• A A A

Analizy makro

 • Stopa bezrobocia w październiku. Znamy nowe dane GUS

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu października 2022 Bezrobocie rejestrowane w październiku 2022 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 796,0 tys. osób i była o 5,7 tys. osób niższa niż w końcu września oraz o 114,9 tys. osób niższa niż przed... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w październiku 2022 i nowe zamówienia w przemyśle

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w październiku 2022 roku Handel hurtowy w październiku 2022 i nowe zamówienia w przemyśle Sprzedaż zwiększyła się o 3,4% w stosunku do września br. i jednocześnie była o 40,5% wyższa niż w analogicznym okresie 2021... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu października 2022

  Roczna dynamika depozytów w październiku ponownie wzrosła – po wcześniejszej długiej serii spadków. Wciąż jednak pozostaje niewielka, zwłaszcza na tle dynamiki płac, poziomu inflacji, ale również nie tak dawnej praktyki – gdy dynamika depozytów silnie rosła Depozyty i kredyty w końcu października Narodowy Bank... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w październiku 2022

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w październiku 2022 roku Wyniki przemysłu w październiku 2022 roku Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w październiku 2022 roku. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 6,8% w stosunku do ubiegłego roku i była niższa... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń – wrzesień 2022. Wzrost o 20,3% w stosunku do roku ubiegłego

  Eksport i import w okresie styczeń – wrzesień 2022 roku Eksport i import w okresie styczeń – wrzesień 2022 roku Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – wrzesień 2022 roku. Według informacji zawartych... Czytaj więcej >
 • Inflacja bazowa w październiku 2022 dynamizowana cenami żywności i energii

  Wszystkie z kalkulowanych i prezentowanych przez NBP mierników inflacji bazowej są na wysokich poziomach. W październiku wszystkie też wzrosły Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje czterech mierników inflacji bazowej dla października 2022. Pozwalają one decydentom i analitykom wyrobić sobie zdanie „co by się z inflacją... Czytaj więcej >
 • Inflacja w październiku – 17,9%. Prognozowane przekroczenie poziomu 20% w I kwartale 2023

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w październiku 2022 roku Inflacja w październiku 2022 r. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w październiku 2022 roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 1,8% w stosunku do września i były o 17,9%... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2022

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2022 Szybki szacunek PKB za III kwartał 2022 Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2022. W statystykach prowadzonych w formule danych wyrównanych sezonowo PKB w kwartale... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy we wrześniu. Znamy najnowsze dane NBP

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego we wrześniu 2022. Deficyt – zdecydowanie płytszy niż średnia z prognoz rynkowych W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -1 561... Czytaj więcej >
 • KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG – eksperckie kompendium o stanie polskiej gospodarki PRODUKT KRAJOWY BRUTTO I JEGO SKŁADOWE Wzrost PKB w ujęciu realnym wyniósł 5,5% r/r po wzroście 8,5% r/r w pierwszym kwartale 2022 roku W trzecim kwartale roku 2022 wzrost realny... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu października

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu października Rezerwy walutowe w końcu października Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu października. Wyniosły one 152 490,9 mln EUR i tym samym okazały się o 1 703,7 mln EUR tj. 1,1% niższe... Czytaj więcej >
 • Eksport we wrześniu ze wzrostem w stosunku do sierpnia o 11,4%

  Według szacunków KIG eksport roku 2022 wynosząc 320,8 mld EUR może okazać się o 21,7% wyższy niż w roku 2021, a w roku 2023 wynosząc 369,2 mld EUR zwiększyć się o dalsze 15,1%.   Eksport we wrześniu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej Dostępne... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w okresie I-IX 2022 r. (w ujęciu rocznym) o 12,3%. W samym wrześniu produkcja wzrosła o 9,8%... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń – wrzesień 2022 roku Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-wrzesień 2022 roku. Najniższą stopę bezrobocia – 2,8% – zanotowano w województwie wielkopolskim. Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle... Czytaj więcej >
 • Inflacja w październiku – 17,9%. Motorem wzrostu – ceny energii i żywności

  Inflacja w październiku 2022 – szybki szacunek Inflacja w październiku wciąż w górę Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2022 r. Ceny wzrosły przeciętnie o 1,8% w stosunku do września i jednocześnie okazały się wyższe o... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.