Handel hurtowy w listopadzie 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

22.12.2023

W ujęciu miesięcznym – notowany wzrost sprzedaży hurtowej w większości grup

handel hurtowy

Handel hurtowy w listopadzie 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w listopadzie 2023 roku.

Sprzedaż okazała się o 2,5% niższa niż w październiku br. i o 23,0% niższa niż w analogicznym okresie 2022 roku. Spadek dynamiki sprzedaży hurtowej w ujęciu miesięcznym w listopadzie w porównaniu z październikiem jest typowym zjawiskiem.

Na wyniki w ujęciu rocznym warto patrzeć przez pryzmat wysokiej bazy sprzed roku (w listopadzie 2022 roku zanotowano wzrost sprzedaży hurtowej r/r o 32,8%).

Wzrost sprzedaży hurtowej w większości grup

Szczegółowe dane w ujęciu miesięcznym pokazują wzrost sprzedaży hurtowej w większości grup. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła sprzedaż: napojów alkoholowych i bezalkoholowych – o 12,1%; sprzedaż realizowana na zlecenie – o 7,3%; kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych – o 3,6%; agd, rtv, artykułów użytku domowego – o 1,2%; narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń, dodatkowego wyposażenia – o 0,3%. Spadała natomiast sprzedaż: wyrobów tytoniowych – o 9,9%; półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu – o 6,6%; niewyspecjalizowana – o 1,3%; żywności – o 0,7%.

Spadek zamówień w ujęciu rocznym o 17,3%

Na ogólny spadek sprzedaży w ujęciu rocznym wpłynęły gorsze niż w listopadzie 2022 roku wyniki w kategoriach: półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (spadek o 49,7%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (spadek o 20,6%); niewyspecjalizowane (spadek o 19,0%); realizowana na zlecenie (spadek o 8,0%); agd, rtv, artykułów użytku domowego (spadek o 3,4%); żywności (spadek o 2,5%). Wzrosła natomiast sprzedaż: wyrobów tytoniowych – o 11,9%; kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych – o 5,7%; napojów alkoholowych i bezalkoholowych – o 2,0%;

W listopadzie br. nowe zamówienia w przemyśle spadły w ujęciu rocznym o 17,3% (w październiku notowano spadek o 12,1% r/r). Poziom zamówień eksportowych był o 17,9% niższy niż przed rokiem (w październiku zamówienia eksportowe spadły o 8,9% r/r).


Pozostałe analizy KIG >>> TUTAJ


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.