Akademia Managera Transformacji: Cyrkularnej i Cyfrowej

18.09.2023

Już we wrześniu startuje Akademia Managera Transformacji Cyrkularnej i Cyfrowej!

Akademia Managera Transformacji Cyrkularnej to trwający 4 dni praktyczny warsztat, który pozwoli na:

 • wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym,
 • efektywne wykorzystanie zasobów i zmniejszenie ilości odpadów,
 • budowaniu strategii zrównoważonego rozwoju,
 • zwiększenia zaangażowania klientów i pracowników oraz poprawy wizerunku firm,
 • docelowe oszczędności finansowe poprzez m.in. zmniejszenie kosztów produkcji  oraz poprawę efektywności energetycznej.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą gotowi do przeprowadzenia transformacji cyrkularnej w swojej firmie.

W programie m.in.:

 • wprowadzenie do gospodarki o obiegu zamkniętym – omówienie podstawowych pojęć,  założeń i korzyści dla firm i środowiska naturalnego,
 • kwestie legislacyjne związane z obiegiem zamkniętym – omówienie przepisów i regulacji dotyczących gospodarki odpadami oraz materiałów wtórnych,
 • nowy model biznesowy. Planowanie wdrożenia obiegu zamkniętego w firmie – jak przystąpić do procesu wdrażania w praktyce,
 • technologie i narzędzia wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym – omówienie dostępnych rozwiązań i narzędzi, które pomagają firmom w realizacji idei obiegu zamkniętego (ekoprojektowanie, ślad węglowy, raportowanie pozafinansowe ESG, certyfikacja, elementy Przemysłu 4.0, efektywność energetyczna),
 • finansowanie transformacji cyrkularnej (dostępne źródła, strategie i metody działania),
 • studia przypadków – przedstawienie przykładów firm, które wdrożyły gospodarkę o obiegu zamkniętym i odniosły sukces w tej dziedzinie.

Liczba miejsc ograniczona. Bezpłatny udział dla firmy z terenu Mazowsza w ramach projektu GoPRO 3.0 – Akademia Transformacji.

Terminy spotkań szkoleniowych: 27.09.2023, 6.10.2023, 13.10.2023 (ul. Racjonalizacji 6/8, Warszawa), listopad wizyta w Fabryce Przyszłości.

Rejestracja – link do rejestracji – wydłużona do 21 września!!!

Regulamin: https://klasterodpadowy.com/akademia-managera-transformacji-cyrkularnej-startu/

Szczegóły na stronie www.klasterodpadowy.com

Akademia Managera Transformacji Cyfrowej

To 4 dniowy kurs i spotkania, które zawierać będą zarówno wykłady teoretyczne, jak i ćwiczenia oraz studia przypadków po to aby jego uczestnicy mogli zdobyć praktyczne doświadczenie w dziedzinie przemysłu 4.0.

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców poszukujących sposobów na zwiększenie wydajności konkurencyjności swojego biznesu poprzez zdobycie wiedzy na temat najnowszych technologii, takich jak automatyzacja procesów produkcyjnych, Internet Rzeczy, sztuczna inteligencja, czy digitalizacja. Po ukończeniu kursu, uczestnicy będą potrafili wprowadzić innowacje do swojego biznesu, zwiększyć wydajność i obniżyć koszty produkcji, a także nawiązać kontakty z innymi przedsiębiorcami oraz  specjalistami z branży.

Program Akademii Managera Transformacji Cyfrowej obejmie m.in. tematy:

 • Mega trendy czyli wprowadzenie do przemysłu 4.0 i jego wpływ na biznes.
 • Technologie i narzędzia przemysłu 4.0, takie jak internet rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), big data, robotyka, itp.
 • Zarządzanie danymi i analizowanie danych w kontekście przemysłu 4.0.
 • Bezpieczeństwo w przemysłu 4.0, w tym cyberbezpieczeństwo.
 • Organizacja pracy i zarządzanie zespołem w przemysłu 4.0.
 • Przykłady zastosowania przemysłu 4.0 w różnych branżach.
 • Planowanie transformacji cyfrowej w firmie i wdrożenie przemysłu 4.0.
 • Wykorzystanie Przemysłu 4.0 w transformacji cyrkularnej.

Kurs Akademii Managera Transformacji Cyfrowej:

 • przeznaczony jest dla pracowników firm z branży przemysłowej zainteresowanych tematyką Przemysłu 4.0,
 • pilotażowy i wyjątkowo bezpłatny dla uczestników pod warunkiem 100% frekwencji w spotkaniach szkoleniowych,
 • składa się z trzech spotkań szkoleniowych –  stacjonarnych i 1 wizycie w Farbyce Przyszłości,
 • dostęp do materiałów szkoleniowych,
 • certyfikat ukończenia kursu po zaliczeniu wszystkich modułów.

Firmy z Warszawy i okolic w ramach pilotażu projektu GoDigital uczestniczą BEZPŁATNIE. 

Liczba miejsc jest ograniczona. Limit dla przedstawicieli 15 przedsiębiorstw z Warszawy i okolic.

Wstępne orientacyjne terminy spotkań szkoleniowych: 27.09.2023, 23.10.2023, 06.11.2023, listopad wizyta w Fabryce Przyszłości.  Po zakończeniu rejestracji, zostaną przesłane potwierdzenia uczestnictwa wraz z terminami spotkań.

Rejestracja >>> tutaj

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.