Forum Dyrektor Finansowy 2023: CFO katalizatorem rozwoju biznesu [18-19 października]

10.07.2023

FORUM DYREKTOR FINANSOWY 2023 odbędzie się w dniach 18-19 października w Warszawie w Centrum Konferencyjnym na ul. Grzybowskiej 56

Forum zostało zaprojektowane we współpracy z Radą Programową, w skład której weszli Dyrektorzy Finansowi z różnych branż w Polsce. Tematem przewodnim tej edycji Forum jest strategiczna rola CFO w zarządzaniu biznesem, zapewniająca sprawność i odporność biznesu w czasach recesji, inflacji, niepokojów geopolitycznych i wyzwań cyberbezpieczeństwa. Wyzwania i priorytety pracy Dyrektora Finansowego w następujących obszarach: PRZYWÓDZTWO, TRANSFORMACJA, ODPORNOŚĆ.

Relacja z poprzedniej edycji jest dostępna na https://forum-dyrektorfinansowy.pl/edycja-2022/

Organizacje stoją w obliczu wielu wyzwań. Od stale zmieniających się przepisów, przez następstwa pandemii, po ewoluujące miejsca pracy, niedobór talentów i szerokie skutki niestabilności geopolitycznej czy zagrożenia bezpieczeństwa. Te wyzwania łącznie stwarzają pilną potrzebę radykalnej transformacji organizacji. W dzisiejszym szybko zmieniającym się, konkurencyjnym środowisku dyrektorzy finansowi i liderzy finansowi odgrywają coraz bardziej strategiczną rolę w swoich organizacjach i jako liderzy stają przed wyzwaniami, które na nowo wytyczają przyszłą ścieżkę działania w obliczu bezprecedensowych zmian.

  • Jak budujemy wartość i skuteczne partnerstwo z interesariuszami?
  • Jak możemy osiągnąć nową proaktywną rolę finansów w napędzaniu biznesu?
  • Jak definiujemy rolę przywództwa finansowego w dobie transformacji cyfrowej?

Zapisy już trwają! Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.


Kontakt:

Joanna Jamka

Dyrektor działu konferencji

tel. +48 503 455 614; 22 2082125

joanna.jamka@adnakademia.pl

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.