niż przed rokiem. Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały spadek sprzedaży... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 r. Przeciętne uposażenie wzrosło o 374,81 PLN do 5604,25 PLN tj. o 7,2%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 329,30 PLN tj. o 6,2%. Wzrost płac... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w grudniu 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w grudniu 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 23,7% wyższa niż w listopadzie i jednocześnie o 3,3% niższa niż przed rokiem. W listopadzie roczna dynamika była również ujemna i wyniosła -4,7%. Bardzo wyraźny wzrost poziomu sprzedaży... Czytaj więcej >
 • Inflacja w grudniu 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w grudniu 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,8% wyższe w listopadzie i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,4% (w listopadzie wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,6%). Ceny towarów okazały się o 0,5% wyższe niż... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-XI 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 217,3 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,8% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Listopad przyniósł... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w listopadzie 2019 r.

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w listopadzie. W prezentowanym zestawie danych szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 1 457 mln EUR wobec nadwyżki z października sięgającej 573 mln... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w grudniu 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie okazały się o 0,8% wyższe niż w listopadzie i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,4% (w listopadzie wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,6%). Dane... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu grudnia

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu grudnia. Wyniosły one 114 511 mln EUR i tym samym okazały się o 5 623,1 mln EUR tj. 5,2% wyższe niż w końcu listopada i jednocześnie o 12 243 mln EUR tj. 12% wyższe... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w listopadzie 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w listopadzie 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 0,4% niższa niż w październiku i jednocześnie o 4,7% niższa niż przed rokiem. W październiku roczna dynamika była również ujemna i wyniosła -4,0%. Stabilizacja sprzedaży budowlano-montażowej pomiędzy październikiem... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w listopadzie 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 849,6 tys. osób i była o 9,1 tys. osób wyższa niż w końcu października oraz o 100,9 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,1%... Czytaj więcej >
 • Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 roku. Wyniki zestawienia są zbieżne z zaprezentowanymi we wstępnym szacunku pod koniec lipca. Z zestawienia wynika, że z powodu niekorzystnych warunków pogodowych wiosną i latem (niedobór opadów i chłód wiosną, bardzo... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w listopadzie 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w listopadzie. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 2,3% wyższa niż w październiku i jednocześnie 5,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Okazała się ona równocześnie o 1,5 pkt. proc. wyższa od prognozowanej przez... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w listopadzie 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w listopadzie 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 5,8% niższa niż w październiku i jednocześnie o 1,4% wyższa niż przed rokiem. Listopad z reguły przynosi spadek sprzedaży. Tegoroczny, większy niż zazwyczaj, był pochodną  mniej korzystnego... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019. Przeciętne uposażenie wzrosło o 16,17 PLN do 5229,44 PLN tj. o 0,3%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 262,83 PLN tj. o 5,3%. Wzrost płac w... Czytaj więcej >
 • Podsumowujemy pracę Biura Polityki Gospodarczej. Co się u nas działo przez ostatni rok?

  To był bardzo pracowity rok dla analityków, ekonomistów i prawników Biura Polityki Gospodarczej KIG. Czym zajmowali się nasi specjaliści przez ostatnich 12 miesięcy? Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie prac BPG w odniesieniu do tego, co działo się w polityce i gospodarce. Poniżej lista najciekawszych spraw. STYCZEŃ... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w październiku 2019 r.

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w październiku. W prezentowanym zestawie danych szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 529 mln EUR wobec nadwyżki z września sięgającej 172 mln EUR... Czytaj więcej >
 • Inflacja w listopadzie 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w listopadzie 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,1% wyższe w październiku i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,6% (w październiku wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,5%). Ceny towarów okazały się o 0,2% wyższe niż... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-X 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 196,6 mld EUR, co stanowiło wartość o 5,3% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Październik, podobnie... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu listopada

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu listopada. Wyniosły one 108 888 mln EUR i tym samym okazały się o 304,4 mln EUR tj. 0,3% niższe niż w końcu października i jednocześnie o 8 778 mln EUR tj. 8,8% wyższe niż przed... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w listopadzie 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie okazały się o 0,1% wyższe niż w październiku i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,6% (w październiku wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,5%). Dane... Czytaj więcej >
 • Rachunki narodowe w III kw. 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za trzeci kwartał 2019 roku. Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym o 3,9% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, podczas gdy w II kw. 2019 wzrost wyniósł 4,6%. Dynamika ta okazała się zgodna... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w październiku 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu października 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 840,5 tys. osób i była o 10,7 tys. osób niższa niż w końcu września oraz o 96,8 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,0%... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w październiku 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w październiku. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 7,4% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie 5,4% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Okazała się ona równocześnie o 0,5 pkt. proc. wyższa od prognozowanej przez... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w październiku 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w październiku 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 7,8% wyższa, niż we wrześniu i jednocześnie o 3,5% wyższa niż przed rokiem. Październik z reguły przynosi wzrost sprzedaży, choć już nie tak wysoki jak we wrześniu... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w październiku 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w październiku 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,8% niższa niż we wrześniu i jednocześnie o 4,0% niższa niż przed rokiem. Znaczny spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym nie jest typowy dla października. Należy mieć jednak na... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2019. Przeciętne uposażenie wzrosło o 128,71 PLN do 5213,27 PLN tj. o 2,5%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 291,88 PLN tj. o 5,9%. Znaczny wzrost płac... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-IX 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-wrzesień 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 173,6 mld EUR, co stanowiło wartość o 5,0% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wrzesień, podobnie... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2019. Produkt krajowy okazał się w ujęciu realnym (według danych niewyrównanych sezonowo) wyższy niż przed rokiem o 3,9%. W drugim kwartale br. dynamika wyniosła 4,6%, natomiast w pierwszym kwartale – 4,8%. Według... Czytaj więcej >
 • Inflacja w październiku 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w październiku 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,2% wyższe we wrześniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,5% (we wrześniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,6%). Ceny towarów okazały się o 0,3% wyższe niż... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy we wrześniu 2019

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego we wrześniu. W prezentowanym zestawie danych szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 171 mln EUR wobec deficytu z sierpnia sięgającego 657 mln EUR... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu października

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu października. Wyniosły one 109 191,9 mln EUR i tym samym okazały się o 1 355 mln EUR tj. 1,2% niższe niż w końcu września i jednocześnie o 10 920 mln EUR tj. 11,1% wyższe... Czytaj więcej >
 • Wstępna inflacja w październiku 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie okazały się o 0,2% wyższe niż we wrześniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,5% (we wrześniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,6%). Dane... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 851,2 tys. osób i była o 14,3 tys. osób niższa niż w końcu sierpnia oraz o 96,2 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,1%... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa we wrześniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa we wrześniu 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 12,7% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 7,6% wyższa niż przed rokiem. Wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym jest typowy dla września. Wraz z końcem kwartału zazwyczaj fakturowana... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym we wrześniu. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 4,0% niższa niż w sierpniu i jednocześnie 5,3% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Okazała się ona równocześnie o aż 2 pkt. proc. niższa od prognozowanej... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu we wrześniu 2019

    Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu we wrześniu 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 10,7% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 5,6% wyższa niż przed rokiem. Wrzesień z reguły przynosi wzrost sprzedaży, stanowiący otwarcie sezonu powakacyjnego (w wakacje działalność... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019. Przeciętne uposażenie spadło we wrześniu o 40,70 PLN do 5086,56 PLN tj. o 0,8%. Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 312,70 PLN tj. o 6,6%. Spadek... Czytaj więcej >
 • Inflacja we wrześniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji we wrześniu 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie takie same jak w sierpniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,6% (w sierpniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,9%). Ceny towarów przeciętnie nie uległy zmianie i były... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-VIII 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 153,3 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,8% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Sierpień, podobnie... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w sierpniu 2019

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w sierpniu. Jak zwykle w prezentowanym zestawie danych szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie 606 mln EUR wobec deficytu z lipca sięgającego 797... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu września

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu września. Wyniosły one 110 546,9 mln EUR i tym samym okazały się o 4913,9 mln EUR tj. 4,7% wyższe niż w końcu sierpnia i jednocześnie o 13 417 mln EUR tj. 13,8% wyższe niż... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w sierpniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 2,1% niższa niż w lipcu i jednocześnie o 2,7% wyższa niż przed rokiem. Spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym nie jest typowy dla sierpnia. Zazwyczaj bowiem notowane jest utrzymanie... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w sierpniu. Okazały się one nieco lepsze od prognozowanych przez rynek. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,4% niższa niż w lipcu. Spadek sprzedaży w sierpniu mógł być wynikiem nietypowo wysokiej sprzedaży w lipcu (wzrost... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w sierpniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w sierpniu 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 6,0% niższa, niż w lipcu i jednocześnie o 1,3% niższa niż przed rokiem. Sierpień z reguły przynosi wzrost sprzedaży po słabszym lipcu (którego spadki związane są z... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2019. Przeciętne uposażenie spadło w sierpniu o 57,17 PLN do 5125,26 PLN tj. o 1,1%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 326,99 PLN tj. o 6,8%. Spadek... Czytaj więcej >
 • Inflacja w sierpniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w sierpniu 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie takie same jak w lipcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,9% (w lipcu wskaźnik dwunastomiesięczny również wynosił 2,9%). Ceny towarów przeciętnie obniżyły się o 0,3%... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w lipcu 2019

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w lipcu. Szczególną uwagę zwraca saldo obrotów bieżących – zanotowano deficyt na poziomie 814 mln EUR wobec nadwyżki z czerwca sięgającej 21 mln EUR oraz deficytu sięgającego 754 mln EUR zanotowanego przed rokiem. Pogorszenie, mające w istotnej... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-VII 2019 roku

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-lipiec 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 134,8 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,8% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Lipiec, zgodnie... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu sierpnia

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu sierpnia. Wyniosły one 105 633 mln EUR i tym samym okazały się o 1 071,7 mln EUR tj. 1,0% wyższe niż w końcu lipca i jednocześnie o 8 574 mln EUR tj. 8,8% wyższe niż przed... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w sierpniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2019 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie okazały się takie same jak w lipcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,8% (w lipcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,9%). Dane te... Czytaj więcej >
 • Rachunki narodowe w II kw. 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za drugi kwartał 2019 roku. Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym o 4,5% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, podczas gdy w I kw. 2019 wzrost wyniósł 4,7%. Dynamika ta okazała się nieco... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w lipcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lipca 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 868,4 tys. osób i była o 8,7 tys. osób niższa niż w końcu czerwca oraz o 93,4 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,2%... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w lipcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w lipcu. Okazały się one nieco słabsze od prognozowanych przez rynek, choć równocześnie nieco lepsze od prognozowanych przez nas. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 1,7% wyższa niż w czerwcu. Wzrost sprzedaży – dość nietypowy... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w lipcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach budownictwa w lipcu 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 5,8% wyższa niż w czerwcu i jednocześnie o 6,6% wyższa niż przed rokiem. Wyraźny wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym nie jest w lipcu typowy. Czasem notowane są wręcz... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w lipcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w lipcu 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,8% wyższa, niż w czerwcu i jednocześnie o 5,8% wyższa niż przed rokiem. Wzrost sprzedaży między czerwcem, a lipcem jest zdecydowanie nietypowy. Zazwyczaj oczekuje się tu dość... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2019. Przeciętne uposażenie wzrosło w lipcu o 77,97 PLN do 5182,43 PLN tj. o 1,5%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 357,41 PLN tj. o 7,4%. Wzrost... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w czerwcu 2019

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w czerwcu. W jego ramach wciąż całkiem nieźle prezentowały się obroty bieżące, w przypadku których zanotowano nadwyżkę na poziomie 21 mln EUR wobec nadwyżki na poziomie 874 mln EUR z maja oraz nadwyżki sięgającej 192 mln EUR... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-VI 2019 roku

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 115,2 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,3% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Czerwiec, zgodnie... Czytaj więcej >
 • Inflacja w lipcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w lipcu 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie takie same jak w czerwcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,9% (w czerwcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,6%). Ceny towarów przeciętnie obniżyły się o 0,2% w... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2019. Produkt krajowy okazał się w ujęciu realnym (według danych niewyrównanych sezonowo) wyższy niż przed rokiem o 4,4%. W pierwszym kwartale br. dynamika wyniosła 4,7%, natomiast w końcu roku 2018 4,9%. Według... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w czerwcu 2019

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w czerwcu. W jego ramach wciąż całkiem nieźle prezentowały się obroty bieżące, w przypadku których zanotowano nadwyżkę na poziomie 21 mln EUR wobec nadwyżki na poziomie 874 mln EUR z maja oraz nadwyżki sięgającej 192 mln EUR... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu lipca

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu lipca. Wyniosły one 104 561,3 mln EUR i tym samym okazały się o 1 122,4 mln EUR tj. 1,1% wyższe niż w końcu czerwca i jednocześnie o 8 925,6 mln EUR tj. 9,3% wyższe niż przed... Czytaj więcej >
 • Misja do Tunezji na Targi SIAMAP, 24-28 września 2019 r.

  Misja do Tunezji na Targi SIAMAP w Tunisie  – szansa dla polskich firm z sektora rolno-spożywczego  zainteresowanych rynkiem Tunezji i państw Afryki Północnej i Środkowej. Krajowa Izba Gospodarcza oraz Ambasada RP  w Tunisie zapraszają do udziału w misji gospodarczej na Targi SIAMAP w Tunisie.... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w 2018 roku

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego w 2018 roku według danych ostatecznych. Prezentowane są one jak zwykle w jednym z letnich miesięcy. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 223,6 mld EUR, co pokazuje kwotę o 2,6 mld EUR... Czytaj więcej >
 • Produkcja ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 roku. Z zestawienia wynika, że z powodu niekorzystnych warunków pogodowych wiosną i latem (niedobór opadów i chłód wiosną, bardzo wysokie temperatury przy jednoczesnym braku opadów oraz lokalnie występujące nawałnice latem), produkcję... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w lipcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2019 r. W miesiącu tym ceny okazały się takie same jak w czerwcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,9% (w czerwcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,6%). Dane te okazały... Czytaj więcej >
 • Eksport w czerwcu 2019

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w czerwcu 2019 wyniósł 17 814  mln EUR. Zmniejszył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla maja o 9,6%, w stosunku zaś do wielkości notowanych... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w czerwcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 877,1 tys. osób i była o 28,9 tys. osób niższa niż w końcu maja oraz o 90,8 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,3%... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w czerwcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach budownictwa w czerwcu 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 9,3% wyższa niż w maju i jednocześnie o 0,7% niższa niż przed rokiem (w maju roczna dynamika sprzedaży wyniosła jeszcze 9,6%). Wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym ma wciąż... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w czerwcu. Okazały się one zbliżone do oczekiwanych i powinny uchodzić za dobre. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 1,5% wyższa niż w maju. Była to dobra odmiana po notowanym w poprzednim miesiącu spadku sprzedaży... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w czerwcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny poinformował o wynikach przemysłu w czerwcu 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 5,9% niższa, niż w maju i jednocześnie o 2,7% niższa niż przed rokiem.  Spadki sprzedaży między majem a czerwcem są nietypowe, zazwyczaj oczekuje się tu wzrostu (przed rokiem... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informację o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2019. Przeciętne uposażenie wzrosło w czerwcu o 46,64 PLN do 5104,46 PLN tj. o 0,9%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 256,30 PLN tj. o 5,3%. Czerwcowy... Czytaj więcej >
 • Inflacja w czerwcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w czerwcu 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,3% wyższe niż w maju i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,6% (w maju wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,4%). Ceny towarów utrzymały się na tym samym... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w maju 2019

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w maju. W jego ramach dobrze prezentowały się obroty bieżące, w przypadku których zanotowano nadwyżkę na poziomie 1 006 mln EUR wobec nadwyżki na poziomie 720 mln EUR z kwietnia. Dobre wyniki maja oparte były głównie o... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu czerwca

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu czerwca. Wyniosły one 103 438,9 mln EUR i tym samym okazały się o 2 969 mln EUR tj. 0,2% niższe niż w końcu maja i jednocześnie o 9 899,4 mln EUR tj. 10,6% wyższe niż... Czytaj więcej >
 • Eksport w maju 2019

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w maju 2019 wyniósł 18 851  mln EUR. Zmniejszył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla kwietnia o 3,0%, w stosunku zaś do wielkości notowanych... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w maju 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu maja 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 906,0 tys. osób i była o 32,3 tys. osób niższa niż w końcu kwietnia oraz o 96,2 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,4%... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w maju 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki handlu detalicznego za maj. Choć okazały się one nieco niższe od oczekiwanych, wciąż powinny uchodzić za bardzo dobre. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 3,0% niższa niż w kwietniu. Obserwowany spadek był głównie wynikiem korekty sprzedaży po bardzo... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-IV 2019 roku

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 75,6 mld EUR, co pokazuje kwotę o 4,7% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W miesiącach... Czytaj więcej >
 • Eksport w grudniu 2018 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w grudniu 2018 wyniósł 15 960  mln EUR. Zmniejszył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla listopada o 20,3%, w stosunku zaś do wielkości notowanych... Czytaj więcej >
 • Eksport w listopadzie 2018 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w listopadzie 2018 wyniósł 19 505  mln EUR. Zmniejszył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla października o 3,2%, w stosunku zaś do wielkości notowanych... Czytaj więcej >
 • Eksport w październiku 2018 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w październiku 2018 wyniósł 20 075  mln EUR. Zwiększył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla września o 13,5%, w stosunku zaś do wielkości notowanych... Czytaj więcej >
 • Eksport we wrześniu 2018 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport we wrześniu 2018 wyniósł 18 104  mln EUR. Zwiększył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla sierpnia o 5,3%, w stosunku zaś do wielkości notowanych... Czytaj więcej >
 • Eksport w sierpniu 2018 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w sierpniu 2018 wyniósł 16 810  mln EUR. Zmniejszył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla lipca o 1,8%, w stosunku zaś do wielkości notowanych... Czytaj więcej >
 • Eksport w lipcu 2018 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w lipcu 2018 wyniósł 16 778  mln EUR. Zmniejszył się tym samym w stosunku do wartości notowanych dla czerwca o 7,2%, w stosunku zaś do wielkości notowanych... Czytaj więcej >
 • Eksport w czerwcu 2018 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w czerwcu 2018 wyniósł 17 873  mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych dla maja o 3,6%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Eksport w maju 2018 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w maju 2018 wyniósł 17 214 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych dla kwietnia o 0,2%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Eksport w kwietniu 2018 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w kwietniu 2018 wyniósł 17 289 mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych dla marca o 4,6%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Eksport w marcu 2018 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w marcu 2018 wyniósł 18 512 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych dla lutego o 13,8%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Eksport w lutym 2018 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w lutym 2018 wyniósł 16 691 mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych dla stycznia o 1,0% zwiększył jednak o 8,6% w stosunku do... Czytaj więcej >
 • Eksport w styczniu 2018 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w styczniu 2018 wyniósł 17 046 mln EUR. Wzrósł więc w stosunku do wartości notowanych dla grudnia o 11,9% oraz o 11,7% w stosunku do danych sprzed... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w maju 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 r. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,2% wyższe niż w kwietniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,3% (w kwietniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,2%). Dane... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w maju 2019

  Główny Urząd Statystyczny poinformował o wynikach przemysłu w maju 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się taka sama jak w kwietniu i jednocześnie o 7,7% wyższa niż przed rokiem.  Stabilizacja sprzedaży między kwietniem a majem nie jest typowa, zazwyczaj oczekuje się tu lekkiego wzrostu (przed... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w kwietniu 2019

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w kwietniu. W jego ramach dobrze prezentowały się obroty bieżące, w przypadku których zanotowano nadwyżkę na poziomie 718 mln EUR wobec nadwyżki na poziomie 533 mln EUR z marca. Dobre wyniki kwietnia oparte były głównie o sięgającą... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-IV 2019 roku

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-kwiecień 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 75,6 mld EUR, co pokazuje kwotę o 4,7% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W miesiącach... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu maja

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu maja. Wyniosły one 106 408 mln EUR i tym samym okazały się o 1 990 mln EUR tj. 1,9% wyższe niż w końcu kwietnia i jednocześnie o 10 159,7 mln EUR tj. 10,6% wyższe... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w maju 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 r. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,2% wyższe niż w kwietniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,3% (w kwietniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,2%). Dane... Czytaj więcej >
 • Rachunki narodowe w I kw. 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za pierwszy kwartał 2019 roku. Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym o 4,7% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, podczas gdy w IV kw. 2018 wzrost wyniósł 4,9%. Dynamika ta okazała się nieco... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w kwietniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 938,3 tys. osób i była o 46,4 tys. osób niższa niż w końcu marca oraz o 104,2 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,6%... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki handlu detalicznego za kwiecień. Okazały się one nieco wyższe od oczekiwanych. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 4,4% wyższa niż w marcu. Obserwowany wzrost był głównie wynikiem przesunięcia na kwiecień strumienia popytu związanego z okresem Świąt. Przed rokiem... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w kwietniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny poinformował o wynikach budownictwa w kwietniu 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 7,1% wyższa niż w marcu i jednocześnie o 17,4% wyższa niż przed rokiem.  Wzrost, który wciąż można określać sezonowym (budownictwo wciąż rozkręca się po przerwie zimowej) prezentował się wyraźnie... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informację o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019. Przeciętne uposażenie wzrosło w kwietniu o 21,59 PLN do 5186,12 PLN tj. o 0,4%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 345,68 PLN tj. o 7,1%. Zatrudnienie... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informację o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w maju 2019. Przeciętne uposażenie spadło w maju o 128,3 PLN do 5057,82 PLN tj. o 2,5%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 361,23 PLN tj. o 7,7%.  W... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-V 2019 roku

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-maj 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 97,0 mld EUR, co pokazuje kwotę o 6,8% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W miesiącach... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu kwietnia

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu kwietnia. Wyniosły one 104 418 mln EUR i tym samym okazały się o 3680 mln EUR tj. 3,7% wyższe niż w końcu marca i jednocześnie o 10 872 mln EUR tj. 11,6% wyższe niż przed... Czytaj więcej >
 • Inflacja w maju 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w maju 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,2% wyższe niż w marcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,4% (w kwietniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,2%). Ceny towarów były przeciętnie wyższe niż przed... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w maju 2019

  Główny Urząd Statystyczny poinformował o wynikach przemysłu w maju 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się taka sama jak w kwietniu i jednocześnie o 7,7% wyższa niż przed rokiem.  Stabilizacja sprzedaży między kwietniem a majem nie jest typowa, zazwyczaj oczekuje się tu lekkiego wzrostu (przed... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu maja

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu maja. Wyniosły one 106 408 mln EUR i tym samym okazały się o 1 990 mln EUR tj. 1,9% wyższe niż w końcu kwietnia i jednocześnie o 10 159,7 mln EUR tj. 10,6% wyższe... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w marcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 984,7 tys. osób i była o 32,0 tys. osób niższa niż w końcu lutego oraz o 107,5 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,9%... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w marcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki handlu detalicznego za marzec. Okazały się one jedynie minimalnie niższe od oczekiwanych. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 14,1% wyższa niż w lutym. Obserwowany wzrost (o charakterze sezonowym – patrz wyraźnie dłuższy niż poprzedni miesiąc) okazał się nieco... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w kwietniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny poinformował o wynikach przemysłu w kwietniu 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 3,6% niższa niż w marcu lecz jednocześnie o 9,2% wyższa niż przed rokiem.  Spadek o charakterze sezonowym okazał się jednak płytszy niż przed rokiem. Wyniki kwietnia okazały się... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w marcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny poinformował dziś o wynikach przemysłu w marcu 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 9,8% wyższa niż w lutym i o 5,6% w porównaniu z miesiącem analogicznym. Wzrost o charakterze sezonowym (patrz choćby dłuższy do dyspozycji czas pracy) okazał się jednak... Czytaj więcej >
 • Inflacja w kwietniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w kwietniu 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o aż 1,1% wyższe niż w marcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,2% (w marcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 1,7%). Ceny towarów były przeciętnie wyższe niż... Czytaj więcej >
 • Rachunki narodowe w I kw. 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za pierwszy kwartał 2019 roku. Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym o 4,7% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, podczas gdy w IV kw. 2018 wzrost wyniósł 4,9%. Dynamika ta okazała się nieco... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w kwietniu 2019

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w kwietniu. W jego ramach dobrze prezentowały się obroty bieżące, w przypadku których zanotowano nadwyżkę na poziomie 718 mln EUR wobec nadwyżki na poziomie 533 mln EUR z marca. Dobre wyniki kwietnia oparte były głównie o sięgającą... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki handlu detalicznego za kwiecień. Okazały się one nieco wyższe od oczekiwanych. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 4,4% wyższa niż w marcu. Obserwowany wzrost był głównie wynikiem przesunięcia na kwiecień strumienia popytu związanego z okresem Świąt. Przed rokiem... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w kwietniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 938,3 tys. osób i była o 46,4 tys. osób niższa niż w końcu marca oraz o 104,2 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,6%... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w kwietniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny poinformował o wynikach budownictwa w kwietniu 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 7,1% wyższa niż w marcu i jednocześnie o 17,4% wyższa niż przed rokiem.  Wzrost, który wciąż można określać sezonowym (budownictwo wciąż rozkręca się po przerwie zimowej) prezentował się wyraźnie... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu kwietnia

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu kwietnia. Wyniosły one 104 418 mln EUR i tym samym okazały się o 3680 mln EUR tj. 3,7% wyższe niż w końcu marca i jednocześnie o 10 872 mln EUR tj. 11,6% wyższe niż przed... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019

  21.05.2019 Główny Urząd Statystyczny przekazał informację o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019. Przeciętne uposażenie wzrosło w kwietniu o 21,59 PLN do 5186,12 PLN tj. o 0,4%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 345,68 PLN tj. o 7,1%.... Czytaj więcej >
 • KIG o zatrudnieniu i płacach w przedsiębiorstwach w lutym

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informację o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2019. Przeciętne uposażenie wzrosło w lutym o 17,62 PLN do 4949,42 PLN tj. o 0,4%. Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 349,70 PLN tj. o 7,6%. Zatrudnienie... Czytaj więcej >
 • KIG o bilansie płatniczym w styczniu

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w styczniu. W jego ramach doskonale prezentowały się obroty bieżące, w przypadku których zanotowano nadwyżkę na poziomie 2 316 mln EUR wobec deficytu na poziomie -1 400 mln EUR z grudnia. Dobre wyniki stycznia oparte były głównie... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informację o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2019. Przeciętne uposażenie wzrosło w marcu o 215,11 PLN do 5164,53 PLN tj. o 4,3%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 277,97 PLN tj. o 5,7%. Zatrudnienie... Czytaj więcej >
 • Inflacja w marcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dziś dane o inflacji w marcu 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,3% wyższe niż w lutym i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 1,7% (w lutym wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 1,2%). Zmiana cen w skali miesiąca była... Czytaj więcej >
 • KIG o inflacji w lutym

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dziś dane o inflacji w lutym 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,4% wyższe niż w styczniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 1,2%. Zmiana cen w skali miesiąca była wyższa od oczekiwanej, natomiast wskaźnik dwunastomiesięczny... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w marcu 2019

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w marcu. W jego ramach dobrze prezentowały się obroty bieżące, w przypadku których zanotowano nadwyżkę na poziomie 533 mln EUR wobec deficytu na poziomie -342 mln EUR z lutego. Dobre wyniki marca oparte były głównie o sięgającą... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w marcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-marzec 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 56,6 mld EUR, co pokazuje kwotę o 4,4% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W miesiącach... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu marca

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu marca. Wyniosły one 100 738 mln EUR i tym samym okazały się o 1 993 mln EUR tj. 2,0% wyższe niż w końcu lutego i jednocześnie i 3 825 mln EUR tj. 3,9% wyższe... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w marcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu marca 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 984,7 tys. osób i była o 32,0 tys. osób niższa niż w końcu lutego oraz o 107,5 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,9%... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w marcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki handlu detalicznego za marzec. Okazały się one jedynie minimalnie niższe od oczekiwanych. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 14,1% wyższa niż w lutym. Obserwowany wzrost (o charakterze sezonowym – patrz wyraźnie dłuższy niż poprzedni miesiąc) okazał się nieco... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w marcu 2019

  Główny Urząd Statystyczny poinformował dziś o wynikach przemysłu w marcu 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 9,8% wyższa niż w lutym i o 5,6% w porównaniu z miesiącem analogicznym. Wzrost o charakterze sezonowym (patrz choćby dłuższy do dyspozycji czas pracy) okazał się jednak... Czytaj więcej >
 • Eksport w lutym 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-luty 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 37,0 mld EUR, co pokazuje kwotę o 6,0% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W miesiącach... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w lutym 2019

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w lutym. Szczególną uwagę zwraca saldo obrotów bieżących. W ich przypadku zanotowano deficyt na poziomie 1386 mln EUR wobec nadwyżki ze stycznia sięgającej 1825 mln EUR. Pogorszenie, mające w istotnej części charakter sezonowy, wynikało głównie z zamiany... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu i budownictwa w lutym 2019

  Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę i czwartek o wynikach odpowiednio przemysłu i budownictwa w lutym 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 1,5% niższa niż w styczniu. Spadek o charakterze sezonowym (patrz choćby krótszy do dyspozycji czas pracy) okazał się jednak płytszy niż... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w lutym 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki handlu detalicznego za luty. Okazały się one jedynie minimalnie niższe od oczekiwanych. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 3,1% niższa niż w styczniu. Notowany spadek (o charakterze sezonowym – patrz krótszy miesiąc) okazał się zbliżony do ubiegłorocznego. Największa... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w lutym 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lutego 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1016,7 tys. osób i była o 6,4 tys. osób mniejsza niż w końcu stycznia oraz o 110,0 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 6,1%... Czytaj więcej >
 • KIG o zatrudnieniu i płacach w przedsiębiorstwach w lutym

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informację o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2019. Przeciętne uposażenie wzrosło w lutym o 17,62 PLN do 4949,42 PLN tj. o 0,4%. Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 349,70 PLN tj. o 7,6%. Zatrudnienie... Czytaj więcej >
 • KIG o inflacji w lutym

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dziś dane o inflacji w lutym 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,4% wyższe niż w styczniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 1,2%. Zmiana cen w skali miesiąca była wyższa od oczekiwanej, natomiast wskaźnik dwunastomiesięczny... Czytaj więcej >
 • KIG o bilansie płatniczym w styczniu

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w styczniu. W jego ramach doskonale prezentowały się obroty bieżące, w przypadku których zanotowano nadwyżkę na poziomie 2 316 mln EUR wobec deficytu na poziomie -1 400 mln EUR z grudnia. Dobre wyniki stycznia oparte były głównie... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.