[Relacja] Forum Biznesu Polska-Demokratyczna Republika Konga

03.07.2023

Demokratyczna Republika Konga otwiera się na współpracę

Przedstawiciele branż: rolno – spożywczej, edukacyjnej, budownictwa, nowych technologii cyfrowych oraz górnictwa zainteresowani współpracą z Polską


27 czerwca 2023 r. odbyła się 2. edycja Forum Biznesu, poświęconego Demokratycznej Republice Konga (DRK) oraz możliwościom współpracy na tym afrykańskim rynku. Wydarzenie organizowała Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z Ambasadą Demokratycznej Republiki Konga w Warszawie. 

Forum poprzedziła wizyta delegacji kongijskiej w Polsce w dniach 24 czerwca – 2 lipca 2023, podczas której jej uczestnicy, odwiedzili Podlasie, Mazowsze oraz Śląsk.

Delegacji kongijskiej przewodniczył Anthony NKINZO Kamole Dyrektor Generalny ANAPI – Agencji ds. Promocji Inwestycji. W misji uczestniczyli także przedstawiciele Parlamentu, Gubernatorzy prowincji Nord Ubangi oraz Sud Ubangi, przedstawiciele Ministerstwa Szkolnictwa Zawodowego, Ministerstwa SZ i Integracji Regionalnej, banków i agencji rządowych, jak również przedstawiciele sektora prywatnego reprezentujący branże: rolno – spożywczą, edukacyjną, budownictwa, nowych technologii cyfrowych i górnictwa.

Delegacja kongijska miała możliwość zaprezentowania potencjału gospodarczego DRK, priorytetowych sektorów do współpracy oraz możliwości realizacji wspólnych projektów inwestycyjnych.

Forum otworzył Prezes KIG Marek Kłoczko, podkreślając jednocześnie wagę wydarzenia w budowaniu relacji biznesowych polsko-kongijskich.

Uczestniczący w Forum, Wiceminister Spraw Zagranicznych, Wojciech Gerwel, podkreślił znaczenie DRK jako partnera dla Polski w Afryce oraz zaprezentował stronie kongijskiej potenecjalne obszary do współpracy.

Zdaniem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika:

„Jako centralny, najbogatszy i najszybciej rozwijający się region w Polsce Mazowsze, wpisujemy się w ideę budowania transnarodowych sieci biznesowych. Jesteśmy żywo zainteresowani tego typu kontaktami”.

W wydarzeniu udział wzięli Ambasadorowie DRK P. Clémentine SHAKEMBO, Ambasador Demokratycznej Republiki Konga Piotr MYŚLIWIEC, Ambasador RP w Angoli akredytowany w DRK, Przewodniczący Polsko-Kongijskiej Grupy Parlamentarnej, Kazimierz Choma oraz Konsul Honorowy DRK P. Rafał Choma.

Dyrektor Generalny ANAPI, zachęcał polskie podmioty do aktywności i korzystnego win-win partnerstwa z DRK. Walory swoich prowincji przedstawili Gubernatorzy Sud Ubangi i Nord Ubangi.

Przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii zaprezentowali stronie kongijskiej stan polskiej gospodarki i perspektywiczne branże do współpracy handlowo-inwestycyjnej z DRK. Zastępczyni Dyrektora Generalnego KOWR P. Małgorzata Gośniewska-Kola zwróciła uwagę na  szerokie możliwości dla wzajemnych projektów w wielu sektorach branży rolno-spożywczej.

Forum zakończyło się bezpośrednimi spotkaniami B2B miedzy polskimi i kongijskimi przedsiębiorcami oraz prezentacjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach.

Wydarzenie było okazją do zapoznania się z aktualnymi możliwościami współpracy w DRC, jak również do bezpośrednich kontaktów i rozmów z przedstawicielami parlamentu DRK, władz regionalnych, ale przede wszystkim do indywidualnych, bezpośrednich spotkań B2B między przedsiębiorcami. Kontynuacja wydarzenia przewidziana jest w Kinszasie, gdzie KIG oraz ANAPI planują organizację 3. edycji Forum Biznesu PL-DRK.


Demokratyczna Republika Konga od kilku lat znajduje się na drodze do stabilizacji politycznej i społecznej, co pozwoliło na podjęcie odbudowy gospodarki narodowej. Po trudnym okresie transformacji od 2002 r. gospodarka kraju odnotowuje stały wzrost stymulowany poprawą bezpieczeństwa wewnętrznego oraz napływem pomocy z zewnątrz. Czynnikami, które mogą sprzyjać rekonstrukcji kongijskiej gospodarki są przede wszystkim bardzo bogate zasoby mineralne, warunki klimatyczne dogodne dla rozwoju rolnictwa, rybactwa i przemysłu drzewnego oraz duża liczba ludności i rozległy obszar, które czynią DRK jednym z największych rynków w Afryce.

Relacje z wizyty

https://podlaskie.eu/region/wizyta-delegacji-z-demokratycznej-republiki-konga-w-stolicy-podlaskiego.html

https://www.bstok.pl/wizyta-delegacji-z-demokratycznej-republiki-konga-w-stolicy-podlaskiego/

https://www.polskieradio.pl/395/7991/artykul/3197598,warsaw-event-looks-at-business-opportunities-in-congo

https://tvs.pl/informacje/miedzynarodowa-wspolpraca-delegacja-z-kongo-w-woj-slaskim

https://www.youtube.com/watch?v=vv-ewbeZ5fA

https://mazovia.pl/pl/samorzad/wspolpraca_zagraniczna/aktualnosci-wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-na-rynku-afrykanskim.html

 

Wizyta w Białymstoku

 

Wizyta w Warszawie

 

Wizyta w Katowicach


Kontakt:

Agnieszka Salamończyk: asalamonczyk@kig.pl tel 22 63 09 773
Elżbieta Wojtas:  ewojtas@kig.pl   tel 22 63 09 752

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.