POLISH BUSINESS MISSION to Ethiopia/South Africa & Botswana
9-13 October 2023

 

POLISH BUSINESS MISSION to Ethiopia South Africa and Botswana 9-13 October 2023

 

Download catalog (PDF)

 

We request the pleasure of your company to meet Polish companies and institutions participating in the Polish Business Mission, please register with the PCC at the following e-mail: asalamonczyk@kig.pl, ewojtas@kig.pl or whats-up: +48 516 178 476, + 48 516 705 708

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.