<Powrót

Dobrowolne ESRS dla MŚP Nienotowanych na Giełdzie (VSME ESRS)

Już jest – polskie tłumaczenie* unijnego dokumentu, tzw. VSME ESRS, które zostało zweryfikowane przez ekspertów Komitetu KIG ds. ESG

 

Zachęcamy do Zapoznania się z projektem dokumentu Dobrowolne ESRS dla MŚP Nienotowanych na Giełdzie (VSME ESRS) przygotowanego przez unijną agencję ‒ EFRAG, a przetłumaczonego przez KIG na język polski. Do 21 maja br. trwają konsultacje projektu Standardu, w których KIG bierze aktywny udział.

 


 

To inaczej standardy sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym, społecznym, zarządzania.

Obszary ESG ważne dla MŚP nienotowanych na giełdzie

MŚP nienotowane na giełdzie nie będą zobowiązane przez Unię Europejską do raportowania zrównoważonego rozwoju. Nie oznacza to jednak, że ESG nie dotyczy tych firm. Oto cztery przykładowe obszary, w których może się okazać, że zbieranie danych z zakresu ESG jest ważne także dla twojej firmy MŚP:

 • Współpracujesz z przedsiębiorstwem zobowiązanym do raportowania zrównoważonego rozwoju (dostarczasz produkty lub usługi do dużych firm)
 • Starasz się o wsparcie finansowe na preferencyjnych warunkach od pożyczkodawców/kredytodawców i inwestorów
 • Chcesz przygotować swoją firmę do wdrażania zrównoważonego rozwoju
 • Chcesz budować przewagę konkurencyjną oraz odporność w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej

 

Znajdziesz tu wskaźniki, które mogą być przydatne w przygotowaniu się do sprawozdawczości wszystkich trzech zakresów ESG: środowiskowego, społecznego, związanego z zarządzaniem.

 


wersja w języku angielskim >>> tutaj

 

 

*Tłumaczenie ma charakter roboczy i nie jest oficjalnie zatwierdzonym dokumentem

 


 


„Docelowo EFRAG chce stworzyć Standard, który firmy MŚP będą mogły zastosować dobrowolnie, a zatem nie będzie on obowiązkowy.
Jego celem będzie wsparcie MŚP w ustrukturyzowaniu danych z obszaru ESG posiadanych przez firmę, a także w ujawnianiu ich zainteresowanym partnerom. Krajowa Izba Gospodarcza przetłumaczyła Projekt Dobrowolnych ESRS dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Nienotowanych na Giełdzie na język polski jeszcze na etapie konsultacji publicznych, tak aby polscy przedsiębiorcy już teraz mogli być na bieżąco i bez przeszkód zapoznać się z treścią dokumentu. Polskie tłumaczenie zostało zweryfikowane przez ekspertów ESG z Altemis i Forum Odpowiedzialnego Biznesu”.

 


 

Dlaczego warto?

 • Wskazówki dla MŚP
 • Polskie tłumaczenie draftu dokumentu
 • Zweryfikowane przez ekspertów ESG Altemis i Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Dostępne za darmo
 • Będzie aktualizowane
 • Wsparcie w przygotowaniu do wdrożenia ESG
 • Prognoza, jakie dane ESG mogą być przydatne
 • Wiedza z wyprzedzeniem

 


Unijny dobrowolny Standard Sprawozdawczości ESG dla MŚP nienotowanych na giełdzie (VSME ESRS)

Jak podaje EFRAG: „Niniejszy [projekt] Standardu obejmuje te same kwestie zrównoważonego rozwoju, co europejskie standardy sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) dla dużych przedsiębiorstw. Opiera się on jednak na kluczowym pojęciu proporcjonalności, a zatem uwzględnia podstawowe cechy mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Mikroprzedsiębiorstwa mogą stosować tylko niektóre części niniejszego [projektu] Standardu […].”

Dobrowolne ESRS dla MŚP Nienotowanych na Giełdzie (VSME ESRS)
Pobierz

*Tłumaczenie ma charakter roboczy i nie jest oficjalnie zatwierdzonym dokumentem


 

Czas trwania konsultacji – maksymalnie 1 godzina: rozmowa online lub telefoniczna

 

Kontakt:

esg@kig.pl

tel. 22 630 97 62

**Dokumentem adresowanym w obszarze ESG dla MŚP jest tzw. Voluntary ESRS for Non-Listed Small- and Medium-Seized Enterprises Exposure Draft (VSME ESRS ED) tj. Dobrowolne ESRS dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Nienotowanych na Giełdzie, opublikowany przez EFRAG w celu konsultacji ze środowiskiem ekspertów. Konsultacje trwają do 21 maja 2024. KIG przetłumaczyła projekt dokumentu Dobrowolne ESRS dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Nienotowanych na Giełdzie na język polski. Informacje zawarte w publikacji nie stanowią porady i nie powinny zastępować konsultacji z ekspertem. KIG  wraz z ekspertami ESG nie ponoszą odpowiedzialności za przedstawione treści, ani za konsekwencje ich wykorzystania przez firmę.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.