Ekspert KIG o zmianach podatkowych w Polskim Ładzie

18.10.2021

Adam Niedziółka – Przewodniczący Komitetu ds. podatków, przygotował podsumowanie najważniejszych zmian dla przedsiębiorców w systemie podatkowym wraz z rekomendacjami

Obszar proponowanych zmian:

  • Składka zdrowotna
  • Faktyczne koszty zmiany w podatkach
  • Podatek minimalny
  • Ukryta dywidenda
  • Brak amortyzacji budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, itp
  • Ulga dotycząca produkcji próbnej nowego produktu/wprowadzenie na rynek nowego produktu
  • Spółka holdingowa
  • Możliwość tworzenia „Grup VAT”
  • Opcja opodatkowania VAT usług finansowych
  • Zwrot VAT w 15 dni dla określonych podatników

Zapraszamy do zapoznania się z załączonym materiałem

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.