• A A A

Analizy makro

 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021

  Płace: tegoroczny spadek był płytszy od typowego choć zbliżony do oczekiwanego Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w maju 2021. Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 168,38 PLN do 5637,34 PLN tj. o 2,9%. Maj zazwyczaj przynosi spadki płac.... Czytaj więcej >
 • Inflacja bazowa w maju 2021

  Dla maja roczny indeks wskaźnika wykluczającego wpływ cen żywności i energii oszacowany został na 4,0% Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej w maju. Specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale również głębiej analizują przyczyny takiego a nie innego jej... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń – kwiecień 2021 roku

  Eksport ogółem w okresie I – IV 2021 wyniósł 90,0 mld EUR, a import wyniósł 86,5 mld EUR Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – kwiecień 2021 roku. Po wyjątkowo trudnym początku roku,... Czytaj więcej >
 • Inflacja w maju 2021

  Inflacja w maju niższa od wskaźnika podanego na początku czerwca w szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. Ceny przeciętnie okazały się o 0,3% wyższe niż w kwietniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w kwietniu 2021

  Nadwyżka w obrotach bieżących oparta na dodatnich saldach w wymianie usług i towarów Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w kwietniu. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu maja

  Rezerwy walutowe w maju ze znaczącym wzrostem Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu maja. Wyniosły one 133 383,4 mln EUR i tym samym okazały się o 4 680,3 mln EUR tj. 3,6% wyższe niż w końcu kwietnia i jednocześnie o 13 939,2 mln... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w maju 2021

  Dane o inflacji w maju zgodne z oczekiwaniami rynkowymi Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2021 r. Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w kwietniu o 0,3% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem... Czytaj więcej >
 • Rachunki narodowe w I kw. 2021

  PKB okazał się w ujęciu realnym o 0,9% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za pierwszy kwartał 2021 roku. Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym o 0,9% niższy niż w analogicznym okresie roku... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w kwietniu i nowe zamówienia w przemyśle

  Handel hurtowy: spadek sprzedaży w kwietniu w stosunku do marca jest zjawiskiem typowym Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w kwietniu. Sprzedaż okazała się o 11,7% niższa niż w marcu i jednocześnie o 43,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w kwietniu 2021

  Bezrobocie rejestrowane w kwietniu wyższe niż oczekiwane Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1053,8 tys. osób i była o 24,6 tys. osób niższa niż w końcu marca oraz o 88,0 tys. osób wyższa... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu kwietnia

  Depozyty i kredyty: w końcu kwietnia środki gospodarstw domowych na rachunkach bankowych po raz pierwszy przekroczyły próg 1 000 mld Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu kwietnia. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w kwietniu 2021

  Wyniki przemysłu w kwietniu okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w kwietniu 2021. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 9,2% niższa niż w marcu i jednocześnie wyższa o 44,5% w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku (wtedy... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w kwietniu 2021

  Sprzedaż detaliczna w kwietniu poniżej oczekiwań rynkowych Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w kwietniu 2021. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 6,7% niższa niż w marcu i 25,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W marcu roczna dynamika sprzedaży... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w kwietniu 2021

  Wyniki budownictwa w kwietniu lepsze od oczekiwanych Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w kwietniu 2021. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 9,9% wyższa niż w marcu i jednocześnie niższa niż przed rokiem o 4,2%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji również była ujemna i... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021

  Płace w kwietniu ze spadkiem płytszym od typowego Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2021. Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 123,33 PLN do 5805,72 PLN tj. o 2,1%. Kwiecień zazwyczaj przynosi wyraźne spadki płac. Są one... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.