• A A A

Analizy makro

 • Handel hurtowy w sierpniu i nowe zamówienia w przemyśle

  Sprzedaż hurtowa okazała się o 22,8% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w sierpniu. Sprzedaż okazała się o 1,2% niższa niż w lipcu i jednocześnie o 22,8% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w sierpniu 2021

  Bezrobocie w sierpniu zgodne z oczekiwaniami rynkowymi Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 960,8 tys. osób i była o 14,1 tys. osób niższa niż w końcu lipca oraz o 67,2 tys. osób niższa... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu sierpnia

  Depozyty ludności i firm rosną Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu sierpnia. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane o zmianach poziomów depozytów i kredytów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i samorządów oraz wielkości gotówki... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2021

  Sprzedaż detaliczna w sierpniu zgodna z oczekiwaniami rynkowymi Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w sierpniu 2021. Sprzedaż detaliczna w ujęciu nominalnym okazała się o 0,9% niższa niż w lipcu i 10,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W lipcu roczna... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w sierpniu 2021

  Wyniki budownictwa w sierpniu wyższe od oczekiwań rynkowych Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 3,2% wyższa niż w lipcu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 10,2%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w sierpniu 2021

  Wyniki przemysłu z wynikiem nieznacznie niższym od oczekiwań rynkowych Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w sierpniu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,5% niższa niż w lipcu i jednocześnie wyższa o 13,2% w porównaniu z sierpniem ubiegłego roku (wtedy... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021

  Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 8,12 PLN do 5843,75 PLN tj. o 0,1% Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021. Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 8,12 PLN do 5843,75 PLN tj. o 0,1%. Sierpień zazwyczaj przynosi... Czytaj więcej >
 • Inflacja bazowa w sierpniu 2021

  Najwięcej uwagi analityków przyciąga wskaźnik wykluczający wpływ cen żywności i energii. Dla sierpnia jego roczny indeks oszacowany został na 3,9%, wobec 3,7% w lipcu. Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej w sierpniu. Specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń – lipiec 2021 roku

  Eksport ogółem w okresie I – VII 2021 wyniósł 160,2 mld EUR. Import wyniósł 157,1 mld EUR Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – lipiec 2021 roku.  Po wyjątkowo trudnym początku roku, kiedy... Czytaj więcej >
 • Inflacja w sierpniu 2021

  Ceny przeciętnie okazały się o 0,3% wyższe niż w lipcu  i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 5,5%.   Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu. 2021 r. Ceny przeciętnie okazały się o 0,3% wyższe niż w lipcu  i... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w lipcu 2021

  Bilans obrotów bieżących z deficytem wyraźnie głębszym, niż oczekiwany Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w lipcu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -1 827 mln... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu sierpnia 2021

  Sierpniowy wzrost rezerw spowodował poprawę obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”. Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu sierpnia. Wyniosły one 143 354,8 mln EUR i tym samym okazały się o 6 428,2 mln EUR tj. 4,7% wyższe... Czytaj więcej >
 • Rachunki narodowe w II kw. 2021

  Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym o 11,1% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, podczas gdy w I kw. 2021 notowany był spadek na poziomie 0,9%. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za drugi kwartał 2021 roku. Produkt krajowy... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w sierpniu 2021

  Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w lipcu o 0,2% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 5,4%.   Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2021 r. Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w lipcu i nowe zamówienia w przemyśle

  Sprzedaż okazała się o 0,6% niższa niż w czerwcu i jednocześnie o 15,6% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w lipcu. Sprzedaż okazała się o 0,6% niższa niż w czerwcu i jednocześnie o 15,6%... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.