Bezrobocie w październiku 2023 - niezmiennie na poziomie 5%. Najnowsze dane GUS

24.11.2023

Z końcem 2023 roku, eksperci KIG prognozują 5,1% bezrobocia

bezrobocie

Bezrobocie rejestrowane w październiku 2023 

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu października 2023. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 770,4 tys. osób i była o 5,6 tys. osób niższa niż w końcu września oraz o 25,6 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się lepsze od naszej prognozy.

Stopa bezrobocia na poziomie 5%

W październiku liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 113,8 tys. wobec 117,4 tys. we wrześniu i 118,8 tys. w październiku roku 2022. Jednoczenie w październiku z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 119,3 tys. osób wobec 123,9 tys. we wrześniu oraz 124,5 tys. w październiku roku 2022. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni października 84,7 tys. wobec 91,7 tys. we wrześniu i 88,5 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu października 5,0% była taka sama jak miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem takim samym jak we wrześniu. Poziom stopy bezrobocia w październiku był zgodny z medianą prognoz rynkowych i naszą prognozą.

Październik to okres, w którym statystyki bezrobocia stabilizują się na dobrym poziomie, a czasem wciąż jeszcze poprawiają. Na rynek pracy wciąż działa pozytywnie popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych. Liczniej zatrudniani są tegoroczni absolwenci. W kolejnych miesiącach sytuacja na rynku pracy może być trudniejsza.

Liczba pracujących niższa niż przed rokiem o 174 tys. tj. 1,18%

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 14 638 tys. osób była w październiku niższa niż przed rokiem o 174 tys. tj. 1,18%. Aktywnych zawodowo było w końcu października 15 408 tys. osób – około 200 tys. i 1,28% mniej niż przed rokiem.

Wiosną i latem sytuacja na rynku pracy z przyczyn sezonowych poprawia się. Obecnie mamy lokalne minimum dla bezrobocia rejestrowanego. Od listopada sytuacja będzie się pogarszać.

Oczekujemy, że w końcu roku 2023 stopa bezrobocia wynosić będzie 5,1% przy liczbie bezrobotnych sięgającej 790 tys. osób. W sezonowym maksimum – tj. w lutym – stopa bezrobocia może sięgać 5,4% przy liczbie bezrobotnych na poziomie 840 tys. osób.

bezrobocie

 

Zobacz także inne raporty KIG

Pobierz dane >>> bezrobocie rejestrowane w październiku 2023


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.